Giải thích từ ngữ

Bìa của Tán Mỹ Jesus

Tán Mỹ Jesus

Bài số: 101
XEM BẢN NHẠC   1. Đồng lòng ca tụng tán mỹ JêsusXưa bị c
Bìa của Bây Giờ Tôi Tin

Bây Giờ Tôi Tin

Bài số: 102
XEM BẢN NHẠC   1. Thương vì Vua tôi thân hình đẫm máu,Con T
Bìa của Christ Phục Sanh

Christ Phục Sanh

Bài số: 103
XEM BẢN NHẠC   1. Chôn sâu dưới mả u minh, Jêsus Cứu Chúa
Bìa của Ngày Nay Chúa Phục Sanh

Ngày Nay Chúa Phục Sanh

Bài số: 104
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày nay Chúa phục sinh phước bấy, Ha-lê-
Bìa của Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Bài số: 105
XEM BẢN NHẠC   1. Hôm nay Chúa oai quyền phục sinh,Chung nhau h
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng

Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng

Bài số: 106
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!1. Cơn giao tranh dứt,
Bìa của Jesus Chân Chúa Lại Sống

Jesus Chân Chúa Lại Sống

Bài số: 107
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ rất vui mừng, thật vui nào sánh bằn
Bìa của Thiên Ca Vô Đối

Thiên Ca Vô Đối

Bài số: 108
XEM BẢN NHẠC   Vầng đá trước mộ thiên sứ lăn rồiTa há
Bìa của Trái Đầu Mùa

Trái Đầu Mùa

Bài số: 109
XEM BẢN NHẠC   1. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!Khá hướng tâm lê
Bìa của Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Nầy

Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Nầy

Bài số: 110
XEM BẢN NHẠC   1. Bữa ấy giữa trưa trời ủ ê.Jesus đã ch
Bìa của Chúa Sống

Chúa Sống

Bài số: 111
XEM BẢN NHẠC   1. Hầu việc Giê-xu Đấng sống nay, ngự tron
Bìa của Jesus Phục Sanh

Jesus Phục Sanh

Bài số: 112
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus phục sinh đinh ninhTrừ diệt cơ mưu
Bìa của Khúc Kim Cầm

Khúc Kim Cầm

Bài số: 113
XEM BẢN NHẠC   1. Réo rắt bấy khúc kim cầmSứ thánh ca ly k
Bìa của Kìa! Nhìn Vua Thăng Thiên

Kìa! Nhìn Vua Thăng Thiên

Bài số: 114
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, nhìn Vua ngự xa giá thăng thiên,Đấng
Bìa của Tôn Vinh Jesus

Tôn Vinh Jesus

Bài số: 115
XEM BẢN NHẠC   1. Bên ngôi Thiên Phụ, Jesus oai hùng,Con dân t
Bìa của Quang Cảnh Tuyệt Vời

Quang Cảnh Tuyệt Vời

Bài số: 116
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, ta vui trông quang cảnh tuyệt vờiHôm
Bìa của Đầu Jesus Xưa Cam Đính Mão Gai

Đầu Jesus Xưa Cam Đính Mão Gai

Bài số: 117
XEM BẢN NHẠC   1. Đầu Jêsus xưa cam đính mão gaiRày gia vinh
Bìa của Thầy Tế Lễ Ta

Thầy Tế Lễ Ta

Bài số: 118
XEM BẢN NHẠC   1. Cùng đến chúc tôn Thầy Tế Lễ taNgày ng
Bìa của Jesus Quang Lâm

Jesus Quang Lâm

Bài số: 119
XEM BẢN NHẠC 1. Hoặc giữa khi rạng đông, ánh sáng ban mai vừ
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm

Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm

Bài số: 120
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, Jêsus đã chết vì nhân loạiNay đang
Bìa của Kìa! Chúa Đến

Kìa! Chúa Đến

Bài số: 121
XEM BẢN NHẠC   1. Cùng chờ đợi nhìn lên chư thánh ơi,Bầu
Bìa của Đờn Vàng Reo

Đờn Vàng Reo

Bài số: 122
XEM BẢN NHẠC   1. Đờn vàng reo, dậy vang tiếng du dươngKh
Bìa của Xa Xa Trên Ngọn Núi

Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số: 123
XEM BẢN NHẠC   1. Xa xa trên ngọn núi miền đông kiaDương qu
Bìa của Jesus Sắp Đến

Jesus Sắp Đến

Bài số: 124
XEM BẢN NHẠC   1. Khi dương quang soi lòa trong buổi maiHay tron
Bìa của Chấm Dứt Cảnh Khổ

Chấm Dứt Cảnh Khổ

Bài số: 125
XEM BẢN NHẠC   1. Rồi đây chung kết cảnh đêm trườngCòn
Bìa của Tia Sáng Ban Mai

Tia Sáng Ban Mai

Bài số: 126
XEM BẢN NHẠC   1. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,Khi ấy nhì
Bìa của Giờ Jesus Hiện Ra

Giờ Jesus Hiện Ra

Bài số: 127
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ Jêsus hiện ra ban thưởng môn đồHo
Bìa của Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

Bài số: 128
XEM BẢN NHẠC   1. Jesus phục lâm nay mai chẳng còn nghi,Ngày n
Bìa của Jesus Chắc Tái Lai

Jesus Chắc Tái Lai

Bài số: 129
XEM BẢN NHẠC   Vui bấy, nay mai Jêsus Christ chắc tái lai!Nhờ
Bìa của Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm

Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm

Bài số: 130
XEM BẢN NHẠC   1. Một ngọn đèn ban đêm, một điệu nhạc
Bìa của Sống Trong Linh Quang Tái Lâm

Sống Trong Linh Quang Tái Lâm

Bài số: 131
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Jêsus Christ, tôi sống đêm ngàyTrong l
Bìa của Biến Canh Lạ Thay

Biến Canh Lạ Thay

Bài số: 132
XEM BẢN NHẠC   1. Rồi đây Cứu Chúa từ từng trời cao tái
Bìa của Jesus Tái Lâm Rày Mai

Jesus Tái Lâm Rày Mai

Bài số: 133
XEM BẢN NHẠC   Jêsus tái lâm rày maiJêsus tái lâm rày maiLà
Bìa của Khi Chúa Tái Lâm

Khi Chúa Tái Lâm

Bài số: 134
XEM BẢN NHẠC   1. Thời gian sẽ chấm dứt lúc Chúa tái lâm
Bìa của Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai

Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai

Bài số: 135
XEM BẢN NHẠC   1. Ta lo báo tin mừng ngay,Cho bao thế nhân đ
Bìa của Đầy Lòng Tôi

Đầy Lòng Tôi

Bài số: 136
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa Thánh Linh, bay đậu trên tôi ngay,Xin b
Bìa của Thánh Linh Dẫn Dắt

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 137
XEM BẢN NHẠC   1. Cầu Thần Linh luôn tín thành ôi! Linh soi s
Bìa của Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

Bài số: 138
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền Thánh Linh chiếu ánh chân quangKhai t
Bìa của Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số: 139
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa Thánh Linh, con cúi xin Ngài,Ngự vào l
Bìa của Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

Bài số: 140
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus từng hà hơi các thánh xưaVui hứa, v
Bìa của Hà Hơi Linh

Hà Hơi Linh

Bài số: 141
XEM BẢN NHẠC   1. Cầu xin Cứu Chúa hà hơi Linh Thần,Làm tâ
Bìa của Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi

Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi

Bài số: 142
XEM BẢN NHẠC   1. Nay tôi xin Thánh Linh giáng vô lòng đầy tr
Bìa của Gió Thánh Linh

Gió Thánh Linh

Bài số: 143
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi xin gió Thánh Linh,Gió Thánh Linh vô lòn
Bìa của Xin Linh Giê-hô-va

Xin Linh Giê-hô-va

Bài số: 144
XEM BẢN NHẠC   Xin Linh Giê-hô-va muôn thuở đến ngự tâm đ
Bìa của Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố

Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố

Bài số: 145
XEM BẢN NHẠC   1. Nền Hội Thánh trên Bàn Thạch kiên cố,D
Bìa của Căn Cơ Duy Nhất

Căn Cơ Duy Nhất

Bài số: 146
XEM BẢN NHẠC   1. Căn cơ duy nhất Jêsus thôiNàng Hội Thánh
Bìa của Bao Cường Quốc Còn Đâu?

Bao Cường Quốc Còn Đâu?

Bài số: 147
XEM BẢN NHẠC   1. Bao cường quốc, vương bá ngũ đại châuX
Bìa của Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số: 148
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tôi yêu giáo hội thay,Chỗ Chúa cư tr
Bìa của Nầy Si-ôn

Nầy Si-ôn

Bài số: 149
XEM BẢN NHẠC   1. Này Si-ôn, thành Chúa muôn đời ơi!Biết b
Bìa của Kinh Thánh Cao Quí

Kinh Thánh Cao Quí

Bài số: 150
XEM BẢN NHẠC   1. Trông lên các tinh tú kia trên trờiDầu mu
Bìa của Lời Chúa Vững Lập

Lời Chúa Vững Lập

Bài số: 151
XEM BẢN NHẠC   1. Dầu thù nghịch tập trung sức tấn công,L
Bìa của Kinh Thánh Và Ngọn Đèn

Kinh Thánh Và Ngọn Đèn

Bài số: 152
XEM BẢN NHẠC   1. Ta xem Kinh Thánh là ngọn đèn lòaRọi chân
Bìa của Ca Khen Thiên Đạo

Ca Khen Thiên Đạo

Bài số: 153
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi, Nhân thân Chúa nguyên Thiên ĐạoỒ, Th
Bìa của Lời Dịu Dàng

Lời Dịu Dàng

Bài số: 154
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi xin anh hãy ca thêm lên điLời thiêng li
Bìa của Thánh Kinh Âm Nhạc

Thánh Kinh Âm Nhạc

Bài số: 155
XEM BẢN NHẠC   1. Đương cơn sóng lo buồn lớp lớp tuônKhi
Bìa của Một Jesus

Một Jesus

Bài số: 156
XEM BẢN NHẠC   1. Một Jê-sus xưa là chân sứ mạng,Jê-sus,
Bìa của Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số: 157
XEM BẢN NHẠC   1. Nay Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời,Xi
Bìa của Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc

Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc

Bài số: 158
XEM BẢN NHẠC   1. Này bạn mệt mỏi lắng nghe Christ khuyênL
Bìa của Ơn Chúa Jesus Kêu Tôi

Ơn Chúa Jesus Kêu Tôi

Bài số: 159
XEM BẢN NHẠC   1. Ơn Chúa Jêsus kêu tôi vềTừ đây ly thoát
Bìa của Jesus Kêu Gọi Mọi Người

Jesus Kêu Gọi Mọi Người

Bài số: 160
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọ
Bìa của Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân

Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân

Bài số: 161
XEM BẢN NHẠC   1. Mọi tội nhân Chúa chờ tiếp ngay:Là phư
Bìa của Chỉ Tin Nơi Ngài

Chỉ Tin Nơi Ngài

Bài số: 162
XEM BẢN NHẠC   1. Người tội nên vội quay bước bữa nay,T
Bìa của Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn

Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn

Bài số: 163
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus đương đứng khuyên lơn tôi hoàiAn t
Bìa của Đời Người Ngắn Ngủi

Đời Người Ngắn Ngủi

Bài số: 164
XEM BẢN NHẠC   1. Đời người ngắn ngủi ví thể hoa rơi,Ha
Bìa của Mau Đến Theo Jesus

Mau Đến Theo Jesus

Bài số: 165
XEM BẢN NHẠC   1. Mau đến theo Giê-xu sao trễ nải hoàiKìa l
Bìa của Về Gấp Lên

Về Gấp Lên

Bài số: 166
XEM BẢN NHẠC   1. Lúc anh nghe Chúa gọi cách chân thành, Chạ
Bìa của Nghinh Khách Vô

Nghinh Khách Vô

Bài số: 167
XEM BẢN NHẠC   1. Dựa tiền môn, viễn khách đang chờNghinh
Bìa của Nay Qui Hướng Cố Gia

Nay Qui Hướng Cố Gia

Bài số: 168
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày trước cách Cha tôi đã lạc đườngN
Bìa của Jesus! Đứng Trước Cửa

Jesus! Đứng Trước Cửa

Bài số: 169
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi, Jesus! Đứng trước cửa tâm,Xưa nay g
Bìa của Chúa Ôi! Tôi Lại Ngay!

Chúa Ôi! Tôi Lại Ngay!

Bài số: 170
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, tiếng Chúa kêu dịu dàng,Gọi tôi mau
Bìa của Vầng Đá Muôn Đời

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 171
XEM BẢN NHẠC   1. Xin núp trong Vầng Đá muôn đờiVì Chúa đ
Bìa của Nơi Gô-gô-tha

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 172
XEM BẢN NHẠC   1. Bao năm tôi trụy lạc, kiêu căng đáng khin
Bìa của Jesus Trọn Quyền Cứu

Jesus Trọn Quyền Cứu

Bài số: 173
XEM BẢN NHẠC   1. Tôn cao Jêsus vinh hiển vô songCứu thân, h
Bìa của Christ Trả Xong Tội Trái

Christ Trả Xong Tội Trái

Bài số: 174
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi nghe Đấng Christ đang truyền:“Lực co
Bìa của Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài

Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài

Bài số: 175
XEM BẢN NHẠC   1. Làm giàu tôi không ham, Chúa ôiBạc vàng ph
Bìa của Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Bài số: 176
  XEM BẢN NHẠC   1. Ta cho ngươi lòng như tuyết bạch, Dầu ác
Bìa của Nhìn Xem Jesus

Nhìn Xem Jesus

Bài số: 177
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn chăm lên Jesus Đấng treo trên thập t
Bìa của Tôi Nguyện Đến Liền

Tôi Nguyện Đến Liền

Bài số: 178
XEM BẢN NHẠC   1. Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôiCh
Bìa của Kìa! Cửa Cứu Rỗi

Kìa! Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 179
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do,Cần chi mo
Bìa của Jesus! Tôi Đến

Jesus! Tôi Đến

Bài số: 180
XEM BẢN NHẠC   1. Ra khỏi xiềng xích, khổ đau, bóng đêm d
Bìa của Suối Huyết Tuôn

Suối Huyết Tuôn

Bài số: 181
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, trông suối thiêng huyết báu tuôn đ
Bìa của Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số: 182
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tội nầy sao cho trắng băng?Còn gì ng
Bìa của Quyền Trong Huyết Jesus

Quyền Trong Huyết Jesus

Bài số: 183
XEM BẢN NHẠC   1. Tâm linh ai kia đương mong thoát gánh ác că
Bìa của Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số: 184
XEM BẢN NHẠC   1. Nầy anh đến với Jêsus nhận quyền huyế
Bìa của Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này

Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này

Bài số: 185
XEM BẢN NHẠC   1. Tâm linh ơi, vùng lên nàySầu kinh bao mối
Bìa của Huyết Jesus Thật Cao Quí

Huyết Jesus Thật Cao Quí

Bài số: 186
XEM BẢN NHẠC   Huyết Jêsus thật cao quý kìaXưa thế tôi tu
Bìa của Vinh Thay Danh Jesus

Vinh Thay Danh Jesus

Bài số: 187
XEM BẢN NHẠC   1. Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình,Nay
Bìa của Ngợi Khen Dòng Huyết

Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số: 188
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu,Đã
Bìa của Xem Ơn Vô Lượng

Xem Ơn Vô Lượng

Bài số: 189
XEM BẢN NHẠC   Xem ơn vô lượng vô biênƠn từ Cứu Chúa ph
Bìa của Không Nhờ Bạc Vàng

Không Nhờ Bạc Vàng

Bài số: 190
XEM BẢN NHẠC   1. Ta nay được ơn cứu không nhờ chi bạc ha
Bìa của Vì Tôi

Vì Tôi

Bài số: 191
XEM BẢN NHẠC   Vì tôi, vì tôi, Jêsus vì tôi huyết hồng tu
Bìa của Con Sông Tẩy Uế

Con Sông Tẩy Uế

Bài số: 192
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, tôi thấy sông sâu, rộng mênh mông,T
Bìa của Gần Thập Tự

Gần Thập Tự

Bài số: 193
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus giữ tôi gần thập tự, Gần hông
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự

Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự

Bài số: 194
XEM BẢN NHẠC   1. Đáng ngợi thập tự bàn an,Ha-lê-lu-gia! Ha
Bìa của Gô-gô-tha

Gô-gô-tha

Bài số: 195
XEM BẢN NHẠC   Kìa, Gô-gô-tha tối tăm vô hồi!Là nơi Jêsus
Bìa của Chuyện Thập Giá Xưa

Chuyện Thập Giá Xưa

Bài số: 196
XEM BẢN NHẠC   1. Vượt qua bao giai điệu trong đời nàyVư
Bìa của Khá Chăm Xem Jesus

Khá Chăm Xem Jesus

Bài số: 197
XEM BẢN NHẠC   Xưa Jêsus chết trên cây thập tựNay Ngài đa
Bìa của Tại Thập Giá Bình Yên

Tại Thập Giá Bình Yên

Bài số: 198
XEM BẢN NHẠC   1. Tại thập giá bình yên thỏa lòngHiện tô
Bìa của Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh

Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh

Bài số: 199
XEM BẢN NHẠC   1. Đời tôi lấy thập tự làm hiển vinhCao n
Bìa của Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi

Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi

Bài số: 200
XEM BẢN NHẠC   1. Này là kim ngôn Chúa hứa đời đờiCùng a