Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bìa của Đi Từng Bước

Đi Từng Bước

Bài số: 301
Bìa của Dương Quang Thiên Quốc

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 302
Bìa của Bàn Tay Mang Dấu Dinh

Bàn Tay Mang Dấu Dinh

Bài số: 303
Bìa của Ngài Cứu Tôi

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 304
Bìa của Về Nhà Chúa

Về Nhà Chúa

Bài số: 305
Bìa của Mỗi Quãng Đường

Mỗi Quãng Đường

Bài số: 306
Bìa của Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số: 307
Bìa của Đi Với Jêsus

Đi Với Jêsus

Bài số: 308
Bìa của Trên Đồi Hoàng Hôn

Trên Đồi Hoàng Hôn

Bài số: 309
Bìa của Đường Lối Chúa

Đường Lối Chúa

Bài số: 310
Bìa của Quê Hương Thiên Quốc

Quê Hương Thiên Quốc

Bài số: 311
Bìa của Nguyện Theo Jêsus

Nguyện Theo Jêsus

Bài số: 312
Bìa của Tình Yêu Vững Bền

Tình Yêu Vững Bền

Bài số: 313
Bìa của Nguyền Theo Bước Chân Người

Nguyền Theo Bước Chân Người

Bài số: 314
Bìa của Chúa Hằng Chăn Giữ

Chúa Hằng Chăn Giữ

Bài số: 315
Bìa của Tiến Bước Với Chúa

Tiến Bước Với Chúa

Bài số: 316
Bìa của Chúa Đang Gọi

Chúa Đang Gọi

Bài số: 317
Bìa của Phúc Âm Muôn Thuở

Phúc Âm Muôn Thuở

Bài số: 318
Bìa của Thắng Nhờ Đức Tin

Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 319
Bìa của Ngắm Jêsus

Ngắm Jêsus

Bài số: 320
Bìa của Tinh Binh Jêsus

Tinh Binh Jêsus

Bài số: 321
Bìa của Hư Không

Hư Không

Bài số: 322
Bìa của Tinh Binh Thập Tự

Tinh Binh Thập Tự

Bài số: 323
Bìa của Sẵn Sàng

Sẵn Sàng

Bài số: 324
Bìa của Tại Trận Tiền

Tại Trận Tiền

Bài số: 325
Bìa của Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Bài số: 326
Bìa của Sức Lực Từ Chúa

Sức Lực Từ Chúa

Bài số: 327
Bìa của Vẹn Lòng Trung Tín

Vẹn Lòng Trung Tín

Bài số: 328
Bìa của Chọn Đứng Bên Ngài

Chọn Đứng Bên Ngài

Bài số: 329
Bìa của Khi Bình Minh Đến

Khi Bình Minh Đến

Bài số: 330
Bìa của Đời Con

Đời Con

Bài số: 331
Bìa của Có Gì Dâng Chúa

Có Gì Dâng Chúa

Bài số: 332
Bìa của Con Hứa Theo Ngài

Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 333
Bìa của Khi Ban Mai Đến

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 334
Bìa của Chúa Với Tôi

Chúa Với Tôi

Bài số: 335
Bìa của Nào Đi Lên

Nào Đi Lên

Bài số: 336
Bìa của Bàn Tay Dâng Lên

Bàn Tay Dâng Lên

Bài số: 337
Bìa của Triều Thiên Vinh Hiển

Triều Thiên Vinh Hiển

Bài số: 338
Bìa của Mặt Đối Mặt

Mặt Đối Mặt

Bài số: 339
Bìa của Niềm Vinh Hạnh

Niềm Vinh Hạnh

Bài số: 340
Bìa của Bên Kia Hoàng Hôn

Bên Kia Hoàng Hôn

Bài số: 341
Bìa của Giờ Xướng Danh

Giờ Xướng Danh

Bài số: 342
Bìa của Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Bài số: 343
Bìa của Bất Dạ Thành

Bất Dạ Thành

Bài số: 344
Bìa của Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Bài số: 345
Bìa của Miền Vinh Hiển

Miền Vinh Hiển

Bài số: 346
Bìa của Nơi Vĩnh Phúc

Nơi Vĩnh Phúc

Bài số: 347
Bìa của Khúc Thiên Ca

Khúc Thiên Ca

Bài số: 348
Bìa của Làm Con Vua Thánh

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 349
Bìa của Vương Quốc Rạng Ngời

Vương Quốc Rạng Ngời

Bài số: 350
Bìa của Lòng Yêu Giáo Hội

Lòng Yêu Giáo Hội

Bài số: 351
Bìa của Nền Hội Thánh

Nền Hội Thánh

Bài số: 352
Bìa của Chúa Duy Nhất

Chúa Duy Nhất

Bài số: 353
Bìa của Đồng Cỏ Thiên Thượng

Đồng Cỏ Thiên Thượng

Bài số: 354
Bìa của Cùng Họp Nhau

Cùng Họp Nhau

Bài số: 355
Bìa của Quây Quần Bên Chúa

Quây Quần Bên Chúa

Bài số: 356
Bìa của Bài Ca Hiệp Nhất

Bài Ca Hiệp Nhất

Bài số: 357
Bìa của Lời Chúa Vững Lập

Lời Chúa Vững Lập

Bài số: 358
Bìa của Lời Cha

Lời Cha

Bài số: 359
Bìa của Lời Dịu Dàng

Lời Dịu Dàng

Bài số: 360
Bìa của Âm Nhạc Kinh Thánh

Âm Nhạc Kinh Thánh

Bài số: 361
Bìa của Xin Chúa Mở Mắt

Xin Chúa Mở Mắt

Bài số: 362
Bìa của Chúa Là Vầng Đá

Chúa Là Vầng Đá

Bài số: 363
Bìa của Lời Chúa.

Lời Chúa.

Bài số: 364
Bìa của Lắng Nghe Tiếng Chúa

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài số: 365
Bìa của Ngày Vui

Ngày Vui

Bài số: 366
Bìa của Viên Ngọc Đẹp

Viên Ngọc Đẹp

Bài số: 367
Bìa của Chúc Mừng Hôn Lễ

Chúc Mừng Hôn Lễ

Bài số: 368
Bìa của Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 369
Bìa của Tiệc Thánh

Tiệc Thánh

Bài số: 370
Bìa của Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Bài số: 371
Bìa của Bài Cầu Nguyện Chung

Bài Cầu Nguyện Chung

Bài số: 372
Bìa của Chúa Ban Thêm Ơn

Chúa Ban Thêm Ơn

Bài số: 373
Bìa của Thập Tự Xưa

Thập Tự Xưa

Bài số: 374
Bìa của Nhà Trên Trời

Nhà Trên Trời

Bài số: 375
Bìa của Đấng Chăn Lành

Đấng Chăn Lành

Bài số: 376
Bìa của Em Dầu Nhỏ

Em Dầu Nhỏ

Bài số: 377
Bìa của Lòng Em Vui

Lòng Em Vui

Bài số: 378
Bìa của Một Tia Sáng

Một Tia Sáng

Bài số: 379
Bìa của Châu Báu Vua Jêsus

Châu Báu Vua Jêsus

Bài số: 380
Bìa của Ca Khúc Thanh Xuân

Ca Khúc Thanh Xuân

Bài số: 381
Bìa của Ánh Sáng Cho Đời

Ánh Sáng Cho Đời

Bài số: 382
Bìa của Chúa Vinh Quang

Chúa Vinh Quang

Bài số: 383
Bìa của Đêm Đến

Đêm Đến

Bài số: 384
Bìa của Gánh Lúa Về

Gánh Lúa Về

Bài số: 385
Bìa của Ca Khúc Bình An

Ca Khúc Bình An

Bài số: 386
Bìa của Ánh Sáng Hải Đăng

Ánh Sáng Hải Đăng

Bài số: 387
Bìa của Đưa Về Chúa

Đưa Về Chúa

Bài số: 388
Bìa của Rao Tin Lành

Rao Tin Lành

Bài số: 389
Bìa của Xin Chúa Sai Con

Xin Chúa Sai Con

Bài số: 390
Bìa của Rao Phúc Âm

Rao Phúc Âm

Bài số: 391
Bìa của Đổi Mới Tâm Tôi

Đổi Mới Tâm Tôi

Bài số: 392
Bìa của Mong Làm Nguồn Phước

Mong Làm Nguồn Phước

Bài số: 393
Bìa của Jêsus Cứu Tôi

Jêsus Cứu Tôi

Bài số: 394
Bìa của Ánh Sáng Phúc Âm

Ánh Sáng Phúc Âm

Bài số: 395
Bìa của Hoa Huệ Trong Trũng

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 396
Bìa của Nhờ Huyết Chúa

Nhờ Huyết Chúa

Bài số: 397
Bìa của Ngợi Ca Cứu Chúa

Ngợi Ca Cứu Chúa

Bài số: 398
Bìa của Đau Thương Tan Biến

Đau Thương Tan Biến

Bài số: 399
Bìa của Bây Giờ Tôi Tin

Bây Giờ Tôi Tin

Bài số: 400