Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tang Lễ
Nhịp: 4/4
Bài số: 888
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

1. Hoàng hôn buông khắp nơi
Ô bình minh sáng tươi
Là khi ở với Cha sống vui muôn đời
Nhọc nhằn cùng khổ đau chấm dứt khắp nơi nơi
Bình minh sẽ sáng tươi khi đêm qua rồi.
2. Trời mai ô sáng tươi
Đâu còn vương vấn mây
Hoặc phong ba tố giông nát tan cuộc đời
Ngày Giê-xu tái lâm chói ánh sáng vinh quang
Là khi bóng tối tan thỏa vui thiên đàng.
3. Bình minh lan khắp nơi
Khi Giê-xu dắt tôi
Vào nơi nước Chúa Cha sáng tươi rạng ngời
Lời Cha đón tiếp tôi đến hưởng nước thái an
Nào đâu bóng tối tăm thỏa vui ngập tràn.