Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/2
Bài số: 98
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng?
Vì đảng ác nhân mỉa mai
Đội mão gai cho Vua thượng thiên
Thê thảm, đớn đau đắng cay
Thánh thủ ngàn thu luôn khả kính
Vinh hiển thiên cung rạng ngần
Ôi, dầu huyết tuôn rơi bị khinh
Tôi vui xưng Ngài kỷ phần.
2. Đầu Chúa tôi sao giọt hồng rơi?
Thay chỗ ác nhân đảm đương?
Vì cớ tôi vi phạm luật trời
Nên Chúa chết thay thảm thương
Nơi chơn Ngài tôi đang thống hối
Tôi đáng mang nhục hình này
Xin Ngài lấy yêu thương nhìn tôi
Hầu hưởng ơn Ngài dẫy đầy.
3. Bạn thiết ôi, tâm tôi rày sau
Dùng thứ tiếng chi cảm ơn
Bạn chết thay tôi thân chịu đau
So ái đức hơn thái sơn
Tôi qui thuộc trong thay Thiết hữu
Ghi gắn keo sơn một lòng
Xin đừng để tâm tôi lạc lưu
Luôn ở trong Ngài thủy chung.
4. Giờ tắt hơi mong Ngài gần tôi
Nguyền thấy mão gai của Ngài
Cầu Chúa bay mau lại gần tôi
Thiên quốc đưa tôi đến ngay
Mắt ngó Ngài luôn không biến chuyển
Trong đức tin như thạch bàn
Ai người chết đức tin còn nguyên
Trong ái tâm Ngài nghỉ an.

 

 

Copyright © 2012-2022