Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Samuel Modley
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 9
Hợp âm: (Eb)

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

1. Ước chi tôi thuật chuyện tuyệt đối ra,
Ồ lạ, sự vinh quang kia vô giá, Bởi húa Jêsus soi lòa.
Dờn cầm thánh quốc tôi ước gảy lên, hòa điệu với tiếng ca Gáp-ri-ên,
Vang rền điệu nhạc thượng thiên, Thiên cung ca khúc vang rền.

2. Ước hát luôn luôn về dòng huyết rơi, Về sự chuộc tội ơn cao khôn với,
Thoát gánh ác, nguôi giận trời; Nguyện tụng mỹ đức công nghĩa hiển vinh,
Hồn tôi bởi đó đượcợc áo trắng tinh; Đời đời rạng lòa đẹp xinh,
Dung quang soi tỏa muôn hình.

3. Ước hát luôn luôn về mọi đức tánh, và lòng yêu thương Jêsus Chúa Thánh;
Ấy Đấng chí tôn thiên thành; Điệu ca nhã hứng tôi sẽ hát tâu,
đời đời tán chúc ơn Chúa thẳm sâu; Để mọi người đều cùng nhau,
Nghe Danh vinh hiển nhiệm mầu.

4. Chẳng bao lâu Jêsus Christ tái lai, Ngài đem tôi lên thiên quốc phước thái;
Thỏa bấy ngắm dung nhan Ngài. Thật Ngài Đấng Ái Huynh,
Đấng chí thân, đời đời với Chúa, tôi rất hỉ hân;
Thắng trận thật nhờ hồng ân, vui thay tôi thắng muôn phần.

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022