Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Bài số: 93
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Người Khách Lạ Ga li lê

1. Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm xem, xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ;

Ðám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca, đón khách xa từ miền Ga-li-lê.

Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng;

Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi,

Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi,

Jê-sus yêu thương dịu dàng nhân ái.

Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi,

Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

2. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, mắt Chúa nhân từ nhìn tôi tríu mến;

Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đến chết thay tại đồi Gô- gô-tha.

Tay Chúa có vết thương với dấu đâm bên mình, Ngài bảo tôi: “Vì con Ta chết thế.”

Bao gian ác chất chứa trong lòng này bỗng biến đi,

Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi,

Jê-sus yêu thương dịu dàng nhân ái.

Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi,

Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

3. Người ơi hãy đến cùng ơn cứu rỗi chứa chan, hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố;

Những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua, với khách xa từ miền Ga-li-lê.

Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi rao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước.

Xin hãy rước Chúa mau vào ngự giữa chúng ta,

Mời người khách lạ xứ Ga-li-lê.

Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi,

Jê-sus yêu thương dịu dàng nhân ái.

Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi,

Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

The Stranger of Galilee

1. In fan-cy I stood by the shore, one day,

Of the beau-ti-ful murm'r-ing sea;

I saw the great crowds as they thronged the way

Of the Stran-ger of Gal-i-lee;

I saw how the man who was blind from birth,

In a mo-ment was made to see;

The lame was made whole by the match-less skill

Of the Stran-ger of Gal-i-lee.

And I felt I could love Him for-ev-er,

So gra-cious and ten-der was

He! I claimed Him that day as my Sav-ior,

This Stran-ger of Gal-i-lee.

2. Come ye, who are driv-en, and temp-est-tossed,

And His gra-cious sal- va-tion see;

He'll qui-et life's storms with His “Peace, be still”

This Stran-ger of Gal-i-lee;

He bids me to go and the sto-ry tell

What He ev-er to you will be,

If on-ly you let Him with you a-bide,

This Stran-ger of Gal-i-lee.

And I felt I could love Him for-ev-er,

So gra-cious and ten-der was He!

I claimed Him that day as my Sav-ior,

This Stran-ger of Gal-i-lee.

 

Copyright © 2012-2022