Giải thích từ ngữ

Bìa của Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Tác giả soạn nhạc: Felice de Giardini
Bài số: 1
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi Thánh Vương kíp ngự lai. Hộ tôi cung c
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tác giả soạn nhạc: Nhạc điệu Đức
Bài số: 2
XEM BẢN NHẠC 1. Nguyện tụng mỹ Chúa Linh Năng,Vua Vinh Diệu tạo v
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tác giả soạn nhạc: Meyer Lyon
Bài số: 3
XEM BẢN NHẠC 1. Ngợi Giê-hô-va Thánh Ðế, Là Chân Chúa Áp-ra-ham,
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Tác giả soạn nhạc: C. H. Marsh
Bài số: 4
XEM BẢN NHẠC 1. Lạy Thần đời đời ban ơn phước, Ai có th
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tác giả soạn nhạc: Louis Bourgeols
Bài số: 5
XEM BẢN NHẠC 1. Muôn dân trên hoàn cầu nên ca xướng, chúc tán C
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tác giả soạn nhạc: Francis J. Haydn
Bài số: 6
XEM BẢN NHẠC 1. Thành tâm tôn Vua Thánh, đầy hiển hách oai phong,
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Ca Cảm Tạ

Ca Cảm Tạ

Tác giả soạn nhạc: Johann Cruger
Bài số: 7
XEM BẢN NHẠC 1.Đây tâm, tay, tiếng chúng tôi vui vẻ cảm ơn Chú
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Viết bởi Oliver Holden
Bài số: 8
XEM BẢN NHẠC 1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay! Các thiên th
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Viết bởi W. A. Mozart
Bài số: 9
XEM BẢN NHẠC 1. Ước chi tôi thuật chuyện tuyệt đối ra, Ồ lạ,
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Viết bởi George J. Elvey
Bài số: 10
XEM BẢN NHẠC 1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh, hiến vương mi
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Ngợi Khen Cứu Chúa

Ngợi Khen Cứu Chúa

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 11
XEM BẢN NHẠC   1. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi nayLòng nh
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Đẹp Thay Trán Chúa

Đẹp Thay Trán Chúa

Viết bởi Thomas Hastings
Bài số: 12
XEM BẢN NHẠC   1. Đẹp thay dung quang nơi trán Chúa tôiVừa oai
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Jesus Đẹp Thay

Jesus Đẹp Thay

Bài số: 13
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi, Giê-xu đẹp thay!Ôi, Vua thiên nhiên giớ
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Danh Jesus

Danh Jesus

Viết bởi Alexander R. Reinagie
Bài số: 14
XEM BẢN NHẠC   1. Khi các giáo hữu nghe danh Jêsus, xiết bao đ
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 15
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoàiBáo c
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Danh Chúa Jesus

Danh Chúa Jesus

Viết bởi E. S. Lorenz
Bài số: 16
XEM BẢN NHẠC   1. Danh Chúa Jêsus thật rất dịu dàng,Tôi thíc
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Viết bởi Carl G. Glaser
Bài số: 17
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền tâm tôi tôn vinh Chúa linh năngNgài bu
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Danh Yêu Quí

Danh Yêu Quí

Viết bởi William B. Bradbury
Bài số: 18
XEM BẢN NHẠC   1. Này danh yêu quý, danh thật dịu êmTột trờ
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Tôn Vinh Chúa Tôi

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 19
XEM BẢN NHẠC   1. Khi tôi ngắm xem nơi dòng huyết báuXưa r
Bìa của Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Bài số: 20
XEM BẢN NHẠC   1. Đồng ngợi khen Đấng quân lâm muôn đời
Bìa của Cứu Chúa Siêu Việt

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 21
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus, bạn thiết của muôn tội nhânJêsus
Bìa của Ta Bước Lên Si-ôn

Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số: 22
XEM BẢN NHẠC   1. Yêu Chúa ta họp tại đâyAi nấy lộ vẻ v
Bìa của Tôn Vinh Chân Thần

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 23
XEM BẢN NHẠC   Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đốiDưới
Bìa của Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 24
XEM BẢN NHẠC   Ôi trong nhân gian trên thiên đìnhHằng đượ
Bìa của Tôn Vinh Cha

Tôn Vinh Cha

Bài số: 25
XEM BẢN NHẠC   Ôi, tôn vinh thay Cha chí thánh,Con minh chánh, L
Bìa của Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 26
XEM BẢN NHẠC   Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,Cùng Chiên Con,
Bìa của Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện

Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện

Bài số: 27
XEM BẢN NHẠC   Ba Ngôi hỡi, xin nghe tôi cầuNguyện Đức Ch
Bìa của Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng

Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng

Bài số: 28
XEM BẢN NHẠC   1. Phước nguyên từ trời xin chảy vàolòng b
Bìa của Bánh Trường Sanh

Bánh Trường Sanh

Bài số: 29
XEM BẢN NHẠC   1. Bánh trường sanh xin cấp phân, Jêsus chí n
Bìa của Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung

Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung

Bài số: 30
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyện cùng nhau lại ca danh Jêsus thân áiH
Bìa của Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai

Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai

Bài số: 31
XEM BẢN NHẠC   1. Vàng rực thiên không ánh maiVùng dậy tôi
Bìa của Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số: 32
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa hỡi ở cùng tôi, lúc kim ô lặn r
Bìa của Dương Quang Tâm Hồn

Dương Quang Tâm Hồn

Bài số: 33
XEM BẢN NHẠC   1. Dương quang tâm hồn duy Chúa chí thânBan đ
Bìa của Ngày Gần Tàn Rồi

Ngày Gần Tàn Rồi

Bài số: 34
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ này ngày gần tàn rồiKhông gian màu b
Bìa của Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Bài số: 35
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyện đêm nay Christ hà phước tĩnh anLúc
Bìa của Bóng Xế Sắp Khuất

Bóng Xế Sắp Khuất

Bài số: 36
XEM BẢN NHẠC   1. Bóng xế sắp khuất non đoài nayCả hải v
Bìa của Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Bài số: 37
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày nghỉ rất phước hạnh, khương bìnhN
Bìa của Tuần Vừa Qua

Tuần Vừa Qua

Bài số: 38
XEM BẢN NHẠC   1. Tuần vừa qua thay thảy chúng tôiĐược b
Bìa của Tôn Vinh Ba Ngôi

Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số: 39
XEM BẢN NHẠC   1. Tôn vinh Cha lòng nhân ái khôn tàyBan linh â
Bìa của Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số: 40
XEM BẢN NHẠC   1. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Đấng Ch
Bìa của Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Bài số: 41
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa vốn bức thành kiên cố muôn đời,Th
Bìa của Tình Yêu Chúa Khôn Suy Lường

Tình Yêu Chúa Khôn Suy Lường

Bài số: 42
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa tình yêu thương Chúa khôn suy lườngD
Bìa của Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số: 43
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn
Bìa của Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Bài số: 44
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi, lạy Chúa, nguyệng Đấng giúp tôi mãi
Bìa của Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Bài số: 45
XEM BẢN NHẠC   1. Luồng thanh quang Chúa chiếu giữa đêm mị
Bìa của Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Bài số: 46
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi Giê-hô-va, xin dắt tôi ràyLúc trải
Bìa của Chúa Giấu Tôi

Chúa Giấu Tôi

Bài số: 47
XEM BẢN NHẠC   1. Giữa giông tố, sóng biển kia bổ dồnDậ
Bìa của Nương Mình Trong Cánh Chúa

Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số: 48
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng luôn an ninh do nương trong cánh Christ,
Bìa của Chúa Sẽ Lo Toan

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 49
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang,Nh
Bìa của Nguyền Đưa Tôi Đi

Nguyền Đưa Tôi Đi

Bài số: 50
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền đưa tôi đi, hỡi Đức Chúa ChaVư
Bìa của Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường

Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường

Bài số: 51
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-hô-va, xin dẫn tôi trọn đườngVượt
Bìa của Quanh Đêm Luôn Ngày

Quanh Đêm Luôn Ngày

Bài số: 52
XEM BẢN NHẠC   1. Dòng bình tịnh nguyền Chúa đưa bầy chiê
Bìa của Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát

Bài số: 53
XEM BẢN NHẠC 1. Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát, chúc Thánh
Bìa của Phước Cho Nhân Loại

Phước Cho Nhân Loại

Bài số: 54
XEM BẢN NHẠC   1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời:Trầ
Bìa của Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Bài số: 55
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui h
Bìa của Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Kỷ Nguyên Thanh-Bình

Bài số: 56
XEM BẢN NHẠC 1. Tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm mầu nh
Bìa của Kíp Đến Tôn Thờ

Kíp Đến Tôn Thờ

Bài số: 57
XEM BẢN NHẠC   1. Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng,L
Bìa của Nằm Yên Trong Máng Chiên

Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số: 58
XEM BẢN NHẠC   1. Nằm yên trong máng chiên kia nào được nô
Bìa của Đêm Yên Lặng

Đêm Yên Lặng

Bài số: 59
XEM BẢN NHẠC   1. Đêm yên lặng! Đêm thánh này!Vắng vẻ th
Bìa của Thoạt Đến Đêm Nọ

Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số: 60
XEM BẢN NHẠC   1. Thoạt đến xưa lúc yên tịnh đêm nọ,R
Bìa của Ô! Bết-lê-hem Ấp Nhỏ!

Ô! Bết-lê-hem Ấp Nhỏ!

Bài số: 61
XEM BẢN NHẠC   1. Ô Bết-lê-hem, ấp nhỏ này. Chốn người
Bìa của Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số: 62
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi Bết-lê-hem tiểu thôn cô quạnhBình y
Bìa của Không Chỗ Trong Quán

Không Chỗ Trong Quán

Bài số: 63
XEM BẢN NHẠC   1. Nào, phòng đẹp chốn sang giàu,Nào giườn
Bìa của Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số: 64
XEM BẢN NHẠC   1. Bọn chăn giữa ban đêm trên đồi xanhNgồ
Bìa của Hô-sa-na!

Hô-sa-na!

Bài số: 65
XEM BẢN NHẠC   1. Hô-sa-na! Đấng kính khen đại danh Jêsus ch
Bìa của Đêm Thánh

Đêm Thánh

Bài số: 66
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi s
Bìa của Mục Tử Thức Giữ Chiên

Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số: 67
XEM BẢN NHẠC   1. Mục tử lúc canh trường thức giữ chiênN
Bìa của Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành

Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành

Bài số: 68
XEM BẢN NHẠC 1. Này đêm Chúa Trời ban ơn lành,Xưa chưa hề c
Bìa của Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm

Bài số: 69
XEM BẢN NHẠC   1. Một thiên sứ đương đêm lặng canh thâmB
Bìa của Đấng Thánh Lâm Phàm

Đấng Thánh Lâm Phàm

Bài số: 70
XEM BẢN NHẠC   1. Đêm vắng trời thanh canh khuya sao sáng,Có
Bìa của Ngợi Con Thánh

Ngợi Con Thánh

Bài số: 71
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ng
Bìa của Thiên Đàng Chung Vui

Thiên Đàng Chung Vui

Bài số: 72
XEM BẢN NHẠC   1. Thiên đàng chung vui Con Chúa ra đời đêm t
Bìa của Nô-ên Đầu Tiên

Nô-ên Đầu Tiên

Bài số: 73
XEM BẢN NHẠC   1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyềnCho k
Bìa của Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số: 74
XEM BẢN NHẠC   1. Ồ lạ lùng dường nào! nghe xa xa,Du dương
Bìa của Nô-ên Đêm Vui Thoả

Nô-ên Đêm Vui Thoả

Bài số: 75
XEM BẢN NHẠC   1. Nơi Bết-lê-hem trong Giu-đaCanh khuya Chúa J
Bìa của Jesus Không Đổi Dời

Jesus Không Đổi Dời

Bài số: 76
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi Jesus, Đấng không chút biến canh,Dầu t
Bìa của Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Bài số: 77
XEM BẢN NHẠC   1. Ai tin thành thực câu kinh thánh đây,Đều
Bìa của Vua Yêu Thương Chăn Giữ Tôi

Vua Yêu Thương Chăn Giữ Tôi

Bài số: 78
XEM BẢN NHẠC   1. Vua chí nhân, luôn chăm nom tôi hoàiLòng là
Bìa của Tình Thương Lớn Lao

Tình Thương Lớn Lao

Bài số: 79
XEM BẢN NHẠC   Lời Việt: Vĩnh Phúc1. Tôi nghe lòng mình ng
Bìa của Chẳng Có Ai Như Jesus

Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số: 80
XEM BẢN NHẠC   1. Chẳng có ai khiêm ti như Jesus, Bạn hiền,C
Bìa của Hoa Huệ Trong Trũng

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 81
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn thân tôi ấy Giê-xu Christ, lo lắng cho
Bìa của Cung Điện Bằng Ngà

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 82
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa áo Chúa thơm không chi sánh kịp đượ
Bìa của Jesus Christ Đến

Jesus Christ Đến

Bài số: 83
XEM BẢN NHẠC   1. Xưa Jêsus hạ giáng cách an bìnhTrên thiên
Bìa của Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus

Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus

Bài số: 84
XEM BẢN NHẠC   1. Toàn dân trên đất đắm trong tội đêm d
Bìa của Một Ngày!

Một Ngày!

Bài số: 85
XEM BẢN NHẠC   1. Một ngày xưa thiên cung ca chúc Jê-sus vui v
Bìa của Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Bài số: 86
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi Jêsus, nguyện dẫn đạo cùngGiữa bi
Bìa của Kìa, Chín Mươi Chín Chiên

Kìa, Chín Mươi Chín Chiên

Bài số: 87
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa chín mươi chín con nằm bình yên,Trong
Bìa của Đường Đến Gô-gô-tha

Đường Đến Gô-gô-tha

Bài số: 88
XEM BẢN NHẠC   1. Từ Ghết-sê-ma-nê khởi hànhĐường thập
Bìa của Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Bài số: 89
XEM BẢN NHẠC   1. Khuya nay trên đỉnh núi Ô-li-ve,Sao thưa lu
Bìa của Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh

Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh

Bài số: 90
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa xem ngọn đồi xanh ở chân trờiNgang v
Bìa của Thống Khổ Nhân

Thống Khổ Nhân

Bài số: 91
XEM BẢN NHẠC   1. Danh chi danh là “Thống khổ nhân”Danh Con
Bìa của Ta Hi Sinh Vì Con

Ta Hi Sinh Vì Con

Bài số: 92
XEM BẢN NHẠC   1.Ta hy sinh vì con hết, huyết tuôn tim này tan
Bìa của Nhìn Cây Thập Tự

Nhìn Cây Thập Tự

Bài số: 93
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jesus,Phải đ
Bìa của Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự

Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự

Bài số: 94
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi thấy Đấng treo thân trên thập tựG
Bìa của Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Bài số: 95
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí h
Bìa của Ghết-sê-ma-nê

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 96
XEM BẢN NHẠC   1. Ghết-sê-ma-nê, tối ấy ai bi,Ký ức tôi h
Bìa của Vì Tội Nhân Jesus Chết

Vì Tội Nhân Jesus Chết

Bài số: 97
XEM BẢN NHẠC   1. Vì tội nhân Jê-sus chết kia rồi!Kìa bao n
Bìa của Thánh Thủ

Thánh Thủ

Bài số: 98
XEM BẢN NHẠC   1. Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng?Vì đ
Bìa của Xong Rồi!

Xong Rồi!

Bài số: 99
XEM BẢN NHẠC   1. Lời ân điển với yêu thương chan hòaDộ
Bìa của Chúa Mang Thập Hình

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 100
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi Chúa Jesus đành mang thập hình,Vì ác nh