Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Như Chiên Đi Lạc

Bài số: 101

Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Bài số: 102

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 103

Lên Gô-gô-tha

Bài số: 104

Gô-gô-tha

Bài số: 105

Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

Bài số: 106

Hãy Tin

Bài số: 107

Gần Thập Tự Hơn

Bài số: 108

Sông Tình Yêu

Bài số: 109

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số: 110

Trên Đồi Cao

Bài số: 111

Nơi Chân Thập Tự

Bài số: 112

Chúa Phục Sinh

Bài số: 113

Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Bài số: 114

Chúa Oai Quyền Phục Sinh

Bài số: 115

Chúa Sống Lại

Bài số: 116

Trên Đường Em-mau

Bài số: 117

Chúa Sống

Bài số: 118

Mộ Trống

Bài số: 119

Vì Jêsus Sống

Bài số: 120

Nhìn Vua Thăng Thiên

Bài số: 121

Tôn Vinh Jêsus

Bài số: 122

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Bài số: 123

Jêsus Quang Lâm

Bài số: 124

Chúa Tái Lâm

Bài số: 125

Kìa Chúa Đến!

Bài số: 126

Nếu Chúa Đến Hôm Nay?

Bài số: 127

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 128

Chúa Kíp Đến

Bài số: 129

Tia Sáng Ban Mai

Bài số: 130

Thần Yên Ủi

Bài số: 131

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 132

Đầy Lòng Tôi

Bài số: 133

Bài Ca Tâm Linh

Bài số: 134

Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số: 135

Gió Thánh Linh

Bài số: 136

Hà Hơi Linh Thần

Bài số: 137

Thần Linh Cảm Hóa

Bài số: 138

Thánh Linh Hằng Sống

Bài số: 139

An Bình Trong Chúa

Bài số: 140

Trước Cửa Tâm Hồn

Bài số: 141

Tiếng Chúa Gọi

Bài số: 142

Nhìn Lên Jêsus

Bài số: 143

Huyết Chúa Mầu Nhiệm

Bài số: 144

Thoát Chốn Tội Tình

Bài số: 145

Chúa Đoái Thương

Bài số: 146

Lăn Xa

Bài số: 147

Tiếng Chuông Lòng

Bài số: 148

Phần Vui Thỏa

Bài số: 149

Chúa Ngự Tâm Hồn

Bài số: 150

Chúa Đến Trong Lòng

Bài số: 151

Tiếng Hát Của Tôi

Bài số: 152

Tâm Hồn Yên Ninh

Bài số: 153

Nương Trong Chúa

Bài số: 154

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 155

Bước Với Chúa Yêu Thương

Bài số: 156

Mừng Vui Hát Vang

Bài số: 157

Sự Sống Mới

Bài số: 158

Lòng Vui Vẻ

Bài số: 159

Vui Mừng Ca Hát

Bài số: 160

Ơn Lạ Lùng

Bài số: 161

Lòng Thái An

Bài số: 162

Đời Đẹp Tươi

Bài số: 163

Sự Bình An

Bài số: 164

Bước Trên Thiên Trình

Bài số: 165

Trong Tay Chúa

Bài số: 166

Đời Tự Do

Bài số: 167

Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Bài số: 168

Sống Vui Thỏa

Bài số: 169

Vui Bên Chúa

Bài số: 170

Bài Ca Trong Tâm

Bài số: 171

Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

Bài số: 172

Chiên Của Chúa

Bài số: 173

Đi Trong Hân Hoan

Bài số: 174

Tôn Vinh Cha

Bài số: 175

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 176

Gặp Thiết Hữu

Bài số: 177

Nguyện Cầu

Bài số: 178

Giai Điệu Trong Tâm Hồn

Bài số: 179

Yêu Thương Chúa Thêm

Bài số: 180

Bước Đi Vinh Diệu

Bài số: 181

Yêu Chúa Hơn

Bài số: 182

Ái Tâm Chúa

Bài số: 183

Tình Thương Cứu Chúa

Bài số: 184

Hồng Ân Cứu Chuộc

Bài số: 185

Ơn Sâu

Bài số: 186

Ân Điển

Bài số: 187

Con Trời Thương Thế Gian

Bài số: 188

Lòng Tin Yêu

Bài số: 189

Jêsus Yêu Tôi

Bài số: 190

Jêsus Yêu Mến Tôi

Bài số: 191

Thỏa Vui Thuộc Chúa

Bài số: 192

Dù Có Cả Trần Gian

Bài số: 193

Mến Yêu Jêsus

Bài số: 194

Đếm Phước Chúa Ban

Bài số: 195

Lẽ Sống Đời Tôi

Bài số: 196

Điều Này Thật Sao

Bài số: 197

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 198

Tình Yêu Muôn Đời

Bài số: 199

Từ Nay Thuộc Chúa

Bài số: 200

Copyright © 2012-2022