Giải thích từ ngữ

Nhạc sĩ David Dong

tuyen tap daviddong

Thánh Ca Tin Lành Online xin giới thiệu đến quí vị:

Tuyển tập Thánh nhạc của nhạc sĩ David Dong và Mục vụ PSALM MUSIC.

Bìa của VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

Bài số: 1
Bìa của VÒNG TAY YÊU THƯƠNG

VÒNG TAY YÊU THƯƠNG

Bài số: 2
Bìa của JESUS

JESUS

Bài số: 3
Bìa của XIN PHẤN HƯNG

XIN PHẤN HƯNG

Bài số: 4
Bìa của ĐỆ NHẤT MUÔN NGƯỜI

ĐỆ NHẤT MUÔN NGƯỜI

Bài số: 6
Bìa của HAGGAI ANTHEM

HAGGAI ANTHEM

Bài số: 7
Bìa của CẢM ƠN CHÚA JÊSUS

CẢM ƠN CHÚA JÊSUS

Bài số: 8
Bìa của WOW! GOD

WOW! GOD

Bài số: 9
Bìa của ĐÓN XUÂN VỚI JÊSUS

ĐÓN XUÂN VỚI JÊSUS

Bài số: 10

Copyright © 2011-2021