Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 67
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Giữa Ðêm Yên Tịnh

1. Thoạt đến xưa lúc yên tịnh đêm nọ,

Rực rỡ thiên sứ giáng lâm,

Dạo khúc trầm bổng giai điệu ly kỳ,

Thần binh ca xướng hòa âm;

Khắp đất bình hòa, người người hạnh phước,

Bởi Vua thiên quốc nhân hòa,

Thật chốn trần bấy giờ tịnh dường nào,

Lặng nghe thiên sứ tụng ca.

2. Rợp đất thiên sứ bay lượn nhẹ nhàng,

Rực rỡ giương cánh thái an,

Nhạc thánh kia tiếng còn dội vang lừng,

Tận nơi nhân thế sầu than;

Ấy chốn hèn hạ tại miền nhân gian,

Sứ thánh cung kính bay là,

Tại chốn đầy tiếng phiền muộn, ồn ào.

Họ vui reo tiếng đồng ca.

3. Nghiệm đúng thi bá xưa dự ngôn rồi,

Thật cảnh kia hẳn đến mau;

Lẹ bấy ngày tháng vùn vụt qua rồi,

Ðộ xuân thiên có chậm đâu;

Lúc ấy thật thạnh thời hoàng kim xưa,

Chói sáng trên cả muôn loài,

Dậy đất cùng đáp hòa lại rập ràng,

Giọng ca thiên sứ hùng oai.

Lời Tiếng Anh

It Came Upon The Midnight Clear

1. It came up-on the mid-night clear,

That glo-rious song of old,

From an- gels bend-ing near the earth

To touch their harps of gold: “Peace on the earth, good-will to men,

From heaven's all-gra-cious King:“

The world in sol- emn still-ness lay

To hear the an-gels sing.

2. Still thro' the clov-en skies they come,

With peace-ful wings un-furled,

And still their heaven-ly mu-sic floats

O'er all the wea-ry world:

A-bove its sad and low-ly plains

They bend on hov-'ring wing,

And ev-er o'er its Ba-bel sounds

The bless-ed an-gels sing.

 

Copyright © 2012-2022