Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bìa của Con Thuộc Về Ta

Con Thuộc Về Ta

Bài số: 201
Bìa của Thà Có Jêsus

Thà Có Jêsus

Bài số: 202
Bìa của Giờ Dịu Êm

Giờ Dịu Êm

Bài số: 203
Bìa của Giờ Thánh

Giờ Thánh

Bài số: 204
Bìa của Jêsus Là Bạn Thật

Jêsus Là Bạn Thật

Bài số: 205
Bìa của Xin Dừng Chân

Xin Dừng Chân

Bài số: 206
Bìa của Cần Chúa Luôn

Cần Chúa Luôn

Bài số: 207
Bìa của Thưa Với Jêsus

Thưa Với Jêsus

Bài số: 208
Bìa của Buổi Mai Với Jêsus

Buổi Mai Với Jêsus

Bài số: 209
Bìa của Xin Vào Tâm Hồn

Xin Vào Tâm Hồn

Bài số: 210
Bìa của Phục Hưng Tâm Hồn

Phục Hưng Tâm Hồn

Bài số: 211
Bìa của Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

Bài số: 212
Bìa của Ra Khơi

Ra Khơi

Bài số: 213
Bìa của Tâm Hồn Bùng Cháy

Tâm Hồn Bùng Cháy

Bài số: 214
Bìa của Cung Hiến Cuộc Đời

Cung Hiến Cuộc Đời

Bài số: 215
Bìa của Chính Ngài

Chính Ngài

Bài số: 216
Bìa của Tận Hiến

Tận Hiến

Bài số: 217
Bìa của Tiếng Chúa Hướng Dẫn

Tiếng Chúa Hướng Dẫn

Bài số: 218
Bìa của Theo Ý Chúa

Theo Ý Chúa

Bài số: 219
Bìa của Lại Gần Hơn

Lại Gần Hơn

Bài số: 220
Bìa của Dâng Chúa Thủy Chung

Dâng Chúa Thủy Chung

Bài số: 221
Bìa của Chốn Cao Hơn

Chốn Cao Hơn

Bài số: 222
Bìa của Ước Ao Nhìn Jêsus

Ước Ao Nhìn Jêsus

Bài số: 223
Bìa của Đến Theo Chúa

Đến Theo Chúa

Bài số: 224
Bìa của Cơn Mưa Phước Lành

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 225
Bìa của Chờ Mong Thiên Ân

Chờ Mong Thiên Ân

Bài số: 226
Bìa của Sống Cho Chúa

Sống Cho Chúa

Bài số: 227
Bìa của Khi Chúa Vô Lòng

Khi Chúa Vô Lòng

Bài số: 228
Bìa của Theo Ý Cha

Theo Ý Cha

Bài số: 229
Bìa của Biết Chúa Tận Tường

Biết Chúa Tận Tường

Bài số: 230
Bìa của Danh Y Độc Nhất

Danh Y Độc Nhất

Bài số: 231
Bìa của Bình An Diệu Kỳ

Bình An Diệu Kỳ

Bài số: 232
Bìa của Dâng Điều Tốt Nhất

Dâng Điều Tốt Nhất

Bài số: 233
Bìa của Tận Hiến Cho Chúa

Tận Hiến Cho Chúa

Bài số: 234
Bìa của Nhìn Vua Vinh Hiển

Nhìn Vua Vinh Hiển

Bài số: 235
Bìa của Vâng Theo Chúa

Vâng Theo Chúa

Bài số: 236
Bìa của Tất Cả Cho Jêsus

Tất Cả Cho Jêsus

Bài số: 237
Bìa của Trông Mong Thiên Ân

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 238
Bìa của Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 239
Bìa của Gần Lòng Từ Ái

Gần Lòng Từ Ái

Bài số: 240
Bìa của Đến Bên Dòng Sông

Đến Bên Dòng Sông

Bài số: 241
Bìa của Khát Khao Dòng Nước

Khát Khao Dòng Nước

Bài số: 242
Bìa của Luyện Lòng Con

Luyện Lòng Con

Bài số: 243
Bìa của Xin Mở Mắt Chúng Con

Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số: 244
Bìa của Như Ý Cha

Như Ý Cha

Bài số: 245
Bìa của Chốn Nương Thân

Chốn Nương Thân

Bài số: 246
Bìa của Tâm Hồn Trong Trắng

Tâm Hồn Trong Trắng

Bài số: 247
Bìa của Khi Chúa Chinh Phục Tôi

Khi Chúa Chinh Phục Tôi

Bài số: 248
Bìa của Nương Cánh Chúa

Nương Cánh Chúa

Bài số: 249
Bìa của Dựa Trên Lời Hứa

Dựa Trên Lời Hứa

Bài số: 250
Bìa của Vầng Đá Muôn Đời

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 251
Bìa của Gần Chúa Hơn

Gần Chúa Hơn

Bài số: 252
Bìa của Gần Thập Tự

Gần Thập Tự

Bài số: 253
Bìa của Chúa Yêu Thương Tôi

Chúa Yêu Thương Tôi

Bài số: 254
Bìa của Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 255
Bìa của Tôi Biết Đấng Tôi Tin

Tôi Biết Đấng Tôi Tin

Bài số: 256
Bìa của Chúa Nắm Tôi

Chúa Nắm Tôi

Bài số: 257
Bìa của Chiếc Neo Vững Chắc

Chiếc Neo Vững Chắc

Bài số: 258
Bìa của Đừng Sợ

Đừng Sợ

Bài số: 259
Bìa của Nương Trên Jêsus

Nương Trên Jêsus

Bài số: 260
Bìa của Tin Cậy Chúa Jêsus

Tin Cậy Chúa Jêsus

Bài số: 261
Bìa của Hốc Đá Vững An

Hốc Đá Vững An

Bài số: 262
Bìa của Trao Cho Chúa

Trao Cho Chúa

Bài số: 263
Bìa của Lo Gì

Lo Gì

Bài số: 264
Bìa của Dòng Sông Thái An

Dòng Sông Thái An

Bài số: 265
Bìa của Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba

Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba

Bài số: 266
Bìa của Không Ai Bằng Chúa

Không Ai Bằng Chúa

Bài số: 267
Bìa của Cánh Vĩnh Sinh

Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 268
Bìa của Đi Đường Ngài

Đi Đường Ngài

Bài số: 269
Bìa của Chúa Là Tất Cả

Chúa Là Tất Cả

Bài số: 270
Bìa của Lòng Cứ Yên Lặng

Lòng Cứ Yên Lặng

Bài số: 271
Bìa của Cứu Chúa Siêu Việt

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 272
Bìa của Chúa Che Giấu Tôi

Chúa Che Giấu Tôi

Bài số: 273
Bìa của Luôn Mỗi Phút

Luôn Mỗi Phút

Bài số: 274
Bìa của Xin Chúa Dẫn Dắt

Xin Chúa Dẫn Dắt

Bài số: 275
Bìa của Chúa Sẽ Lo Toan

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 276
Bìa của Dòng Bình Tịnh

Dòng Bình Tịnh

Bài số: 277
Bìa của Nguồn An Bình

Nguồn An Bình

Bài số: 278
Bìa của Chúa Hướng Dẫn

Chúa Hướng Dẫn

Bài số: 279
Bìa của Lời Hứa Quí Báu

Lời Hứa Quí Báu

Bài số: 280
Bìa của Chúa Ở Bên Tôi

Chúa Ở Bên Tôi

Bài số: 281
Bìa của Chúa Dìu Dắt Tôi

Chúa Dìu Dắt Tôi

Bài số: 282
Bìa của Chúa Nhớ Đến Tôi

Chúa Nhớ Đến Tôi

Bài số: 283
Bìa của Chúa Biết Từng Cánh Chim

Chúa Biết Từng Cánh Chim

Bài số: 284
Bìa của Người Chăn Dẫn Dắt

Người Chăn Dẫn Dắt

Bài số: 285
Bìa của Xin Dắt Đưa Tôi

Xin Dắt Đưa Tôi

Bài số: 286
Bìa của Bên Kia Bóng Mờ

Bên Kia Bóng Mờ

Bài số: 287
Bìa của Đấng Chăn Hồn Tôi

Đấng Chăn Hồn Tôi

Bài số: 288
Bìa của Bên Tôi Là Chúa Jêsus

Bên Tôi Là Chúa Jêsus

Bài số: 289
Bìa của Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Bài số: 290
Bìa của Trước Rạng Đông

Trước Rạng Đông

Bài số: 291
Bìa của Danh Quí Trọng

Danh Quí Trọng

Bài số: 292
Bìa của An Tâm Bên Chúa

An Tâm Bên Chúa

Bài số: 293
Bìa của Xin Sống Cho Chúa Jêsus

Xin Sống Cho Chúa Jêsus

Bài số: 294
Bìa của Ngài Biết Rõ

Ngài Biết Rõ

Bài số: 295
Bìa của Chúa Dẫn Đưa Tôi

Chúa Dẫn Đưa Tôi

Bài số: 296
Bìa của Chim, Hoa Và Người

Chim, Hoa Và Người

Bài số: 297
Bìa của Chúa Hiểu Tâm Trạng

Chúa Hiểu Tâm Trạng

Bài số: 298
Bìa của Bước Lên Si-ôn

Bước Lên Si-ôn

Bài số: 299
Bìa của Tội Lỗi Cất Xa

Tội Lỗi Cất Xa

Bài số: 300