Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ David Dong
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 1
Hợp âm: C
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

Vui thay Chúa phục sinh vinh quang với quyền năng.

Xích ma vương nay không còn đã tiêu tan trong năng quyền vì Jêsus Đấng phục sinh,

Danh trên hết mọi danh thắng hơn đớn đau ưu phiền vì Jêsus vẫn sống.

Vượt mộ phần tối tăm Jêsus hiển vinh Ngài ban yên vui, bình an cho chúng ta.

Vượt mộ phần tối tăm Jêsus hiển vinh phục sinh đắc thắng quyền ma.

Nào cùng chúc tôn Chúa.

 

 

Copyright © 2012-2022