Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 40
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Cần Jêsus Hơn

1. Giọt sương mai lóng lánh thắm bông hoa nhuộm nắng hồng,

Ðàn chim non vỗ cánh líu lo ca chào rạng đông,

Ngày xanh vang tiếng hát tràn tuôn sức sống,

Chúc nhau câu bình an luôn luôn,

Dẫu thế chúng ta cần có Chúa Jê-sus hơn.

Cần Jê-sus hơn chúng ta luôn cần Chúa,

Cần trong ước mơ, được Ngài dắt đưa;

Cần khi muôn hướng nắng lung linh rực rỡ,

Cần khi bốn phương mịt mù gió mưa.

Ngày xanh qua đi, qua đi theo với dĩ vãng,

Mau qua đi theo với dĩ vãng;

Chỉ có danh Chúa Jê-sus muôn đời tươi sáng,

Cần Jê-sus hơn, chúng ta luôn cần Chúa.

Cần Jê-sus hơn, Cần Jê-sus hơn!

2. Hạt mưa rơi thánh thót tưới nương khoai bên dốc đồi,

Mặt trời lên chói lói ấm sinh linh ngàn muôn nơi,

Nhìn non sông gấm vóc bừng trong nắng mới,

Gió reo vang lời ca chơi vơi,

Dẫu thế chúng ta cần có Chúa Jê-sus hơn.

Cần Jê-sus hơn chúng ta luôn cần Chúa,

Cần khi chiếc đơn, buồn lo vấn vương;

Ngài là bạn thân ở bên ta từng phút,

Ngài vui thứ tha mọi gian ác ta.

Ngài ban cho ta, cho ta ơn phước quí báu,

Ban cho ta ơn phước quí báu;

Chính Chúa yêu dấu đem ta lên từ vực sâu,

Cần Jê-sus hơn, chúng ta luôn cần Chúa,

Cần Jê-sus hơn, Cần Jê-sus hơn!

Lời Tiếng Anh

Above All Else

We need the sun-shine to warm a sum-mer breeze,

We need the show-ers for thirst-y flow'rs and trees,

We need a lit-tle rest and la-bor,

The love of friend and neigh-bor,

But there's one thing we need far more than these.

A- bove all else the world needs Je-sus,

While shad-ows fall and hopes grow dim,

He is the best of earth's pos-ses-sions,

A-bove all else the world needs Him;

For He can lift a soul from dark des-pair,

Save from sin and an-swer pray'r,

There is not an-o-ther friend like Je-sus;

A-bove all else the world needs Je-sus,

A-bove all else the world needs Him.

 

Copyright © 2012-2022