Giải thích từ ngữ

Bài Ca Mới

Cả Hai Nên Một

Tác giả soạn nhạc: Hine Stuart

Càng Nếm Chúa Càng Khát

Cha Đâu Thì Con Ở Đó

Cha, Đấng Kết Hôn

Tác giả soạn nhạc: Hoa Phụng Tiên

CHÉN ĐAU THƯƠNG

Viết bởi Samuel Pan

Chúa Cao Cả

Tác giả soạn nhạc: Đại Thắng

Của Lễ Dâng Lên Ngài

Cung Hiến Đến Thờ Chúa

Viết bởi Karl Harrington

Dâng Cha Điệu Dân Ca

Gặp Chúa

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Giao Thừa Ăn Năn

Hát Cùng Cả Thế Giới

Hát Vì Jêsus

Hoan Ca Chúa Phục Sinh

Hôn Nhân Trong Chúa

Tác giả soạn nhạc: Hoa Phụng Tiên

Lòng Cha

Mùa Ơn Phước

Mừng Chúa Phục Sinh

Viết bởi Samuel Pan

Nền Hội Thánh Vững Bền

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Nếu Không Chúa

Ngủ Yên Trong Chúa

Tác giả soạn nhạc: Hoa Phụng Tiên

Ơn Càng Thêm Ơn

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Sâu Rộng Ơn Chúa

Tác giả soạn nhạc: Dương Thanh

Sống Bởi Đức Tin

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Sống Trong Lẽ Thật

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Sống Với Thánh Linh

Tác giả soạn nhạc: Nguyễn Thiên Ý

Tạ Ơn Trong Nhà Chúa

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Tin Cậy Chúa

Tác giả soạn nhạc: William J. Kirkpatrick

Vì Chúa Thương Người

Tác giả soạn nhạc: Trương Văn Xê

Via Dolorosa

Viết bởi Billy Spargue, Niles Borop

Đấng Sống

Tác giả soạn nhạc: Bentley D. Ackley

Copyright © 2012-2022