Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 22
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Tình Yêu Chúa

1. Này tình yêu thương cao cả sâu rộng,

Không văn tả được, không lưỡi nào phô;

Vượt mọi ngôi sao, cao ngất thiên đàng,

Sâu hơn hỏa ngục, lớn lao vô cùng.

Chúa đến chết thay, gánh vác hết tội,

Sinh trong thế gian khổ đau,

Thánh Chúa thứ tha ác tích xấu xa,

Ban ơn cứu chuộc giải hòa.

Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng,

Cao sâu thắm tươi biết bao!

Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi,

Tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

2. Thời giờ qua đi, nhân thế thay dời,

Quân vương suy bại, quốc gia diệt vong;

Người đời kinh khiếp khi Chúa quang lâm,

Xin non rơi chận, tránh cơn lửa hừng.

Thánh Chúa xót thương, cứu rỗi đến cùng,

Thi ân cứu chuộc kẻ tin,

Chúa dẫn dắt ta đến nước sáng ngời,

Thiên binh, thánh đồ ca tụng.

Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng,

Cao sâu thắm tươi biết bao!

Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi,

Tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

3. Dù mực tràn tuôn như biển mênh mông,

Giấy trắng thay bằng cả khung trời cao;

Vào rừng thu cây thay viết ghi hoài,

Tất cả nhân loại cố công miệt mài;

Ðể tả thánh danh, bác ái thẳm sâu,

Không sao chép được hết đâu,

Thế giới chứa sao hết đức ái nhân,

Giăng cao khắp mọi phương trời.

Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng,

Cao sâu thắm tươi biết bao!

Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi,

Tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

 

Copyright © 2012-2022