Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Thân Nhất Trên Đời

Bài số: 801

Bên Tôi Là Chúa Jêsus

Bài số: 802

Người Bạn Tôi Yêu Mến

Bài số: 803

Chúa Yêu Thiết Tha

Bài số: 804

Dâng Trọn Cho Jêsus

Bài số: 805

Chỉ Vì Tội Tôi

Bài số: 806

Tình Yêu Ngài

Bài số: 807

Tình Yêu Chúa

Bài số: 808

Tình Yêu Mãi Mãi

Bài số: 809

Ánh Sáng Chúa Chiếu Soi

Bài số: 810

Ơn Yêu Thương Từ Cha

Bài số: 811

Jêsus, Đấng Chăn Chiên

Bài số: 812

Như Con Chiên Đi Lạc

Bài số: 813

Tiếng Êm Dịu

Bài số: 814

Điều Này Thật Sao

Bài số: 815

Chúa Viếng Thăm

Bài số: 816

Nguồn Tình Yêu

Bài số: 817

Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng

Bài số: 818

Jêsus, Duy Ngài Soi Lối

Bài số: 819

Chúa Vẫn Yêu Thương

Bài số: 820

Ân Điển Lạ Lùng

Bài số: 821

Con Thuộc Về Ta

Bài số: 822

Khi Tôi Biết Chúa

Bài số: 823

An Tâm Bên Chúa

Bài số: 824

Tình Yêu Vững Bền Của Ngài

Bài số: 825

Chúa Luôn Đáp Lời

Bài số: 826

Nguyện Mãi Tín Trung

Bài số: 827

Nào Ai Chọn Đứng Bên Ngài

Bài số: 828

Chiến Binh Thập Tự

Bài số: 829

Dưới Cờ Thập Tự

Bài số: 830

Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Bài số: 831

Bài Ca Phục Hưng

Bài số: 832

Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Bài số: 833

Toàn Cầu Phục Hưng

Bài số: 834

Quây Quần Bên Chúa

Bài số: 835

Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Bài số: 836

Hằng Soi Sáng

Bài số: 837

Ra Đi Vì Danh Chúa

Bài số: 838

Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

Bài số: 839

Sẵn Lòng Hầu Việc

Bài số: 840

Biết Jêsus Và Truyền Bá Danh Ngài

Bài số: 841

Cuộc Đời Tươi

Bài số: 842

Tìm Chiên Lạc Bước

Bài số: 843

Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con

Bài số: 844

Nơi Thiên Quốc

Bài số: 845

Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông

Bài số: 846

Trong Cơn Ưu Sầu

Bài số: 847

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 848

Triều Thiên Vinh Hiển

Bài số: 849

Sống Trong Vinh Quang

Bài số: 850

Thiên Quốc Chính Quê Hương Ta

Bài số: 851

Trần Thế Chẳng Phải Quê Tôi

Bài số: 852

Quê Hương Trên Trời

Bài số: 853

Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Bài số: 854

Tiếng Ngài Phán Tuyên

Bài số: 855

Đưa Người Đến Tin Chúa

Bài số: 856

Truyền Rao Danh Chúa

Bài số: 857

Phải Nhìn Thấy Chúa Trong Anh

Bài số: 858

Trao Niềm Tin

Bài số: 859

Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài

Bài số: 860

Mong Bạn Tin Cứu Chúa

Bài số: 861

Chúa Mong Anh Về

Bài số: 862

Hãy Tin Nhận

Bài số: 863

Jêsus Con Đức Chúa Trời

Bài số: 864

Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Bài số: 865

Chúa Đang Gọi

Bài số: 866

Sứ Mạng Yêu Thương

Bài số: 867

Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi

Bài số: 868

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 869

Hứa Nguyện

Bài số: 870

Lòng Nguyện Theo Jêsus

Bài số: 871

Tôi Là Chiên Của Chúa

Bài số: 872

Thanh Niên Tin Lành Ca

Bài số: 873

Hãy Ca Hát Lên

Bài số: 874

Hỡi Si-ôn, Vùng Lên

Bài số: 875

Hát Lên, Hỡi Lữ Khách

Bài số: 876

Thanh Niên Tiến Bước

Bài số: 877

Thanh Xuân Ca Khúc

Bài số: 878

Dâng Chúa Chiên Thơ

Bài số: 879

Dâng Con Cho Chúa

Bài số: 880

Báp-têm, Sống Đời Sống Mới

Bài số: 881

Báp-têm Trong Danh Chúa

Bài số: 882

Hãy Yêu Thương Nhau

Bài số: 883

Đính Ước Cho Tương Lai

Bài số: 884

Lời Chúc Lứa Đôi

Bài số: 885

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 886

Ngày Vui Đôi Lứa

Bài số: 887

Bên Kia Hoàng Hôn

Bài số: 888

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 889

Xuân Vinh Quang

Bài số: 890

Mừng Xuân

Bài số: 891

Xin Ngài Đưa Dắt Anh

Bài số: 892

Từ Giã

Bài số: 893

Anh Nghe Không

Bài số: 894

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Bài số: 895

Dâng Mình Hầu Việc Chúa

Bài số: 896

Thi Thiên 121

Bài số: 897

Đồi Vắng

Bài số: 898

Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi

Bài số: 899

Cầu Xin Chúa Giúp Tôi

Bài số: 900

Copyright © 2012-2022