Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 48
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tôi Không Thể Biết

1. Dù không thể biết vì sao Ðấng thiên binh thờ phượng

Lại nặng tìng thương đối với con người đáng thương.

Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng,

Dường người chăn đến cứu chiên lúc đang vất vơ.

Ðiều tôi biết chắc, Chúa sinh ra làm con người,

Dùng chuồng chiên Bết-lê-hem như căn nhà mình.

Rồi Ngài lặng sống ở Na-xa-rét sống lao động.

Và như thế Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại hạ sinh.

2. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu,

Dùng yêu thương tô điểm quả đất đầy đớn đau.

Chịu hình thập giá lòng Ngài vở tan cho muôn người,

Lòng cưu mang thương khó suốt ba mươi ba năm.

Ðiều tôi biết chắc, Chúa chữa cho nguyên lòng vỡ rạn,

Ngài mang gian ác, xua tan lo âu sợ sệt,

Mọi lòng cùng khốn Chúa cất đi mọi gánh nặng nề.

Và như thế Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại hiện thân.

3. Dù không thể nói làm sao Chúa chinh phục muôn lòng,

Và trong tương lai sẽ thâu phục toàn thế gian.

Làm sao thỏa mãn nguồn khao khát trông mong kín thầm,

Từ đông sang tây trí thức muôn dân tối tăm.

Ðiều tôi biết chắc, muôn dân sẽ trông nhìn rõ Ngài,

Ngài thâu góp hết, muôn hoa trong vườn Ngài trồng.

Mặt trời Ngài chiếu vinh quang trong ngày lễ quang lạc.

Và như thế Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại hiện ra.

4. Dù không thể tả làm sao khắp nơi tôn thờ Ngài,

Bạo cuồng phong ba cúi vâng dấu hiệu Chúa ban.

Hoặc ai sẽ biết nguồn hoan hỉ reo ca vô tận,

Và tình yêu mới cháy lên trong tâm khảm ta.

Ðiều tôi biết chắc, không trung hân hoan cùng đón mừng,

Hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung giọng,

Bầu trời cùng đất hoan ca đáp lời với thiên đàng.

Tận cùng chính Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại là Vua.

Lời Tiếng Anh

I Cannot Tell

1. I can-not tell why He, whom an-gels wor-ship,

Should set His love up-on the sons of men,

Or why, as Shep-herd, He should seek the wan-der-ers,

To bring them back, they know not how or when.

But this I know, that He was born of Ma-ry

When Beth-lehem's man-ger was His on-ly home,

And that He lived at Na-za-reth and la-boured,

And so the Sav-iour, Sav-iour of the word, is come.

2. I can-not tell how all the lands shall wor-ship,

When, at His bid-ding, ev- 'ry storm is stilled,

Or who can say how great the ju-bi-la-tion

When all the hearts of men with love are filled.

But this I know, the skies will thrill with rap-ture,

And myr-iad, myr-iad hu-man voic-es sing,

And earth to heav'n, and heav'n to earth, will ans-wer:

At last the Sav-iour, Sav-iour of the world, is King!

 

Copyright © 2012-2022