Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ David Dong
Nhịp: 4/4
Bài số: 8
Hợp âm: Eb
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

TECHNO TÌNH CHÚA

 

Cảm ơn Chúa Jêsus.

Biết ơn Chúa Jêsus.

Đời con luôn nhiều may mắn giữa thế gian.

Cảm ơn Chúa Jêsus.

Biết ơn Chúa Jêsus.

Vì duy Chúa vực con lên, ban sự sống!

Chúa con khát khao Ngài Chúa ơi, con yêu Chúa.

Chúa con quyết theo Ngài.

Chúa con luôn cần Chúa Na... na... na... na.. Na...

Giữa cơn sóng gió với đau thương.

Chúa luôn bên cạnh chở che.

Hãy trao cho Chúa hết ưu phiền.

Vẫn tin cậy Chúa Chúa quyền năng!

CẢM ƠN CHÚA JÊSUS

 

Cảm ơn Chúa Jêsus.

Biết ơn Chúa Jêsus.

Đời con luôn nhiều may mắn giữa thế gian.

Cảm ơn Chúa Jêsus.

Biết ơn Chúa Jêsus.

Vì duy Chúa vực con lên, ban sự sống!

Chúa con khát khao Ngài Chúa ơi, con yêu Chúa.

Chúa con quyết theo Ngài.

Chúa con luôn cần Chúa Na... na... na... na.. Na...

Giữa cơn sóng gió với đau thương.

Chúa luôn bên cạnh chở che.

Hãy trao cho Chúa hết ưu phiền.

Vẫn tin cậy Chúa Chúa quyền năng!

 

 

 

 

 

Copyright © 2012-2022