Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 19
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Lên Ðền Thánh

Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường

Ðường đưa ta đi lên đền Chúa ta Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng

Vui hát mừng danh Chúa cứu chuộc ta

Tiến tiến bước!

Lên đền, đền thánh của Ngài

Cất tiếng hát, vui lên dân thánh của Ngài

Tiến tiến bước!

Loan truyền hồng-ân Thiên Chúa

Trời Ta hát mừng tình thiên-thu Chúa ta

1. Vui mừng khi người ta bảo tôi:

Ta về thăm nhà Cha chúng ta

Một ngày trong nhà Cha dấu yêu

Sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà.

 

Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường

Ðường đưa ta đi lên đền Chúa ta

Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng

Vui hát mừng danh Chúa cứu chuộc ta

Tiến tiến bước!

Lên đền, đền thánh của Ngài

Cất tiếng hát, vui lên dân thánh của Ngài

Tiến tiến bước!

Loan truyền hồng-ân Thiên Chúa

Trời Ta hát mừng tình thiên-thu Chúa ta

2. Như ngày nào đoàn dân Chúa xưa

Băng rừng sâu vượt qua biển khơi

Lên đường đi hồi-hương thánh-đô

Chúng ta đi, đi lên đền Chúa ta thân yêu.

Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường

Ðường đưa ta đi lên đền Chúa ta

Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng

Vui hát mừng danh Chúa cứu chuộc ta

Tiến tiến bước!

Lên đền, đền thánh của Ngài

Cất tiếng hát, vui lên dân thánh của Ngài

Tiến tiến bước!

Loan truyền hồng-ân Thiên Chúa

Trời Ta hát mừng tình thiên-thu Chúa ta

 

Copyright © 2012-2022