Giải thích từ ngữ

Bài Ca Mới

Càng Nếm Chúa Càng Khát

Cha Đâu Con Đó

CHÉN ĐAU THƯƠNG

Viết bởi Samuel Pan

Của Lễ Dâng Lên Ngài

Cung Hiến Đến Thờ Chúa

Viết bởi Karl Harrington

Dâng Cha Điệu Dân Ca

Gặp Chúa

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Giao Thừa Ăn Năn

Hát Cùng Cả Thế Giới

Hát Vì Jêsus

Hoan Ca Chúa Phục Sinh

Lòng Cha

Mùa Ơn Phước

Mừng Chúa Phục Sinh

Viết bởi Samuel Pan

Nền Hội Thánh Vững Bền

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Nếu Không Chúa

Ơn Càng Thêm Ơn

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Sống Bởi Đức Tin

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Sống Trong Lẽ Thật

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Sống Với Thánh Linh

Tác giả soạn nhạc: Nguyễn Thiên Ý

Tạ Ơn Trong Nhà Chúa

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Vì Chúa Thương Người

Via Dolorosa

Viết bởi Billy Spargue, Niles Borop

Đấng Sống

Tác giả soạn nhạc: Bentley D. Ackley

Copyright © 2011-2021