Giải thích từ ngữ

Bài Ca Mới

Bìa của Càng Nếm Chúa Càng Khát

Càng Nếm Chúa Càng Khát

Bìa của Cha Đâu Con Đó

Cha Đâu Con Đó

Bìa của CHÉN ĐAU THƯƠNG

CHÉN ĐAU THƯƠNG

Viết bởi Samuel Pan
Bìa của Của Lễ Dâng Lên Ngài

Của Lễ Dâng Lên Ngài

Bìa của Cung Hiến Đến Thờ Chúa

Cung Hiến Đến Thờ Chúa

Viết bởi Karl Harrington
Bìa của Dâng Cha Điệu Dân Ca

Dâng Cha Điệu Dân Ca

Bìa của Gặp Chúa

Gặp Chúa

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê
Bìa của Giao Thừa Ăn Năn

Giao Thừa Ăn Năn

Bìa của Hát Cùng Cả Thế Giới

Hát Cùng Cả Thế Giới

Bìa của Hát Vì Jêsus

Hát Vì Jêsus

Bìa của Hoan Ca Chúa Phục Sinh

Hoan Ca Chúa Phục Sinh

Bìa của Lòng Cha

Lòng Cha

Bìa của Mùa Ơn Phước

Mùa Ơn Phước

Bìa của Mừng Chúa Phục Sinh

Mừng Chúa Phục Sinh

Viết bởi Samuel Pan
Bìa của Nền Hội Thánh Vững Bền

Nền Hội Thánh Vững Bền

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê
Bìa của Nếu Không Chúa

Nếu Không Chúa

Bìa của Ơn Càng Thêm Ơn

Ơn Càng Thêm Ơn

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê
Bìa của Sống Bởi Đức Tin

Sống Bởi Đức Tin

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê
Bìa của Sống Trong Lẽ Thật

Sống Trong Lẽ Thật

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê
Bìa của Sống Với Thánh Linh

Sống Với Thánh Linh

Tác giả soạn nhạc: Nguyễn Thiên Ý
Bìa của Tạ Ơn Trong Nhà Chúa

Tạ Ơn Trong Nhà Chúa

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê
Bìa của Vì Chúa Thương Người

Vì Chúa Thương Người

Bìa của Via Dolorosa

Via Dolorosa

Viết bởi Billy Spargue, Niles Borop
Bìa của Đấng Sống

Đấng Sống

Tác giả soạn nhạc: Bentley D. Ackley