Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thiên Đàng
Nhịp: 4/4
Bài số: 853
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

1. Kìa một tòa nhà gần ngôi cao sang nơi Chúa đã hứa ban
Kìa một tòa nhà đầy dương quang soi miền quê hương trên trời
Kìa một tòa nhà miền dương quang soi báo ánh sáng huy hoàng
Khuất xa lớp mây xanh.
Điệp Khúc:
Ngài là Cha yêu thương, xin Chúa hãy nhớ đến tôi
Nhờ Ngài lòng yêu thương Ngài ban quê hương trên trời
Nguyện Ngài Cha yêu thương xin Chúa nhớ chốn ở tôi
Khuất xa lớp mây xanh.
2. Đồng một lòng nhận Jêsus Christ, chân Chúa cứu chúng ta
Đồng một lòng nhận Jêsus Christ làm vua suốt cả đời
Đồng một lòng nhận Jêsus Christ, Chân Cứu Chúa chúng ta
Chúa trên khắp không gian.