Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 11
Ghi chú:

Lời Bài Hát   

Chúa Kỳ Diệu

1. Lạy Cha muôn đời chí cao siêu việt,
Rực rỡ, diệu vinh chói rạng!
Ðẹp quá  nơi Ngài ban phát thiên ân,
Khuất trong chiều sâu lửa thiêng! 

2. Thời gian miên trường cuốn theo chân Ngài,
Trời đất mờ phai biến dạng,  
Ngàn bóng thiên thần san sát cúi tôn
Kính cung thờ lạy trước ngai! 

3. Thật con run sợ trước Chúa chí cao,
Ðầy kính phục khi ngưỡng mộ,
Thờ  Chúa trong niềm run rẩy trông mong,
Với bao giọt lệ vỡ tan! 

4. Lòng con yêu Ngài dẫu không so bằng,
Ngọn lửa tình yêu của Ngài,
Mà  Chúa nhân lành khi cúi bảo con
Hiến dâng tình yêu nhỏ nhoi! 

5. Làm sao cha trần thế giống như Ngài,
Hoặc có mẹ yêu dấu cùng,
Ngài cứ  mang chịu, kiên nhẫn với con
Ðứa con đầy tội bẩn dơ. 

6. Lần con chiêm nghiệm, ngắm xem chính Ngài,
Liền hát lời ca ái mộ;
Quyền thế, tôn trọng, thanh khiết, khôn ngoan,
Chúa con trường tồn chí tôn. 

Lời Tiếng Anh   

My God, How Wonderful Thou Art

My God, how won-der-ful
Thou art, Thy maj-es-ty how bright,
How beau-ti- ful Thy mer-cy-seat,
In depths of burn-ing light!
How won-der-ful, how  beau-ti-ful,
The sight of Thee must be,
Thine end-less wis-dom, bound-less  pow'r,
And awe-ful pu-ri-ty!
Oh, how I fear Thee, living God,
With deepest,  tenderest fears,
And worship Thee with trembling hope
And penitential tears.   

Copyright © 2012-2022