Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bìa của Như Chiên Đi Lạc

Như Chiên Đi Lạc

Bài số: 101
Bìa của Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Bài số: 102
Bìa của Chúa Mang Thập Hình

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 103
Bìa của Lên Gô-gô-tha

Lên Gô-gô-tha

Bài số: 104
Bìa của Gô-gô-tha

Gô-gô-tha

Bài số: 105
Bìa của Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

Bài số: 106
Bìa của Hãy Tin

Hãy Tin

Bài số: 107
Bìa của Gần Thập Tự Hơn

Gần Thập Tự Hơn

Bài số: 108
Bìa của Sông Tình Yêu

Sông Tình Yêu

Bài số: 109
Bìa của Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số: 110
Bìa của Trên Đồi Cao

Trên Đồi Cao

Bài số: 111
Bìa của Nơi Chân Thập Tự

Nơi Chân Thập Tự

Bài số: 112
Bìa của Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Bài số: 113
Bìa của Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Bài số: 114
Bìa của Chúa Oai Quyền Phục Sinh

Chúa Oai Quyền Phục Sinh

Bài số: 115
Bìa của Chúa Sống Lại

Chúa Sống Lại

Bài số: 116
Bìa của Trên Đường Em-mau

Trên Đường Em-mau

Bài số: 117
Bìa của Chúa Sống

Chúa Sống

Bài số: 118
Bìa của Mộ Trống

Mộ Trống

Bài số: 119
Bìa của Vì Jêsus Sống

Vì Jêsus Sống

Bài số: 120
Bìa của Nhìn Vua Thăng Thiên

Nhìn Vua Thăng Thiên

Bài số: 121
Bìa của Tôn Vinh Jêsus

Tôn Vinh Jêsus

Bài số: 122
Bìa của Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Bài số: 123
Bìa của Jêsus Quang Lâm

Jêsus Quang Lâm

Bài số: 124
Bìa của Chúa Tái Lâm

Chúa Tái Lâm

Bài số: 125
Bìa của Kìa Chúa Đến!

Kìa Chúa Đến!

Bài số: 126
Bìa của Nếu Chúa Đến Hôm Nay?

Nếu Chúa Đến Hôm Nay?

Bài số: 127
Bìa của Màn Sương Tiêu Tan

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 128
Bìa của Chúa Kíp Đến

Chúa Kíp Đến

Bài số: 129
Bìa của Tia Sáng Ban Mai

Tia Sáng Ban Mai

Bài số: 130
Bìa của Thần Yên Ủi

Thần Yên Ủi

Bài số: 131
Bìa của Thánh Linh Dẫn Dắt

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 132
Bìa của Đầy Lòng Tôi

Đầy Lòng Tôi

Bài số: 133
Bìa của Bài Ca Tâm Linh

Bài Ca Tâm Linh

Bài số: 134
Bìa của Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số: 135
Bìa của Gió Thánh Linh

Gió Thánh Linh

Bài số: 136
Bìa của Hà Hơi Linh Thần

Hà Hơi Linh Thần

Bài số: 137
Bìa của Thần Linh Cảm Hóa

Thần Linh Cảm Hóa

Bài số: 138
Bìa của Thánh Linh Hằng Sống

Thánh Linh Hằng Sống

Bài số: 139
Bìa của An Bình Trong Chúa

An Bình Trong Chúa

Bài số: 140
Bìa của Trước Cửa Tâm Hồn

Trước Cửa Tâm Hồn

Bài số: 141
Bìa của Tiếng Chúa Gọi

Tiếng Chúa Gọi

Bài số: 142
Bìa của Nhìn Lên Jêsus

Nhìn Lên Jêsus

Bài số: 143
Bìa của Huyết Chúa Mầu Nhiệm

Huyết Chúa Mầu Nhiệm

Bài số: 144
Bìa của Thoát Chốn Tội Tình

Thoát Chốn Tội Tình

Bài số: 145
Bìa của Chúa Đoái Thương

Chúa Đoái Thương

Bài số: 146
Bìa của Lăn Xa

Lăn Xa

Bài số: 147
Bìa của Tiếng Chuông Lòng

Tiếng Chuông Lòng

Bài số: 148
Bìa của Phần Vui Thỏa

Phần Vui Thỏa

Bài số: 149
Bìa của Chúa Ngự Tâm Hồn

Chúa Ngự Tâm Hồn

Bài số: 150
Bìa của Chúa Đến Trong Lòng

Chúa Đến Trong Lòng

Bài số: 151
Bìa của Tiếng Hát Của Tôi

Tiếng Hát Của Tôi

Bài số: 152
Bìa của Tâm Hồn Yên Ninh

Tâm Hồn Yên Ninh

Bài số: 153
Bìa của Nương Trong Chúa

Nương Trong Chúa

Bài số: 154
Bìa của Tay Chúa Nắm Tôi

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 155
Bìa của Bước Với Chúa Yêu Thương

Bước Với Chúa Yêu Thương

Bài số: 156
Bìa của Mừng Vui Hát Vang

Mừng Vui Hát Vang

Bài số: 157
Bìa của Sự Sống Mới

Sự Sống Mới

Bài số: 158
Bìa của Lòng Vui Vẻ

Lòng Vui Vẻ

Bài số: 159
Bìa của Vui Mừng Ca Hát

Vui Mừng Ca Hát

Bài số: 160
Bìa của Ơn Lạ Lùng

Ơn Lạ Lùng

Bài số: 161
Bìa của Lòng Thái An

Lòng Thái An

Bài số: 162
Bìa của Đời Đẹp Tươi

Đời Đẹp Tươi

Bài số: 163
Bìa của Sự Bình An

Sự Bình An

Bài số: 164
Bìa của Bước Trên Thiên Trình

Bước Trên Thiên Trình

Bài số: 165
Bìa của Trong Tay Chúa

Trong Tay Chúa

Bài số: 166
Bìa của Đời Tự Do

Đời Tự Do

Bài số: 167
Bìa của Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Bài số: 168
Bìa của Sống Vui Thỏa

Sống Vui Thỏa

Bài số: 169
Bìa của Vui Bên Chúa

Vui Bên Chúa

Bài số: 170
Bìa của Bài Ca Trong Tâm

Bài Ca Trong Tâm

Bài số: 171
Bìa của Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

Bài số: 172
Bìa của Chiên Của Chúa

Chiên Của Chúa

Bài số: 173
Bìa của Đi Trong Hân Hoan

Đi Trong Hân Hoan

Bài số: 174
Bìa của Tôn Vinh Cha

Tôn Vinh Cha

Bài số: 175
Bìa của Một Ngày Tươi Mới

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 176
Bìa của Gặp Thiết Hữu

Gặp Thiết Hữu

Bài số: 177
Bìa của Nguyện Cầu

Nguyện Cầu

Bài số: 178
Bìa của Giai Điệu Trong Tâm Hồn

Giai Điệu Trong Tâm Hồn

Bài số: 179
Bìa của Yêu Thương Chúa Thêm

Yêu Thương Chúa Thêm

Bài số: 180
Bìa của Bước Đi Vinh Diệu

Bước Đi Vinh Diệu

Bài số: 181
Bìa của Yêu Chúa Hơn

Yêu Chúa Hơn

Bài số: 182
Bìa của Ái Tâm Chúa

Ái Tâm Chúa

Bài số: 183
Bìa của Tình Thương Cứu Chúa

Tình Thương Cứu Chúa

Bài số: 184
Bìa của Hồng Ân Cứu Chuộc

Hồng Ân Cứu Chuộc

Bài số: 185
Bìa của Ơn Sâu

Ơn Sâu

Bài số: 186
Bìa của Ân Điển

Ân Điển

Bài số: 187
Bìa của Con Trời Thương Thế Gian

Con Trời Thương Thế Gian

Bài số: 188
Bìa của Lòng Tin Yêu

Lòng Tin Yêu

Bài số: 189
Bìa của Jêsus Yêu Tôi

Jêsus Yêu Tôi

Bài số: 190
Bìa của Jêsus Yêu Mến Tôi

Jêsus Yêu Mến Tôi

Bài số: 191
Bìa của Thỏa Vui Thuộc Chúa

Thỏa Vui Thuộc Chúa

Bài số: 192
Bìa của Dù Có Cả Trần Gian

Dù Có Cả Trần Gian

Bài số: 193
Bìa của Mến Yêu Jêsus

Mến Yêu Jêsus

Bài số: 194
Bìa của Đếm Phước Chúa Ban

Đếm Phước Chúa Ban

Bài số: 195
Bìa của Lẽ Sống Đời Tôi

Lẽ Sống Đời Tôi

Bài số: 196
Bìa của Điều Này Thật Sao

Điều Này Thật Sao

Bài số: 197
Bìa của Vững Tin Nơi Chúa

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 198
Bìa của Tình Yêu Muôn Đời

Tình Yêu Muôn Đời

Bài số: 199
Bìa của Từ Nay Thuộc Chúa

Từ Nay Thuộc Chúa

Bài số: 200