Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Tôi Tin Chúa Jesus

Bài số: 501

Chúc Mừng Hôn Lễ

Bài số: 502

Chúa Ở Cùng Ông Bà

Bài số: 503

Đôi Nhạn Bay Cao

Bài số: 504

Nô-el

Bài số: 505

Mừng Thay, Nô-el!

Bài số: 506

Đêm Thánh Thay!

Bài số: 507

Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ

Bài số: 508

Ngày Giờ Qua

Bài số: 509

Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời

Bài số: 510

Bài Ca Vĩnh Cửu

Bài số: 511

Tình Yêu Bền Vững

Bài số: 512

Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số: 513

Cùng Dâng Lời Ca

Bài số: 514

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 515

Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Bài số: 516

Chúa Là Tất Cả

Bài số: 517

Cha Cao Quý

Bài số: 518

Khúc Hát Tâm Linh

Bài số: 519

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số: 520

Dâng Lời Tán Dương

Bài số: 521

Chúa

Bài số: 522

Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi

Bài số: 523

Ngài Là Ai?

Bài số: 524

Tình Yêu Jêsus

Bài số: 525

Vì Ngài Tôi Hát

Bài số: 526

Ca Ngợi Chúa Tôi

Bài số: 527

Hô-sa-na

Bài số: 528

Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Bài số: 529

Danh Chúa Diệu Kỳ

Bài số: 530

Chúa Bất Biến

Bài số: 531

Jêsus Cứu Chúa

Bài số: 532

Danh Trên Muôn Danh

Bài số: 533

Nhạc Khúc Tuyệt Vời

Bài số: 534

Ngài Là Vua

Bài số: 535

Xưng Danh Chúa

Bài số: 536

Ngợi Ca Danh Jêsus

Bài số: 537

Ha-lê-lu-gia!

Bài số: 538

Cùng Đến Ca Ngợi Chúa

Bài số: 539

Dâng Lời Suy Tôn

Bài số: 540

Ngợi Ca Đấng Thánh

Bài số: 541

Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số: 542

Cung Kính Thờ Chúa

Bài số: 543

Yêu Thương Đời Đời

Bài số: 544

Hướng Lên Chúa Trên Trời

Bài số: 545

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 546

Chúc Tôn Chúa

Bài số: 547

Vinh Quang Rạng Ngời

Bài số: 548

Vua Trên Muôn Vua

Bài số: 549

Tôn Cao Danh Chúa

Bài số: 550

Tôn Ngợi Chúa

Bài số: 551

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 552

Lúc Cầu Nguyện Buổi Tối

Bài số: 553

Trên Bước Đường Đời

Bài số: 554

Mừng Chúa Giáng Sinh

Bài số: 555

Bài Ca Máng Cỏ

Bài số: 556

Sáng Danh Thiên Chúa

Bài số: 557

Chúa Đã Tới

Bài số: 558

Ánh Lửa Hồng

Bài số: 559

Một Anh Nhi Ra Đời

Bài số: 560

Có Ánh Sao Thần

Bài số: 561

Chuyện Các Mục Đồng

Bài số: 562

Cùng Hát Ha-lê-lu-gia

Bài số: 563

Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem

Bài số: 564

Chuông Giáng Sinh Ngân

Bài số: 565

Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời

Bài số: 566

Niềm Vui Cho Nhân Loại

Bài số: 567

Sao Miền Đông

Bài số: 568

Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến!

Bài số: 569

Vòng Tay Yêu Thương

Bài số: 570

Khúc Nhạc Nô-ên

Bài số: 571

Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn

Bài số: 572

Đêm Đông Xưa

Bài số: 573

Bình An Cho Loài Người

Bài số: 574

Tình Yêu Thiên Thượng

Bài số: 575

Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số: 576

Hoa Hồng Sa-rôn

Bài số: 577

Tiếng Jêsus

Bài số: 578

Chúa Chí Ái

Bài số: 579

Vui Mang Thập Tự

Bài số: 580

Chuyện Gô-gô-tha

Bài số: 581

Nơi Đồi Gô-gô-tha

Bài số: 582

Jêsus Vui Gánh Đau Thương

Bài số: 583

Vì Ai?

Bài số: 584

Nơi Thập Tự Giá

Bài số: 585

Trên Chốn Đồi Cao

Bài số: 586

Chúa Chết Vì Tôi

Bài số: 587

Này Anh Thấy Không?

Bài số: 588

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số: 589

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số: 590

Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa

Bài số: 591

Phút Suy Tư

Bài số: 592

Tiếng Hát Phục Sinh

Bài số: 593

Chúa Sống Trong Tôi

Bài số: 594

Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Bài số: 595

Ngày Toàn Thắng

Bài số: 596

Vì Jêsus Sống

Bài số: 597

Khi Chúa Về Thiên Quốc

Bài số: 598

Lòng Các Con Chớ Bối Rối

Bài số: 599

Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia

Bài số: 600

Copyright © 2012-2022