Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Bài số: 1

Thánh Vương Ngự Lai

Bài số: 2

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 3

Vinh Danh Ngài

Bài số: 4

Nguồn Ơn Phước

Bài số: 5

Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

Bài số: 6

Tâm Hồn Ca Ngợi

Bài số: 7

Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số: 8

Ngợi Tôn Chúa

Bài số: 9

Vinh Quang Thuộc Chúa

Bài số: 10

Chúa Kỳ Diệu

Bài số: 11

Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Bài số: 12

Tụng Ngợi Thánh Đế

Bài số: 13

Bức Thành Kiên Cố

Bài số: 14

Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Bài số: 15

Thánh Chúa Thành Tín

Bài số: 16

Nguồn Cứu Giúp

Bài số: 17

Thánh Chúa Siêu Việt

Bài số: 18

Lên Đền Thánh

Bài số: 19

Chúa

Bài số: 20

Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa

Bài số: 21

Tình Yêu Chúa

Bài số: 22

Vui Mừng Chúa Là Vua

Bài số: 23

Vui Mừng Tán Dương

Bài số: 24

Ngước Mắt Lên Đồi

Bài số: 25

Tung Hô Danh Chúa

Bài số: 26

Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 27

Jesus Tuyệt Vời

Bài số: 28

Hiến Vương Miện

Bài số: 29

Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

Bài số: 30

Danh Chúa Jesus

Bài số: 31

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 32

Ngợi Ca Danh Oai Nghi

Bài số: 33

Reo Vang Hô-sa-na

Bài số: 34

Một Ngày

Bài số: 35

Ha-lê-lu-gia

Bài số: 36

Ngợi Ca Jêsus

Bài số: 37

Cám Ơn Ngài

Bài số: 38

Ơn Cao Sâu

Bài số: 39

Cần Jêsus Hơn

Bài số: 40

Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày

Bài số: 41

Khúc Hát Tâm Linh

Bài số: 42

Danh Ngài Là Jêsus

Bài số: 43

Chúa Jêsus Lâm Phàm

Bài số: 44

Chúa Muôn Thu

Bài số: 45

Ca Ngợi Vì Được Cứu

Bài số: 46

Tình Yêu Jêsus

Bài số: 47

Tôi Không Thể Biết

Bài số: 48

Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Bài số: 49

Chúa Thánh Vinh Quang

Bài số: 50

Chúa Sống Vinh Quang

Bài số: 51

Tôn Vinh Vua Jêsus

Bài số: 52

Yêu Thương Đời Đời

Bài số: 53

Tôn Cao Danh Chúa

Bài số: 54

Danh Trên Muôn Danh

Bài số: 55

Ánh Sáng Tình Yêu

Bài số: 56

Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số: 57

Ca Ngợi Chúa Tôi

Bài số: 58

Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

Bài số: 59

Ngài Là Vua

Bài số: 60

Yêu Jêsus

Bài số: 61

Ngài Là Ai?

Bài số: 62

Vua Muôn Vua

Bài số: 63

Thiên Binh Vang Tiếng Hát

Bài số: 64

Phước Cho Nhân Loại

Bài số: 65

Môn Đồ Trung Tín

Bài số: 66

Giữa Đêm Yên Tịnh

Bài số: 67

Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số: 68

Đến Tôn Thờ

Bài số: 69

Trong Máng Chiên

Bài số: 70

Đêm Yên Lặng

Bài số: 71

Bết-lê-hem Nhỏ Bé

Bài số: 72

Không Chổ Trong Quán

Bài số: 73

Đêm Thánh

Bài số: 74

Ca Chúc Giáng Sinh

Bài số: 75

Đêm Ơn Lành

Bài số: 76

Đấng Thánh Lâm Phàm

Bài số: 77

Niềm Vui Thiên Đàng

Bài số: 78

Nô-ên Đầu Tiên

Bài số: 79

Điệu Thần Ca

Bài số: 80

Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến

Bài số: 81

Em-ma-nu-ên

Bài số: 82

Chúa Đến Dương Trần

Bài số: 83

Vua Miền Đông

Bài số: 84

Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số: 85

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 86

Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Bài số: 87

Bài Ca Máng Cỏ

Bài số: 88

Đêm Đông Xưa

Bài số: 89

Bình An Cho Loài Người

Bài số: 90

Không Ai Khác

Bài số: 91

Chúa Bất Biến

Bài số: 92

Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số: 93

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 94

Chúa Không Đổi Thay

Bài số: 95

Tình Chúa Bao La

Bài số: 96

Hi Sinh Vì Con

Bài số: 97

Nhìn Thập Tự

Bài số: 98

Trên Đỉnh Ô-li-ve

Bài số: 99

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 100

Copyright © 2012-2022