Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Samuel Pan
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Hợp âm: D
Ghi chú:

Name Play
Choir
Melody

Lời Bài Hát  

MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Ngài là Jêsus,

Ngài là vua hiển vinh từ trời,

Ngài đã giáng thế chốn tối tăm

Ngài thấy khắp chốn đang khổ đau ưu sầu

đành lâm thế để cứu vớt bao tội nhân.

Ngài lìa ngôi cao và chịu bao đắng cay đọa đầy

nhục nhã chết thế với đớn đau,

Ngài đã chiến thắng chốn ác ma ngục tù,

Ngài đã sống, Ngài Phục Sinh huy hoàng.

 

Nào ta hát với muôn ngàn câu ca mừng,

chúc tôn Chúa Phục Sinh,

Ngàn lời ca xin dâng lên Ngài hôm nay,

tôn ngợi Jêsus Đấng sống,

Ngài không chết mãi luôn ở trong mộ phần

Ngài sống để mở ra hy vọng.

Ngục sự chết nay chẳng còn nơi đây,

Tin mừng loan ra khắp nơi.

 

 

Copyright © 2012-2022