Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 19
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Tôn Vinh Chúa Tôi

1. Khi tôi ngắm xem nơi dòng huyết báu
Xưa rộng mở tẩy thanh tội dơ
Tôi xin vâng lời Thần Linh chỉ giáo
Muốn chăng lòng trắng trong hiện giờ?


Điệp Khúc:
Tôn vinh Chúa tôi! Tôn vinh Chúa tôi!
Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình
Muôn dân khá tôn vinh một Cứu Chúa
Do huyết Jêsus gội trắng trong tội tình.


2. Tuy trong lối đi eo hẹp cứ bước,
Muôn điều lý tánh Chúa đập tan;
Bao phương châm, kỳ vọng luôn sở ước,
Dưới chân này kể như tro tàn.


3. Vui thay lửa nơi bàn thờ Thánh Chúa,
Nhen bùng ở trong tâm hồn tôi;
Nâng tôi lên cuộc đời tươi sáng quá;
Thánh danh Ngài hiển vinh muôn đời!


4. Ca khen thánh danh Jêsus quí hóa!
Vui mừng bấy Chúa tiếp nhận tôi!
Bao nhiêu vi phạm Jêsus đã xóa
Rửa tâm hồn giống tuyết sạch ngời.


5. Vinh thay! Thánh thay! Thiên Phụ đáng kính!
Vinh điệu bấy Jêsus Đại Nhân!
Vinh quang vô cùng Thần Linh chí thánh!
Cả ba hiệp nhất ấy Chân Thần.

Copyright © 2012-2022