Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ David Dong
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 3
Hợp âm: G
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

JESUS

Jesus, thiếu vắng Ngài lòng con bất an.

Jesus, Chính Chúa là nguồn ơn cứu giúp!

Từ khi có Cứu Chúa trong đời,

Dương thế không ai sánh bằng.

Vượt trên hết mọi điều diệu kỳ chỉ duy mình Chúa Jesus!

JESUS. Vầng đá chở che.

JESUS là tất cả cho cuộc đời.

JESUS. Vầng đá chở che.

Điều chi quá khó, có Jesus làm rồi!

Copyright © 2012-2022