Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ David Dong
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 6
Hợp âm: G
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

ĐỆ NHẤT MUÔN NGƯỜI

Vào một đêm giá năm nào Jesus giáng thế vì quá yêu thương người,

Giáng sinh cứu người Ngài mang đến kỷ nguyên thanh bình,

Ngài như ánh sáng chiếu soi nơi trần gian.

Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời, có một vì sao sáng chói.

Ấy chính Vua Jesus Đệ nhất muôn người!

Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời với tiếng thiên thần

hòa khúc nhạc Giáng sinh mừng Vua yêu thương,

Bình an cho thế nhân ơn lành lan khắp chốn.

Lạy Chúa ngay giờ đây xin bước vào tâm hồn con dâng lên Chúa...

 

Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời, có một vì sao sáng chói.

Ấy chính Vua Jesus Đệ nhất muôn người.

Ngàn vì sao lấp lánh bầu trời với tiếng thiên thần

hòa khúc nhạc Giáng sinh mừng Vua yêu thương.

 

Copyright © 2012-2022