Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 28
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Jesus Tuyệt Vời

1. Ô, Jêsus đẹp thay!

Ô, Vua thiên nhiên giới nay!

Con Ðấng chí tôn, cũng con loài người,

Tôi chỉ yêu Ngài thôi,

Duy Chúa tôi sùng tôn,

Xem như kim mão vinh cho linh hồn.

2. Khoe tươi thanh thảo xinh,

Ðua chen bao thanh trúc xanh,

Cây khoát áo tươi, ngàn hoa huy hoàng;

Nhưng Jêsus đẹp hơn,

Jêsus thanh bạch hơn,

Cho ai tâm thống hướng lên thiên đàng.

3. Vinh quang tia thái dương,

Vinh quang hơn muôn ánh trăng,

Sao lấp lánh soi trời đêm âm thầm;

Nhưng Jêsus đẹp hơn,

Jêsus thanh bạch hơn,

Vinh quang hơn sứ thánh trên thiên đàng.

Lời Tiếng Anh

Fairest Lord Jesus

Fair- est Lord Je-sus,

Rul-er of all na-ture,

O Thou of God and man the Son;

Thee will I cher-ish, Thee will I hon-or,

Thou my soul's glo-ry, joy, and crown.

Fair are the mead-ows,

Fair-er still the wood-lands,

Robed in the bloom-ing garb of spring;

Je-sus is fair-er, Je-sus is pur-er,

Who makes the woe-ful heart to sing!

 

Copyright © 2012-2022