Giải thích từ ngữ

TRỞ VỀ ĐẦU > Hợp ca

Hợp ca

Bìa của Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Tác giả soạn nhạc: Felice de Giardini
Bài số: 1
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi Thánh Vương kíp ngự lai. Hộ tôi cung c
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Giê-xu Đau Thương Và Đắc Thắng

Giê-xu Đau Thương Và Đắc Thắng

Bài số: 1
NGHE HÒA ÂM  
Những bài có cùng thể loại: Hợp ca   Phục sinh   Thương khó  
Bìa của Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tác giả soạn nhạc: Nhạc điệu Đức
Bài số: 2
XEM BẢN NHẠC 1. Nguyện tụng mỹ Chúa Linh Năng,Vua Vinh Diệu tạo v
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 2
XEM BẢN NHẠC Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với bao nhiê
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Ghết-sê-ma-nê

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 2
NGHE HÒA ÂM  
Những bài có cùng thể loại: Hợp ca   Thương khó  
Bìa của Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tác giả soạn nhạc: Meyer Lyon
Bài số: 3
XEM BẢN NHẠC 1. Ngợi Giê-hô-va Thánh Ðế, Là Chân Chúa Áp-ra-ham,
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của CHA YÊU THƯƠNG

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 3
XEM BẢN NHẠC 1. Cha nhân từ lớn lao, là Đấng quản cai muôn loài.
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Jesus Đắc Thắng

Jesus Đắc Thắng

Bài số: 3
NGHE HÒA ÂM  
Những bài có cùng thể loại: Hợp ca   Phục sinh  
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Tác giả soạn nhạc: C. H. Marsh
Bài số: 4
XEM BẢN NHẠC 1. Lạy Thần đời đời ban ơn phước, Ai có th
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Vì Bạn Và Tôi

Vì Bạn Và Tôi

Bài số: 4
NGHE HÒA ÂM  
Những bài có cùng thể loại: Hợp ca   Thương khó  
Bìa của Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tác giả soạn nhạc: Louis Bourgeols
Bài số: 5
XEM BẢN NHẠC 1. Muôn dân trên hoàn cầu nên ca xướng, chúc tán C
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của DÂNG LỜI SUY TÔN

DÂNG LỜI SUY TÔN

Bài số: 5
XEM BẢN NHẠC   Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đ
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Tôn Vinh Chúa Phục Sinh

Tôn Vinh Chúa Phục Sinh

Bài số: 5
NGHE HÒA ÂM  
Những bài có cùng thể loại: Hợp ca   Thương khó  
Bìa của Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tác giả soạn nhạc: Francis J. Haydn
Bài số: 6
XEM BẢN NHẠC 1. Thành tâm tôn Vua Thánh, đầy hiển hách oai phong,
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 6
XEM BẢN NHẠC Hát lên lời xướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao v
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Nơi Chân Thập Tự Giá

Nơi Chân Thập Tự Giá

Bài số: 6
NGHE HÒA ÂM  
Những bài có cùng thể loại: Hợp ca   Thương khó  
Bìa của Ca Cảm Tạ

Ca Cảm Tạ

Tác giả soạn nhạc: Johann Cruger
Bài số: 7
XEM BẢN NHẠC 1.Đây tâm, tay, tiếng chúng tôi vui vẻ cảm ơn Chú
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của HÃY TÔN CAO CHÚA

HÃY TÔN CAO CHÚA

Bài số: 7
XEM BẢN NHẠC   Cùng nhau tôn cao danh Chúa. Cùng nhau tôn cao danh
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Thập Tự Xưa

Thập Tự Xưa

Bài số: 7
NGHE HÒA ÂM  
Những bài có cùng thể loại: Hợp ca   Thập tự giá   Thương khó  
Bìa của Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Viết bởi Oliver Holden
Bài số: 8
XEM BẢN NHẠC 1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay! Các thiên th
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của THÀNH KHẨN TÔN THỜ

THÀNH KHẨN TÔN THỜ

Bài số: 8
XEM BẢN NHẠC 1. Lạy Chúa thánh của cả vũ trụ, muôn loài, và đ
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Viết bởi W. A. Mozart
Bài số: 9
XEM BẢN NHẠC 1. Ước chi tôi thuật chuyện tuyệt đối ra, Ồ lạ,
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Viết bởi George J. Elvey
Bài số: 10
XEM BẢN NHẠC 1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh, hiến vương mi
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 10
XEM BẢN NHẠC   Lòng tạ ơn Chúa Chí Cao. Ngài luôn ở với m
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của NHÌN LÊN CHA THÁNH

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11
XEM BẢN NHẠC Nhìn Lên cha Thánh Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha T
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Ngợi Khen Cứu Chúa

Ngợi Khen Cứu Chúa

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 11
XEM BẢN NHẠC   1. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi nayLòng nh
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Đẹp Thay Trán Chúa

Đẹp Thay Trán Chúa

Viết bởi Thomas Hastings
Bài số: 12
XEM BẢN NHẠC   1. Đẹp thay dung quang nơi trán Chúa tôiVừa oai
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của CA KHEN CHA

CA KHEN CHA

Bài số: 13
XEM BẢN NHẠC Tâm linh ôi, ca khen Cha, hãy hết lòng tôn Chúa Chí Cao
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Jesus Đẹp Thay

Jesus Đẹp Thay

Bài số: 13
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi, Giê-xu đẹp thay!Ôi, Vua thiên nhiên giớ
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của HÔ-SA-NA

HÔ-SA-NA

Bài số: 14
XEM BẢN NHẠC  Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na ! Ca ngợi Vua hiển vi
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Danh Jesus

Danh Jesus

Viết bởi Alexander R. Reinagie
Bài số: 14
XEM BẢN NHẠC   1. Khi các giáo hữu nghe danh Jêsus, xiết bao đ
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của VINH QUANG THIÊN CHÚA

VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số: 15
XEM BẢN NHẠC Vinh quang thay Chúa Trời. Vinh quang Vua muôn loài. Vinh
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 15
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoàiBáo c
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Danh Chúa Jesus

Danh Chúa Jesus

Viết bởi E. S. Lorenz
Bài số: 16
XEM BẢN NHẠC   1. Danh Chúa Jêsus thật rất dịu dàng,Tôi thíc
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của OAI NGHI THAY CHÚA

OAI NGHI THAY CHÚA

Bài số: 17
XEM BẢN NHẠC   Xưng Danh Chúa Chí cao, tôn vinh Chúa khắp nơi.
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Viết bởi Carl G. Glaser
Bài số: 17
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền tâm tôi tôn vinh Chúa linh năngNgài bu
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Danh Yêu Quí

Danh Yêu Quí

Viết bởi William B. Bradbury
Bài số: 18
XEM BẢN NHẠC   1. Này danh yêu quý, danh thật dịu êmTột trờ
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của TUNG HÔ NGÀI

TUNG HÔ NGÀI

Bài số: 19
XEM BẢN NHẠC Lạy Cha kính mến chí tôn, chỉ Ngài là Chân Chúa mu
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bài số: 20
XEM BẢN NHẠC Chúa đáng tụng ca! Chúa đáng tụng ca! Ô, thật đá
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của TÂM HỒN CHÚNG CON

TÂM HỒN CHÚNG CON

Bài số: 27
XEM BẢN NHẠC   Tâm hồn con, ước vọng con: được trông thấ
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ Kính  
Bìa của TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

Bài số: 30
XEM BẢN NHẠC TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI 1. Nào toàn thế giới cùng
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Thờ phượng   Đồng ca  
Bìa của TÔI SẼ HÁT

TÔI SẼ HÁT

Bài số: 31
XEM BẢN NHẠC   Tôi tôn vinh danh Cha muôn đời trọn cuộc s
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Thờ phượng  
Bìa của CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 37
XEM BẢN NHẠC Cùng nhau Ha-lê-lu-gia, tụng ca Chúa Ba Ngôi. Lòng tụ
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của HÃY HÁT LÊN!

HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 45
XEM BẢN NHẠC Hãy hát ca ngợi Chúa chúc tán Ngài. Hãy hát ca ngợ
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của TÔN CAO DANH CHÚA

TÔN CAO DANH CHÚA

Bài số: 56
XEM BẢN NHẠC TÔN CAO DANH CHÚA   1. Cha yêu dấu ôi! Chúng con x
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57
XEM BẢN NHẠC   Ngợi khen Vua muôn loài. Ngợi khen Chúa các v
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của VINH QUANG THUỘC NGÀI

VINH QUANG THUỘC NGÀI

Bài số: 58
XEM BẢN NHẠC Kỳ diệu thay vinh quang Jesus đáng chúc tôn. Vượt q
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của CUNG KÍNH TÔN VINH

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 61
XEM BẢN NHẠC CUNG KÍNH TÔN VINH Họp tại đây, cung kính hát tôn vi
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

Bài số: 64
XEM BẢN NHẠC   Quỳ tôn kính trước Vua Thánh tìm gặp chính
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của DANH QUÍ TRỌNG

DANH QUÍ TRỌNG

Bài số: 67
XEM BẢN NHẠC Giê-xu là danh quí trọng nay! Giê-xu nghìn thu khôn
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của HÃY VỖ TAY LÊN

HÃY VỖ TAY LÊN

Bài số: 68
XEM BẢN NHẠC   Muôn dân mau vỗ tay ngợi khen Cha. Ta mau vang l
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

Bài số: 70
XEM BẢN NHẠC   1. Nào muôn dân trên đất khá ca ngợi Giê-xu
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 73
XEM BẢN NHẠC Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia! Kính khen Gi
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của MUÔN VẬT TỤNG CA

MUÔN VẬT TỤNG CA

Bài số: 74
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi sẽ tụng ca vinh quang của Vua hy sinh l
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Thờ phượng  
Bìa của NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 75
XEM BẢN NHẠC   Con sẽ chúc tụng với cả trái tim, con nguy
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bài số: 77
XEM BẢN NHẠC   Giê-xu, con tôn thờ Ngài. Giê-xu, con tôn thờ
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của CHÚC TÁN DANH CHÚA

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 79
XEM BẢN NHẠC   Đáng hát xướng chúc tôn Ngài là Chúa. Ngà
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của CHÚA ĐÁNG NGỢI

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 80
XEM BẢN NHẠC   1. Đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi Ngài l
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81
XEM BẢN NHẠC 1. Vì tình yêu thương của Ngài,và thật con đã bi
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của TRONG DANH GIÊ-XU

TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số: 82
XEM BẢN NHẠC Trong danh Giê-xu sống vui, xướng ca, chúc tôn.Trong d
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

Bài số: 83
XEM BẢN NHẠC Giờ đây giây phút phút này con cất tiếng ca ngợi
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của DANH TRÊN MUÔN DANH

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84
XEM BẢN NHẠC   Giê-xu! Danh trên hết muôn danh, Cứu Chúa di
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85
XEM BẢN NHẠC Nào dâng Vua muôn đời hiển vinh, dâng cho Vua quyền
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của CA TỤNG GIÊ-XU

CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số: 87
XEM BẢN NHẠC Chúc tôn Ngài Vua Giê-su chí ái! Chúc tôn Ngài Vua
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của VUA BÌNH AN

VUA BÌNH AN

Bài số: 88
XEM BẢN NHẠC Giê-xu, Vua An Bình, là Sao Mai chiếu rạng sáng ng
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số: 90
XEM BẢN NHẠC   Ca lên người ơi, hát dội vang khắp đất tr
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92
XEM BẢN NHẠC Ngài là Vua trên các vua, Ngài là Vua trên các vua. Ng
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của CÙNG CHÚC TÔN

CÙNG CHÚC TÔN

Bài số: 96
XEM BẢN NHẠC Cùng chúc tôn, và ngợi khen Chúa Giê xu muôn đời
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98
XEM BẢN NHẠC Giê-xu là Vua năng quyền, Đấng vinh hiển thay Ch
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của GIÊ-XU ĐẸP THAY!

GIÊ-XU ĐẸP THAY!

Bài số: 106
XEM BẢN NHẠC 1. Giê xu đẹp thay! Ôi, Vua thiên nhiên giới nay! Co
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của TÔN CAO NGÀI

TÔN CAO NGÀI

Bài số: 110
XEM BẢN NHẠC Lạy Giê xu đầy khôn ngoan, thương. đầy yêu thươ
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của ƠN CAO SÂU RỘNG

ƠN CAO SÂU RỘNG

Bài số: 113
XEM BẢN NHẠC Ôi, cao, cao hơn thiên đàng. Rộng, rộng vượt đạ
Bìa của DANH GIÊ-XU

DANH GIÊ-XU

Bài số: 116
XEM BẢN NHẠC Giê-xu, Đấng oai quyền Chí Cao. Giê-xu, Đấng con th
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của TÌNH YÊU BỀN VỮNG

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Bài số: 118
XEM BẢN NHẠC Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tàn.L
Bìa của CHA QUÍ BÁU

CHA QUÍ BÁU

Bài số: 123
XEM BẢN NHẠC Cha ái từ, Cha quí giá hơn ngọc ngà. Cha ái từ đ
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của CỨU CHÚA TÔI

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126
XEM BẢN NHẠC 1. Giê-hô-va, Đấng thành tín với chân thật Giê-h
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bài số: 127
XEM BẢN NHẠC Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con, đượ
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ba Ngôi Đức Chúa Trời   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của NGUỒN CỨU GIÚP

NGUỒN CỨU GIÚP

Bài số: 128
XEM BẢN NHẠC 1. Ôi, Lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi, là ư
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 130
XEM BẢN NHẠC 1. Hàng ngàn sao sáng hát ca ngợi khen mừng Vua Giê-x
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của KÍP ĐẾN TÔN THỜ

KÍP ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 131
XEM BẢN NHẠC 1.Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng, lướt kh
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của ĐÊM YÊN LẶNG

ĐÊM YÊN LẶNG

Bài số: 132
XEM BẢN NHẠC 1. Đêm yên lặng! Đêm thánh này! Đất vắng yên! T
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của BÀI CA MÁNG CỎ

BÀI CA MÁNG CỎ

Bài số: 133
XEM BẢN NHẠC 1. Chúa Thánh giáng sinh nơi máng chiên cô đơn nghèo
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT

THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT

Bài số: 134
XEM BẢN NHẠC 1. Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát, chúc Thánh Đ
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của HÔ-SA-NA

HÔ-SA-NA

Bài số: 135
XEM BẢN NHẠC Hô-sa-na! Hô-sa-na! Vang vang tiếng hoan ca đón mừng m
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

Bài số: 137
XEM BẢN NHẠC 1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời! Trần gian
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

Bài số: 139
XEM BẢN NHẠC 1. Đêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát: An bình ch
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

Bài số: 140
XEM BẢN NHẠC 1. Chúa Giê-xu lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đà
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

Bài số: 141
XEM BẢN NHẠC 1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền cho kẻ chă
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của TRONG MÁNG CHIÊN

TRONG MÁNG CHIÊN

Bài số: 143
XEM BẢN NHẠC 1. Nằm yên trong máng chiên kia, nào được nôi, nệ
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

Bài số: 144
XEM BẢN NHẠC 1. Nhạc cao vút tận mây ngàn, vang mãi nơi chân tr
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của QUÀ TÌNH YÊU

QUÀ TÌNH YÊU

Bài số: 146
XEM BẢN NHẠC 1. Cất tiếng hát chứa chan yêu thương hoà vào lòn
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

Bài số: 147
XEM BẢN NHẠC 1. Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du d
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của NGUỒN TÌNH YÊU

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149
XEM BẢN NHẠC 1. Tình yêu từ Thiên Chúa dành cho thế nhân tử von
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

Bài số: 150
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng con sung sướng vui mừng hân hoan vì đêm nay
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Bài số: 151
XEM BẢN NHẠC 1. Ngày xưa sông núi xinh tươi, con người đang sốn
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của ĐÊM THÁNH

ĐÊM THÁNH

Bài số: 153
XEM BẢN NHẠC 1. Kìa vùng trời Đông ngôi sao Tin Lành soi thánh qua
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của CHÚA ĐÃ TỚI

CHÚA ĐÃ TỚI

Bài số: 155
XEM BẢN NHẠC 1. Yêu là khi Chúa xuống trong trần gian, lìa thiên q
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của Ô, BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ!

Ô, BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ!

Bài số: 157
XEM BẢN NHẠC   1. Ô, Bết-lê-hem ấp nhỏ này, chốn ngươi th
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

Bài số: 159
XEM BẢN NHẠC 1. Nào phòng đẹp chốn sang giàu, nào giường nệm
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của VUA MIỀN ĐÔNG

VUA MIỀN ĐÔNG

Bài số: 161
XEM BẢN NHẠC 1. Chúng tôi vua từ miền Đông xa vời, thấy ngôi s
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Giáng sinh   Hợp ca