Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 12
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Nào toàn thế giới, cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa quyền thế

1. Tiếng ca vang dội thinh không,

Vút bay lên tận mây cao;

Xuống sâu sâu tận đáy vực,

Tiếng ca danh Ngài trổi dậy.

Nào toàn thế giới, cùng nhau cất tiếng ca ngợi,

Thiên Chúa là Vua.

Nào toàn thế giới,

Cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa quyền thế

2. Thánh dân chung giọng ca vang,

Chẳng ai ngăn chận hân hoan;

Nhưng trong hòa điệu hát mừng,

Cả tâm hồn đều rung động.

Nào toàn thế giới, cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa là Vua.

 

Lời Tiếng Anh

Let All the World in Every Corner Sing

Let all the world in ev-ery cor-ner sing: “My God and King!”

1. The heav'ns are not to high,

His praise may thi-ther fly;

The earth is not too low,

His prais-es there may grow.

Let all the world in ev-ery cor-ner sing: “My God and King!”

Let all the world in ev-ery cor-ner sing: “My God and King!”

2. The Church with psalms must shout,

No door can keep them out;

But, a- bove all, the heart

Must bear the long-est part.

Let all the world in ev-ery cor-ner sing: “My God and King!”

Copyright © 2012-2022