Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bìa của Jêsus

Jêsus

Bài số: 497
Bìa của Vùng Đồi Xa Ấy

Vùng Đồi Xa Ấy

Bài số: 497
Bìa của Lời Chúa

Lời Chúa

Bài số: 497
Bìa của Giòng Sông Trường Sinh

Giòng Sông Trường Sinh

Bài số: 497
Bìa của Tôn Vinh

Tôn Vinh

Bài số: 497
Bìa của Nắm Chặt Lời Hứa

Nắm Chặt Lời Hứa

Bài số: 497
Bìa của Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Bài số: 497
Bìa của Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Bài số: 497
Bìa của Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Bài số: 497
Bìa của Jêsus Bên Tôi

Jêsus Bên Tôi

Bài số: 497