Giải thích từ ngữ

Bìa của Tôi Tin Chúa Jesus

Tôi Tin Chúa Jesus

Bài số: 501
XEM BẢN NHẠC   1. Trong đời nay không tay nào giúp đỡSong nh
Bìa của Chúc Mừng Hôn Lễ

Chúc Mừng Hôn Lễ

Bài số: 502
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng vui hôn nhân đôi lứa bởi Chúa đín
Bìa của Chúa Ở Cùng Ông Bà

Chúa Ở Cùng Ông Bà

Bài số: 503
XEM BẢN NHẠC   1. Anh em ta chia tay, mong sẽ gặp nhauYêu thươ
Bìa của Đôi Nhạn Bay Cao

Đôi Nhạn Bay Cao

Bài số: 504
XEM BẢN NHẠC   1. Lời Thánh Chúa trong vườn Ê-đenHiệp uyê
Bìa của Nô-el

Nô-el

Bài số: 505
XEM BẢN NHẠC   1. Trời thanh sao sáng, người lặng im trangB
Bìa của Mừng Thay, Nô-el!

Mừng Thay, Nô-el!

Bài số: 506
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng thay Nô-ên, đêm thánh Đấng Christ gi
Bìa của Đêm Thánh Thay!

Đêm Thánh Thay!

Bài số: 507
XEM BẢN NHẠC   1. Đêm thánh thay, rực rỡ quang minh!Ấy con h
Bìa của Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ

Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ

Bài số: 508
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng Chúa Jêsus từ trời hiện ra ở nơi
Bìa của Ngày Giờ Qua

Ngày Giờ Qua

Bài số: 509
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày giờ qua, qua, qua dường như tên bắn
Bìa của Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời

Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời

Bài số: 510
XEM BẢN NHẠC   1. Này tình thương yêu của Đức Chúa TrờiKh
Bìa của Bài Ca Vĩnh Cửu

Bài Ca Vĩnh Cửu

Bài số: 511
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền cùng dâng lên Ngài bài thần caTụng
Bìa của Tình Yêu Bền Vững

Tình Yêu Bền Vững

Bài số: 512
XEM BẢN NHẠC Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tà
Bìa của Lớn Bấy Duy Ngài

Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số: 513
XEM BẢN NHẠC 1. Khi xem muôn vật do tay Chân Chúa sáng tạo chún
Bìa của Cùng Dâng Lời Ca

Cùng Dâng Lời Ca

Bài số: 514
XEM BẢN NHẠC 1. Dù muôn lời ca dậy đất, Tán dương suy tôn
Bìa của Ca Ngợi Chúa

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 515
XEM BẢN NHẠC Điệp khúc: Ngợi ca Chúa Ba Ngôi đời đời, Ng
Bìa của Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Bài số: 516
XEM BẢN NHẠC 1. Ðời đời vinh quang qui thuộc Ðức Chúa Trời
Bìa của Chúa Là Tất Cả

Chúa Là Tất Cả

Bài số: 517
XEM BẢN NHẠC Nhìn bầu trời hàng triệu vì sao trong đêm, tho
Bìa của Cha Cao Quý

Cha Cao Quý

Bài số: 518
XEM BẢN NHẠC 1. Lạy Cha cao quý, Sáng danh Chúa Cha trên ngôi c
Bìa của Khúc Hát Tâm Linh

Khúc Hát Tâm Linh

Bài số: 519
XEM BẢN NHẠC 1. Muôn kim ngân quý giá nhiều người tụng tán,
Bìa của Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số: 520
XEM BẢN NHẠC Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương x
Bìa của Dâng Lời Tán Dương

Dâng Lời Tán Dương

Bài số: 521
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với
Bìa của Chúa

Chúa

Bài số: 522
XEM BẢN NHẠC 1. Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuy
Bìa của Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi

Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi

Bài số: 523
XEM BẢN NHẠC   1. Thời gian trôi lướt qua tháng năm bay vút
Bìa của Ngài Là Ai?

Ngài Là Ai?

Bài số: 524
XEM BẢN NHẠC 1. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gi
Bìa của Tình Yêu Jêsus

Tình Yêu Jêsus

Bài số: 525
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus yêu thật sâu xa, vô tận, lớn rộn
Bìa của Vì Ngài Tôi Hát

Vì Ngài Tôi Hát

Bài số: 526
XEM BẢN NHẠC 1. Vì Ngài tôi hát suốt trong cuộc đời, ơn Ng
Bìa của Ca Ngợi Chúa Tôi

Ca Ngợi Chúa Tôi

Bài số: 527
XEM BẢN NHẠC Hỡi Cứu Chúa, Cứu Chúa Jêsus tôi! Cất tiếng
Bìa của Hô-sa-na

Hô-sa-na

Bài số: 528
XEM BẢN NHẠC   1. Hô-sa-na, Hô-sa-na, Hô-sa-na! Ca ngợi Vua hi
Bìa của Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Bài số: 529
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus! Tiếng vọng từ miền xa vời xuống
Bìa của Danh Chúa Diệu Kỳ

Danh Chúa Diệu Kỳ

Bài số: 530
XEM BẢN NHẠC 1. Jêsus, Chúa tôi tuyệt vời. Jêsus, danh xưng d
Bìa của Chúa Bất Biến

Chúa Bất Biến

Bài số: 531
XEM BẢN NHẠC Jêsus Đấng còn luôn muôn thu, Ngài vẫn sống g
Bìa của Jêsus Cứu Chúa

Jêsus Cứu Chúa

Bài số: 532
XEM BẢN NHẠC Ai bằng Jêsus Christ là Vua đời đời, Cứu Chú
Bìa của Danh Trên Muôn Danh

Danh Trên Muôn Danh

Bài số: 533
XEM BẢN NHẠC   Jêsus Danh trên hết muôn danh, Cứu Chúa diệ
Bìa của Nhạc Khúc Tuyệt Vời

Nhạc Khúc Tuyệt Vời

Bài số: 534
XEM BẢN NHẠC   1. Tình yêu bao la có chi so kịp Chúa Jêsus, x
Bìa của Ngài Là Vua

Ngài Là Vua

Bài số: 535
XEM BẢN NHẠC   Ngài là Vua, Chúa muôn loài, Ngài đã sống
Bìa của Xưng Danh Chúa

Xưng Danh Chúa

Bài số: 536
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyện lòng con xưng Danh Chúa cho mọi ngư
Bìa của Ngợi Ca Danh Jêsus

Ngợi Ca Danh Jêsus

Bài số: 537
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Hát vang lừng vì đ
Bìa của Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Bài số: 538
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia! Kính
Bìa của Cùng Đến Ca Ngợi Chúa

Cùng Đến Ca Ngợi Chúa

Bài số: 539
XEM BẢN NHẠC   1. Ca ngợi Chúa thật hết lòng, Ha-lê-lu-gia
Bìa của Dâng Lời Suy Tôn

Dâng Lời Suy Tôn

Bài số: 540
XEM BẢN NHẠC   Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong
Bìa của Ngợi Ca Đấng Thánh

Ngợi Ca Đấng Thánh

Bài số: 541
XEM BẢN NHẠC   Ngài, Đấng Thánh muôn đời lòng ta hát ca t
Bìa của Nhìn Lên Cha Thánh

Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số: 542
XEM BẢN NHẠC   Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh. Lòng
Bìa của Cung Kính Thờ Chúa

Cung Kính Thờ Chúa

Bài số: 543
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Cứu Chúa thánh khiết, Đấng con tôn
Bìa của Yêu Thương Đời Đời

Yêu Thương Đời Đời

Bài số: 544
XEM BẢN NHẠC   1. Này tình yêu thương, yêu thương đời đ
Bìa của Hướng Lên Chúa Trên Trời

Hướng Lên Chúa Trên Trời

Bài số: 545
XEM BẢN NHẠC   1. Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng h
Bìa của Lời Nguyện Kính Yêu

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 546
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài, Ng
Bìa của Chúc Tôn Chúa

Chúc Tôn Chúa

Bài số: 547
XEM BẢN NHẠC   Dâng Cha mến yêu trên trời rất cao vời, ti
Bìa của Vinh Quang Rạng Ngời

Vinh Quang Rạng Ngời

Bài số: 548
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi rạng ngời, Thiên nhan vinh quang đời
Bìa của Vua Trên Muôn Vua

Vua Trên Muôn Vua

Bài số: 549
XEM BẢN NHẠC   1.Làm vua trên muôn vua quyền năng Chúa tuyệt
Bìa của Tôn Cao Danh Chúa

Tôn Cao Danh Chúa

Bài số: 550
XEM BẢN NHẠC   1. Cha yêu dấu ôi! chúng con xin dâng lời cao
Bìa của Tôn Ngợi Chúa

Tôn Ngợi Chúa

Bài số: 551
XEM BẢN NHẠC   Tôn Chúa, ngợi Chúa Jêsus Đấng thi ân mua ch
Bìa của Lúc Anh Nguyện Cầu

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 552
XEM BẢN NHẠC   1. Khi bóng đêm vừa buông xuống, giây phút
Bìa của Lúc Cầu Nguyện Buổi Tối

Lúc Cầu Nguyện Buổi Tối

Bài số: 553
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày hết lòng có vô tình làm tổn thương
Bìa của Trên Bước Đường Đời

Trên Bước Đường Đời

Bài số: 554
XEM BẢN NHẠC   1. Trên mỗi bước tôi đi luôn có Cha đưa đ
Bìa của Mừng Chúa Giáng Sinh

Mừng Chúa Giáng Sinh

Bài số: 555
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa giáng sinh đêm này ta hãy cùng nhau ca
Bìa của Bài Ca Máng Cỏ

Bài Ca Máng Cỏ

Bài số: 556
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa Thánh giáng sinh nơi máng chiên cô đ
Bìa của Sáng Danh Thiên Chúa

Sáng Danh Thiên Chúa

Bài số: 557
XEM BẢN NHẠC   1. Trên không trung tiếng hát thiên binh, êm
Bìa của Chúa Đã Tới

Chúa Đã Tới

Bài số: 558
XEM BẢN NHẠC   1. Yêu là khi Chúa xuống trong trần gian, lìa
Bìa của Ánh Lửa Hồng

Ánh Lửa Hồng

Bài số: 559
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa là ngọn đèn soi trong thế gian và n
Bìa của Một Anh Nhi Ra Đời

Một Anh Nhi Ra Đời

Bài số: 560
XEM BẢN NHẠC   1. Hài nhi sinh ra ở Bết-lê-hem là Jêsus, Vua,
Bìa của Có Ánh Sao Thần

Có Ánh Sao Thần

Bài số: 561
XEM BẢN NHẠC   1. Có ánh sao thần chiếu Bết-lê-hem. Ngàn d
Bìa của Chuyện Các Mục Đồng

Chuyện Các Mục Đồng

Bài số: 562
XEM BẢN NHẠC   1. Đoàn mục tử trong đêm trường giữ bầy
Bìa của Cùng Hát Ha-lê-lu-gia

Cùng Hát Ha-lê-lu-gia

Bài số: 563
XEM BẢN NHẠC   1. Ca lên đi cây xanh núi cao sông dài, hòa c
Bìa của Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem

Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem

Bài số: 564
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa xem nơi Bết-lê-hem trong máng cỏ thấp
Bìa của Chuông Giáng Sinh Ngân

Chuông Giáng Sinh Ngân

Bài số: 565
XEM BẢN NHẠC   1. Chuông Giáng Sinh lại ngân khắp xa gần, t
Bìa của Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời

Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời

Bài số: 566
XEM BẢN NHẠC   1. Chúng tôi Vua từ miền đông xa vời. Thấ
Bìa của Niềm Vui Cho Nhân Loại

Niềm Vui Cho Nhân Loại

Bài số: 567
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa giáng sinh rồi người ơi mau đến, c
Bìa của Sao Miền Đông

Sao Miền Đông

Bài số: 568
XEM BẢN NHẠC   Sao miền xa vời, sao Bết-lê-hem xưa. Hãy đ
Bìa của Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến!

Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến!

Bài số: 569
XEM BẢN NHẠC   1. Ðêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát: An
Bìa của Vòng Tay Yêu Thương

Vòng Tay Yêu Thương

Bài số: 570
XEM BẢN NHẠC   1. Từ nơi thiên cung huy hoàng Jêsus đến th
Bìa của Khúc Nhạc Nô-ên

Khúc Nhạc Nô-ên

Bài số: 571
XEM BẢN NHẠC   1.Giữa đêm yên lặng, đàn ai ngân vang, ti
Bìa của Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn

Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn

Bài số: 572
XEM BẢN NHẠC   1. Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn, đời tô
Bìa của Đêm Đông Xưa

Đêm Đông Xưa

Bài số: 573
XEM BẢN NHẠC   Ðêm đông xưa trong chuồng chiên tăm tối, n
Bìa của Bình An Cho Loài Người

Bình An Cho Loài Người

Bài số: 574
XEM BẢN NHẠC   1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người
Bìa của Tình Yêu Thiên Thượng

Tình Yêu Thiên Thượng

Bài số: 575
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus từ ái xuống thế gian nầy, Ôi tình
Bìa của Người Khách Lạ Ga-li-lê

Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số: 576
XEM BẢN NHẠC   1. Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ng
Bìa của Hoa Hồng Sa-rôn

Hoa Hồng Sa-rôn

Bài số: 577
XEM BẢN NHẠC   1. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, nở trong lòng tô
Bìa của Tiếng Jêsus

Tiếng Jêsus

Bài số: 578
XEM BẢN NHẠC   1. Nghe này lời Jêsus Christ tuyên phán, Thiế
Bìa của Chúa Chí Ái

Chúa Chí Ái

Bài số: 579
XEM BẢN NHẠC   1. Ban mai đau thương này, Chúa bước lên đ
Bìa của Vui Mang Thập Tự

Vui Mang Thập Tự

Bài số: 580
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn xem ai đó vai mang nặng trĩu kia kìa,
Bìa của Chuyện Gô-gô-tha

Chuyện Gô-gô-tha

Bài số: 581
XEM BẢN NHẠC   1. Nầy anh hỡi có đọc chuyện Gô-gô-tha, c
Bìa của Nơi Đồi Gô-gô-tha

Nơi Đồi Gô-gô-tha

Bài số: 582
XEM BẢN NHẠC   1. Chính nơi ấy xóa tan mọi phiền ưu, đem
Bìa của Jêsus Vui Gánh Đau Thương

Jêsus Vui Gánh Đau Thương

Bài số: 583
XEM BẢN NHẠC   1. Chiều hôm ấy mây trắng trôi xa, hoàng h
Bìa của Vì Ai?

Vì Ai?

Bài số: 584
XEM BẢN NHẠC   1. Vua Jêsus sao thân bị treo trên thánh giá?
Bìa của Nơi Thập Tự Giá

Nơi Thập Tự Giá

Bài số: 585
XEM BẢN NHẠC   1. Vì sao Jêsus lai láng huyết tuôn? Sao Chúa
Bìa của Trên Chốn Đồi Cao

Trên Chốn Đồi Cao

Bài số: 586
XEM BẢN NHẠC   1. Ðêm dần lan trên núi, bóng thập tự còn
Bìa của Chúa Chết Vì Tôi

Chúa Chết Vì Tôi

Bài số: 587
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, tôi thấy một người nơi thập tự,
Bìa của Này Anh Thấy Không?

Này Anh Thấy Không?

Bài số: 588
XEM BẢN NHẠC   1. Này anh thấy không? Nơi toà Phi-lát Jêsus
Bìa của Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số: 589
XEM BẢN NHẠC   1. Nhiều khi tôi nhớ về thánh giá Jêsus man
Bìa của Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số: 590
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày xưa từ ngôi báu chốn thiên đàng đ
Bìa của Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa

Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa

Bài số: 591
XEM BẢN NHẠC   1. Xin Cha xót thương, dắt tôi về đồi xưa,
Bìa của Phút Suy Tư

Phút Suy Tư

Bài số: 592
XEM BẢN NHẠC   Có khi nào tôi nhớ, Chúa xưa chết trên th
Bìa của Tiếng Hát Phục Sinh

Tiếng Hát Phục Sinh

Bài số: 593
XEM BẢN NHẠC   1. Trời tưng tưng sáng sương mai chiếu trên
Bìa của Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Bài số: 594
XEM BẢN NHẠC   1. Lìa Chúa yêu thương tôi đi lạc đường,
Bìa của Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Bài số: 595
XEM BẢN NHẠC   1. Tôn ngợi Chúa Jêsus, phục sinh trong khải
Bìa của Ngày Toàn Thắng

Ngày Toàn Thắng

Bài số: 596
XEM BẢN NHẠC   1. Từ miền thế gian, ánh dương bừng soi đ
Bìa của Vì Jêsus Sống

Vì Jêsus Sống

Bài số: 597
XEM BẢN NHẠC   1. Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian tr
Bìa của Khi Chúa Về Thiên Quốc

Khi Chúa Về Thiên Quốc

Bài số: 598
XEM BẢN NHẠC   1. Khi Chúa về thiên quốc, Ngài phán cùng t
Bìa của Lòng Các Con Chớ Bối Rối

Lòng Các Con Chớ Bối Rối

Bài số: 599
XEM BẢN NHẠC   1. Hôm nay là lúc người ta xa lìa Chúa để
Bìa của Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia

Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia

Bài số: 600
XEM BẢN NHẠC   1. Ánh sáng mai dâng lên trời cao. Đêm qua r