Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Samuel Pan
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Hợp âm: (C)
Ghi chú: Nhạc Nước Ngoài
XEM BẢN NHẠC  

{youtube}zZQKQlcqH1Q{/youtube}

 

 HOAN CA CHÚA PHỤC SINH

Phục sinh vinh quang mừng Chúa sống lại, tìm chi nơi đây một Chúa Jêsus?

Còn đâu đau thương với bao lo buồn, phần mộ kia giờ đây đã mở toang...

Phục sinh vinh quang mừng Chúa sống lại. Tìm chi nơi đây mộ Chúa Jêsus?

 

Cùng nhau hân hoan xướng ca vui mừng vì Ngài đã hoàn thành ơn cứu rỗi.

Vua thiên cung lìa bỏ ngai vàng chào đời chốn điêu linh. 

Trong nhân gian nào có ai bằng lòng vì người chịu chết thế? 

Trong bao nhiêu thần thánh trên đời giờ sống nơi đâu?

Trên dương gian chỉ duy có Jêsus, Ngài sống mãi muôn nghìn thu....

 

Phục sinh vinh quang mừng Chúa sống lại, tìm chi nơi đây một Chúa Jêsus?

Còn đâu đau thương với bao lo buồn, phần mộ kia giờ đây đã mở toang...

Phục sinh vinh quang mừng Chúa sống lại. Tìm chi nơi đây mộ Chúa Jêsus?

Cùng nhau hân hoan xướng ca vui mừng ngày PHỤC SINH CHÚA JÊSUS.

 

 

 

 

 

Những bài có cùng thể loại: Phục sinh   1 câu  

Copyright © 2011-2021