Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bìa của Nơi Gô-gô-tha

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 401
Bìa của Vinh Danh Chúa

Vinh Danh Chúa

Bài số: 402
Bìa của Con Sông Thanh Tẩy

Con Sông Thanh Tẩy

Bài số: 403
Bìa của Ánh Thái Dương

Ánh Thái Dương

Bài số: 404
Bìa của Từ Lúc Được Cứu

Từ Lúc Được Cứu

Bài số: 405
Bìa của Ái Từ Chúa

Ái Từ Chúa

Bài số: 406
Bìa của Khi Jêsus Qua

Khi Jêsus Qua

Bài số: 407
Bìa của Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Bài số: 408
Bìa của Tình Yêu Trời

Tình Yêu Trời

Bài số: 409
Bìa của Tôi Không Cô Đơn

Tôi Không Cô Đơn

Bài số: 410
Bìa của Tận Trong Tâm Hồn

Tận Trong Tâm Hồn

Bài số: 411
Bìa của Vinh Quang Trời

Vinh Quang Trời

Bài số: 412
Bìa của Chính Jêsus

Chính Jêsus

Bài số: 413
Bìa của Ánh Sáng Thế Giới

Ánh Sáng Thế Giới

Bài số: 414
Bìa của Con Chiên Lạc

Con Chiên Lạc

Bài số: 415
Bìa của Vui Đón Tội Nhân

Vui Đón Tội Nhân

Bài số: 416
Bìa của Lời Kêu Gọi

Lời Kêu Gọi

Bài số: 417
Bìa của Chúa Yêu Thiết Tha

Chúa Yêu Thiết Tha

Bài số: 418
Bìa của Chỉ Tin Nơi Chúa

Chỉ Tin Nơi Chúa

Bài số: 419
Bìa của Cuộc Đời Ngắn Ngủi

Cuộc Đời Ngắn Ngủi

Bài số: 420
Bìa của Tâm Linh Trong Trắng

Tâm Linh Trong Trắng

Bài số: 421
Bìa của Lời Mời

Lời Mời

Bài số: 422
Bìa của Đến Theo Jêsus

Đến Theo Jêsus

Bài số: 423
Bìa của Đến Với Chiên Con

Đến Với Chiên Con

Bài số: 424
Bìa của Cửa Cứu Rỗi

Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 425
Bìa của Quyền Trong Huyết

Quyền Trong Huyết

Bài số: 426
Bìa của Huyết Chiên Con

Huyết Chiên Con

Bài số: 427
Bìa của Cứu Chúa Kỳ Diệu

Cứu Chúa Kỳ Diệu

Bài số: 428
Bìa của Ca Ngợi Thập Tự

Ca Ngợi Thập Tự

Bài số: 429
Bìa của Ngươi Yêu Ta Chăng?

Ngươi Yêu Ta Chăng?

Bài số: 430
Bìa của Danh Lạ Lùng

Danh Lạ Lùng

Bài số: 431
Bìa của Gọi Kẻ Nhọc Nhằn

Gọi Kẻ Nhọc Nhằn

Bài số: 432
Bìa của Cầu Nguyện Cho Anh

Cầu Nguyện Cho Anh

Bài số: 433
Bìa của Xin Chúa Sai Tôi

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 434
Bìa của Hãy Theo Ta

Hãy Theo Ta

Bài số: 435
Bìa của Mong Bạn Quay Về

Mong Bạn Quay Về

Bài số: 436
Bìa của Chúa Yêu Thế Gian

Chúa Yêu Thế Gian

Bài số: 437
Bìa của Trở Về

Trở Về

Bài số: 438
Bìa của Vì Tội Tôi

Vì Tội Tôi

Bài số: 439
Bìa của Tiếng Chúa

Tiếng Chúa

Bài số: 440
Bìa của Nguồn Tình Yêu

Nguồn Tình Yêu

Bài số: 441
Bìa của Về Gấp Lên

Về Gấp Lên

Bài số: 442
Bìa của Chiên Lạc Trở Về

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 443
Bìa của Loan Tin Mừng

Loan Tin Mừng

Bài số: 444
Bìa của Yêu Là Khi

Yêu Là Khi

Bài số: 445
Bìa của Đưa Người Đến Chúa

Đưa Người Đến Chúa

Bài số: 446
Bìa của Mảnh Đất Quê Hương

Mảnh Đất Quê Hương

Bài số: 447
Bìa của Xin Cha Dẫn Đưa

Xin Cha Dẫn Đưa

Bài số: 448
Bìa của Lúc Anh Nguyện Cầu

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 449
Bìa của Xin Chúa Ở Bên Con

Xin Chúa Ở Bên Con

Bài số: 450
Bìa của Ca Khúc Xanh

Ca Khúc Xanh

Bài số: 451
Bìa của Tôn Thờ Cha Thánh

Tôn Thờ Cha Thánh

Bài số: 452
Bìa của Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Bài số: 453
Bìa của Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số: 454
Bìa của Nhìn Lên Cha Thánh

Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số: 455
Bìa của Ơn Yêu Thương Từ Cha

Ơn Yêu Thương Từ Cha

Bài số: 456
Bìa của Chúc Tôn Chúa

Chúc Tôn Chúa

Bài số: 457
Bìa của Thành Kính Ca Ngợi

Thành Kính Ca Ngợi

Bài số: 458
Bìa của Lời Tạ Ơn

Lời Tạ Ơn

Bài số: 459
Bìa của Tôn Vinh Danh Chúa

Tôn Vinh Danh Chúa

Bài số: 460
Bìa của Lạy Cha Yêu Thương

Lạy Cha Yêu Thương

Bài số: 461
Bìa của Hô-sa-na

Hô-sa-na

Bài số: 462
Bìa của Dâng Lời Tán Dương

Dâng Lời Tán Dương

Bài số: 463
Bìa của Dâng Lên Cha

Dâng Lên Cha

Bài số: 464
Bìa của Trong Giây Phút Này

Trong Giây Phút Này

Bài số: 465
Bìa của Chúa Oai Quyền

Chúa Oai Quyền

Bài số: 466
Bìa của Dâng Hiến

Dâng Hiến

Bài số: 467
Bìa của Ca Ngợi Chúa

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 468
Bìa của Vinh Quang Rạng Ngời

Vinh Quang Rạng Ngời

Bài số: 469
Bìa của Lời Con Ca Tụng

Lời Con Ca Tụng

Bài số: 470
Bìa của Hướng Lên Chúa

Hướng Lên Chúa

Bài số: 471
Bìa của Cha Cao Quí

Cha Cao Quí

Bài số: 472
Bìa của Tình Yêu Muôn Thu

Tình Yêu Muôn Thu

Bài số: 473
Bìa của Dâng Lời Suy Tôn

Dâng Lời Suy Tôn

Bài số: 474
Bìa của Thi Thiên 86

Thi Thiên 86

Bài số: 475
Bìa của Hát Ha-lê-lu-gia

Hát Ha-lê-lu-gia

Bài số: 476
Bìa của Lời Nguyện Kính Yêu

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 477
Bìa của Nơi Ẩn Trú Muôn Đời

Nơi Ẩn Trú Muôn Đời

Bài số: 478
Bìa của Dâng Lời Cảm Tạ

Dâng Lời Cảm Tạ

Bài số: 479
Bìa của Này Anh Thấy Không

Này Anh Thấy Không

Bài số: 480
Bìa của Phút Suy Tư

Phút Suy Tư

Bài số: 481
Bìa của Đồi Vắng

Đồi Vắng

Bài số: 482
Bìa của Dâng Trọn Cho Jêsus

Dâng Trọn Cho Jêsus

Bài số: 483
Bìa của Mừng Xuân

Mừng Xuân

Bài số: 484
Bìa của Chuyện Giáng Sinh

Chuyện Giáng Sinh

Bài số: 485
Bìa của Niềm Vui

Niềm Vui

Bài số: 486
Bìa của Xuân Đến Bên Nhà

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 487
Bìa của Hãy Tin, Đừng Sợ!

Hãy Tin, Đừng Sợ!

Bài số: 488
Bìa của Tiếng Gõ Cửa

Tiếng Gõ Cửa

Bài số: 489
Bìa của Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Bài số: 490
Bìa của Dù Mai Sau

Dù Mai Sau

Bài số: 491
Bìa của Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số: 492
Bìa của Lời Nguyện Chiều

Lời Nguyện Chiều

Bài số: 493
Bìa của Thi Thiên 90

Thi Thiên 90

Bài số: 494
Bìa của Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Bài số: 495
Bìa của Bên Cha

Bên Cha

Bài số: 496
Bìa của Hang Bê-lem

Hang Bê-lem

Bài số: 497
Bìa của Đêm Vui Trần Thế

Đêm Vui Trần Thế

Bài số: 497
Bìa của Người Đã Đến

Người Đã Đến

Bài số: 497
Bìa của Bước Người Đi Qua

Bước Người Đi Qua

Bài số: 497