Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 3/4
Bài số: 86
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Hỡi Jêsus, nguyện dẫn đạo cùng
Giữa biển khổ đang cơn cuồng phong
Trông ghê thay kia ba đào xao
Chung quanh tôi đầy rạn, gành, lao
Chúa ban cho đồ biểu la bàn
Để hướng dẫn tôi đi bình an.
2. Chúa phán ra, cuồng hải lặng liền
Giống ái mẫu ru con nằm yên
Cơn phong ba đều phục quyền uy
Khi Jêsus truyền rằng “Lặng đi!”
Chúa tể trên đại hải lạ kỳ
Hãy hướng dẫn tôi trọn đường đi.
3. Chiếc bách tôi gần đến bờ rồi
Dẫu giữa khoảng an ninh và tôi
Phong ba đang cuồn cuộn gầm vang
Tôi nương nơi ngực Ngài bình an
Quyết xin nghe Ngài phán một lời
“Chớ bối rối, ta đang dìu ngươi!”

 

 

Copyright © 2012-2022