Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 72
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Bết lê hem Nhỏ Bé

1. Ô Bết-lê-hem, ấp nhỏ này,

Chốn ngươi thật an bình bấy!

Khi ngươi đang giấc mê man không ngờ,

Ánh sao nhẹ lướt êm tờ.

Ấy chốn phát chân quang đời đời,

Trong đường ngươi đang tăm tối,

Xưa bao hi vọng kinh hãi đôi đường,

Bữa nay gặp giữa đêm trường.

2. Xưa khi Ma-ri sinh Chúa Jê-sus,

Chúng dân thảy thảy đều ngủ;

Thiên binh âu yếm trông nom Con Trời,

Tối nay vừa mới ra đời.

Các thánh sứ cao rao nhiệt thành,

Tin mừng đêm sinh Con Thánh;

Tôn vinh Thiên Phụ, danh sáng trên trời,

Ðất an bình, phước cho người.

3. Anh em tôi thành tâm kính mời

Thánh Anh Bết-lê-hem đến,

Vô tâm tôi đuổi ra muôn muôn tội,

Quản cai trọn cả tâm này.

Thánh sứ Nô-en rao tận tường,

Tin trọng đại tin vui sướng;

Xin Em-ma-nu-ên ở trong lòng,

Chúng tôi thành kính phục tòng.

Lời Tiếng Anh

O Little Town Of Bethlehem

O lit-tle town of Beth-le-hem,

How still we see thee lie;

A-bove thy deep and dream-less sleep

The si-lent stars go by. Yet in thy dark streets shin-eth

The ev-er-last-ing Light;

The hopes and fears of all the years

Are met in thee to- night.

For Christ is born of Ma-ry,

And gath-ered all a-bove,

While mor-tals sleep, the an-gels keep

Their watch of wonder-ing love.

O morn-ing stars, to-geth-er

Pro-claim the ho-ly birth;

And prais-es sing to God the King,

And peace to men on earth.

 

Copyright © 2012-2022