Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 88
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bài Ca Máng Cỏ

1. Chúa Thánh giáng sinh nơi Máng chiên cô đơn nghèo nàn.

Ngàn vì sao nhìn vào Chốn Jêsus nằm tăm tối!

Cứu Chúa Jêsus ơi! Cớ sao sinh nơi đê hèn,

Từ chốn thiên đàng cao Jêsus xuống trần vì con.

2. Những tiếng chiên kêu vang bên Vua Jêsus mỉm cười.

Ngoài trời muôn vàn lời hát ca vang mừng Con Thánh.

Cứu Chúa Jêsus ơi! Máng rơm khô xưa Ngài nằm,

Là chính tâm hồn con cúi xin rước Ngài giờ đây.

3. Cứu Chúa Jêsus ơi! Chúng con đang mong chờ Ngài,

Mời Ngài vui lòng vào chính nơi tâm hồn khao khát.

Cứu Chúa Jêsus ơi!

Mến thương con muôn muôn đời,

Và dắt đưa đường con đến khi bước vào thiên cung.

Lời Tiếng Anh

Away In A Manger

1. A-way in a man-ger, no crib for a bed,

The lit-tle Lord Je-sus lay down His sweet head;

The stars in the sky looked down where He lay,

The lit-tle Lord Je-sus, a-sleep on the hay.

2. Be near me, Lord Je-sus, I ask Thee to stay

Close by me for-ev-er, and love me,

I pray; Bless all the dear chil-dren in

Thy ten-der care,

And fit us for heav-en to live with Thee there.

 

Copyright © 2012-2022