Giải thích từ ngữ

Bìa của Chúc Hôn Lễ

Chúc Hôn Lễ

Bài số: 401
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Đấng xưa lập hôn lễ trước tiênCh
Bìa của Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số: 402
XEM BẢN NHẠC   1. Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầuNguyên
Bìa của Chúc Mừng Gia Đình Mới

Chúc Mừng Gia Đình Mới

Bài số: 403
XEM BẢN NHẠC   1. Hai bạn hãy xây đắp gia đìnhTrăm năm tr
Bìa của Trong Christ Yên Giấc

Trong Christ Yên Giấc

Bài số: 404
XEM BẢN NHẠC   1. Trong Christ yên giấc, trông Sao Mai mọcChờ
Bìa của Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua

Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua

Bài số: 405
XEM BẢN NHẠC   1. Vùn vụt năm cũ nay đã qua rồiNăm mới ch
Bìa của Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Bài số: 406
XEM BẢN NHẠC   1. Mời Jêsus Christ vui bước vô nhàChúc tuổ
Bìa của Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Bài số: 407
XEM BẢN NHẠC   1. Phước thay mối dây kết thânKết hiệp ta
Bìa của Xin Cha Đưa Anh

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 408
XEM BẢN NHẠC   1. Xin cha đưa anh khi mưa, nắng hè, đông,Cứ
Bìa của Ơn Trời Cao Sâu

Ơn Trời Cao Sâu

Bài số: 409
XEM BẢN NHẠC   1. Ơn Trời cao sâu không giới cươngDầu hèn
Bìa của Tiếng Gọi Con Gặt

Tiếng Gọi Con Gặt

Bài số: 410
XEM BẢN NHẠC   1. Gió thổi lướt qua trên khung lúa vàngChậ
Bìa của Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương

Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương

Bài số: 411
XEM BẢN NHẠC   1. Đây phận sự tôi đảm đươngPhải tỏ d
Bìa của Việt Nam Ca

Việt Nam Ca

Bài số: 412
XEM BẢN NHẠC   1. Ta cùng hân hoan khen Đấng Tạo Hóa,Xây d
Bìa của Ngợi Danh Jesus

Ngợi Danh Jesus

Bài số: 413
XEM BẢN NHẠC   1. Ngợi danh Giê-xu vinh hiển quyền oaiThiên t
Bìa của Mùa Gặt Đã Đến

Mùa Gặt Đã Đến

Bài số: 414
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn gặt cùng hòa thanh ca dưới ánh sángT
Bìa của Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!

Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!

Bài số: 415
XEM BẢN NHẠC   1. Ơn Jêsus cao sâu lắm thayXóa sạch gian ác
Bìa của Chúa Là Vua

Chúa Là Vua

Bài số: 416
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi Chúa của chúng ta, chính là Vua muôn vua
Bìa của Trông Mong Ơn Chí Cao

Trông Mong Ơn Chí Cao

Bài số: 417
XEM BẢN NHẠC   1. Đồng thiêng ai kia đang gặt thâu hoa màuNo
Bìa của Vua Đến

Vua Đến

Bài số: 418
XEM BẢN NHẠC   1. Mùa tiết chuyển xoay đẹp đẽ biết baoNo
Bìa của Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Bài số: 419
XEM BẢN NHẠC   Hồn ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen Chúa
Bìa của Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 420
XEM BẢN NHẠC   Tôn vinh thay Chúa Cha!Danh xưng Ngài là Tạo H
Bìa của Đoạn Thiên Ca

Đoạn Thiên Ca

Bài số: 421
XEM BẢN NHẠC   1. Đoạn thiên ca vô song, âm điệu réo rắt
Bìa của Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Bài số: 422
XEM BẢN NHẠC   1. Khuya nay trên đỉnh núi Ô-li-ve,Sao thưa lu
Bìa của Chúa Chí Thánh Vinh Quang

Chúa Chí Thánh Vinh Quang

Bài số: 423
XEM BẢN NHẠC   1. Đêm âm u kia đang bủa giăngĐồi Đa-vít v
Bìa của Xin Cha Đưa Anh

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 424
XEM BẢN NHẠC   1. Xin cha đưa anh khi mưa, nắng hè, đông,Cứ
Bìa của Nước Đức Chúa Trời

Nước Đức Chúa Trời

Bài số: 425
XEM BẢN NHẠC   1. Từng nghe nước Đức Chúa Trời,Rạng lòa
Bìa của Yên Chăng? Êm Chăng?

Yên Chăng? Êm Chăng?

Bài số: 426
XEM BẢN NHẠC   1. Yên chăng, êm chăng trong ác thế tối tăm
Bìa của Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 427
XEM BẢN NHẠC   1. Khi giông tố xô hồn mạnh thaySa-tan tức m
Bìa của Nguyện Ngài Nhớ Tôi

Nguyện Ngài Nhớ Tôi

Bài số: 428
XEM BẢN NHẠC   1. Khi trận giông tố bủa cuốn tôiHồi mình
Bìa của Cứu Chúa Siêu Việt

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 429
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus, bạn thiết của muôn tội nhânJêsus
Bìa của Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 430
XEM BẢN NHẠC   1. Cùng đi với Chúa mỗi ngàyLời Kinh Thánh
Bìa của Vầng Đá Muôn Đời

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 431
XEM BẢN NHẠC   1. Xin núp trong Vầng Đá muôn đờiVì Chúa đ
Bìa của Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số: 432
XEM BẢN NHẠC   Xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôiĐ
Bìa của Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 433
XEM BẢN NHẠC   Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôiTôi s
Bìa của Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Bài số: 434
XEM BẢN NHẠC   Kẻ nào nghe lời Ta phán đây mà không làm th
Bìa của Khá Ngợi Khen Chúa

Khá Ngợi Khen Chúa

Bài số: 435
XEM BẢN NHẠC   Hỡi linh hồn ta!Khá ngợi khen Chúa Thánh chí
Bìa của Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi

Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi

Bài số: 436
XEM BẢN NHẠC   Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng,Hãy
Bìa của Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Bài số: 437
XEM BẢN NHẠC   Vì Đức Chúa Trời Yêu thương thế gian,Đứ
Bìa của Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc

Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc

Bài số: 438
XEM BẢN NHẠC   Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc ai theo
Bìa của Đã Lăn Xa

Đã Lăn Xa

Bài số: 439
XEM BẢN NHẠC   Đã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy,Bao nhiêu
Bìa của Hãy Tin Jesus Christ

Hãy Tin Jesus Christ

Bài số: 440
XEM BẢN NHẠC   Hãy tin Cứu Chúa Jêsus ChristHãy tin Cứu Chúa
Bìa của Đổi Mới Tâm Tôi

Đổi Mới Tâm Tôi

Bài số: 441
XEM BẢN NHẠC   Nhờ Chúa đổi mới tâm tôi,Từ nay trắng tr
Bìa của Ơn Cao Sâu Rộng

Ơn Cao Sâu Rộng

Bài số: 442
XEM BẢN NHẠC   Ôi, cao, cao hơn thiên đàngRộng, rộng vượt
Bìa của Chúa Nhận Lời

Chúa Nhận Lời

Bài số: 443
XEM BẢN NHẠC   Tôi tin hễ cầu xin Ngài nhậnTôi chắc hễ c
Bìa của Lòng Tôi Vui Vẻ

Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số: 444
XEM BẢN NHẠC   Lòng tôi vui vẻ,Vui, vui, vui, vui, vui, vô cùng
Bìa của Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Bài số: 445
XEM BẢN NHẠC   Giờ này qua đời anh sẽ đến đâu?Về cõi
Bìa của Mến Yêu Jesus

Mến Yêu Jesus

Bài số: 446
XEM BẢN NHẠC   Mến yêu Jêsus đêm ngàyCàng yêu thiết tha t
Bìa của Danh Quí Trọng

Danh Quí Trọng

Bài số: 447
XEM BẢN NHẠC   Jêsus là danh quí trọng nay!Jêsus nghìn thu kh
Bìa của Trên Đường Hẹp Của Chúa

Trên Đường Hẹp Của Chúa

Bài số: 448
XEM BẢN NHẠC   Cùng nhau ta bươn trên đường hẹp của Chúa
Bìa của Xin Vô Tâm Hồn

Xin Vô Tâm Hồn

Bài số: 449
XEM BẢN NHẠC   Xin vô tâm hồn, xin vô tâm hồnXin Chúa kíp v
Bìa của Đừng Sợ Chi

Đừng Sợ Chi

Bài số: 450
XEM BẢN NHẠC   Đừng sợ chi, hãy tin NgàiĐừng suy nghĩ đ
Bìa của Chúa Kíp Đến

Chúa Kíp Đến

Bài số: 451
XEM BẢN NHẠC   Chúa kíp đến, tôi mong Ngài!Lạy Chúa kíp đ
Bìa của Thưa Jesus Vài Câu

Thưa Jesus Vài Câu

Bài số: 452
XEM BẢN NHẠC   Thưa Jêsus vài câu ắt muôn muôn sự được
Bìa của Dặn Lòng Trung Tín

Dặn Lòng Trung Tín

Bài số: 453
XEM BẢN NHẠC   Dặn lòng trung tín, anh em hô chính khẩu hiệ
Bìa của Tôi Mến Ngài

Tôi Mến Ngài

Bài số: 454
XEM BẢN NHẠC   Jêsus ôi, tôi mến NgàiKhiến lòng hân hoan na
Bìa của Vẻ Tươi Đẹp Của Christ

Vẻ Tươi Đẹp Của Christ

Bài số: 455
XEM BẢN NHẠC   Ước mỗi vẻ tươi đẹp của Christ lộ ra t
Bìa của Sự Thương Yêu Lạ Lùng

Sự Thương Yêu Lạ Lùng

Bài số: 456
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus người đang ở với tôiTôi nhìn Ngà
Bìa của Ân Điển Của Chúa

Ân Điển Của Chúa

Bài số: 457
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng hớn hở thay, bởi nay sạch tội rồi
Bìa của Danh Dịu Dàng Hơn Hết

Danh Dịu Dàng Hơn Hết

Bài số: 458
XEM BẢN NHẠC   1. Từ xưa nay chẳng ai được truyền danhDị
Bìa của Đi Đến Si-ôn

Đi Đến Si-ôn

Bài số: 459
XEM BẢN NHẠC   1. Yêu Chúa, ta hiệp chung nhauCa hát, mừng kí
Bìa của Ánh Sáng Trong Tâm Hồn

Ánh Sáng Trong Tâm Hồn

Bài số: 460
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa bóng thiều quang không phương so sánhV
Bìa của Gần Cùng Chúa Tôi

Gần Cùng Chúa Tôi

Bài số: 461
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa tôi, cho tôi gần NgàiGần bên Chúa h
Bìa của Cánh Chúa Hằng Sống

Cánh Chúa Hằng Sống

Bài số: 462
XEM BẢN NHẠC   1. Dưới bóng Chúa hiển vinh, chỗ ấy rất v
Bìa của Thiết Nghĩa Jesus

Thiết Nghĩa Jesus

Bài số: 463
XEM BẢN NHẠC   1. Này tôi đã lắng nghe tiếng Chúa khuyên“
Bìa của Đi Từ Bước Với Chúa

Đi Từ Bước Với Chúa

Bài số: 464
XEM BẢN NHẠC   1. Thường nhật tôi với Jêsus gặp nhauĐi m
Bìa của Jesus Cứu Người Ta

Jesus Cứu Người Ta

Bài số: 465
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng lòng thay vì tôi nghe hátChúa Cứu Th
Bìa của Tôi Là Người Tội

Tôi Là Người Tội

Bài số: 466
XEM BẢN NHẠC   1. Ơn lành từ trên xuống, đoái tôi đứa á
Bìa của Sổ Sinh Mạng

Sổ Sinh Mạng

Bài số: 467
XEM BẢN NHẠC   1. Làm giàu trăm muôn không ích chiNgàn vàng t
Bìa của Jesus Đền Tội

Jesus Đền Tội

Bài số: 468
XEM BẢN NHẠC   1. Lời hay của Chúa, ta nghe Ngài“Nhà ngươi
Bìa của Cứu Chúa Tôi

Cứu Chúa Tôi

Bài số: 469
XEM BẢN NHẠC   1. Tình tôi vui vẻ bấy, biết Con Trời Jêsus
Bìa của Nước Vĩnh Sanh

Nước Vĩnh Sanh

Bài số: 470
XEM BẢN NHẠC   Nàng vừa được Ngài ban nước vĩnh sinh vui
Bìa của Quay Đến Jesus

Quay Đến Jesus

Bài số: 471
XEM BẢN NHẠC   1. Thật đáng thảm thương, tôi đã lạc đư
Bìa của Sự Yêu Thương Lớn Lao

Sự Yêu Thương Lớn Lao

Bài số: 472
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian
Bìa của Báo Tin Lành

Báo Tin Lành

Bài số: 473
XEM BẢN NHẠC   1. Người đời ham vui trong thế gian, Thần h
Bìa của Ở Gô-gô-tha

Ở Gô-gô-tha

Bài số: 474
XEM BẢN NHẠC   1. Bao năm tôi lạc lầm trong nơi bến mêKhôn
Bìa của Jesus Rất Quí

Jesus Rất Quí

Bài số: 475
XEM BẢN NHẠC   1. Dầu ai ham mê giàu sang thế gianBiển khổ
Bìa của Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó

Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó

Bài số: 476
XEM BẢN NHẠC   1. Từ Jêsus cứu, vòng tội buông dongChốn nh
Bìa của Bình Yên Rất Phước

Bình Yên Rất Phước

Bài số: 477
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng thật khôn kể phước, phước bởi na
Bìa của Chúa Jesus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi

Chúa Jesus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi

Bài số: 478
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa cho linh hồn, vui sướng nghỉ ngơiXin
Bìa của Chúa Biết Rõ

Chúa Biết Rõ

Bài số: 479
XEM BẢN NHẠC   1. Nhằm hồi cùng khổ nguy nanChúa rõ tâm s
Bìa của Tôi Sống Cho Chúa

Tôi Sống Cho Chúa

Bài số: 480
XEM BẢN NHẠC   1. Đời sống tôi phó nhờ Chúa cai quảnLà C
Bìa của Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu

Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu

Bài số: 481
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus, xin Ngài dẫn tôi trọn đờiSóng bi
Bìa của Đấng Chăn Giữ Tôi

Đấng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 482
XEM BẢN NHẠC   1. Dòng bình tịnh kia dẫn đưa mình tận nơi
Bìa của Cầu Nguyện Cho Anh

Cầu Nguyện Cho Anh

Bài số: 483
XEM BẢN NHẠC   1. Mỗi ngày, Chân Chúa, tôi khẩn thiết cầu
Bìa của Hãy Trung Tín

Hãy Trung Tín

Bài số: 484
XEM BẢN NHẠC   Hãy trung tín, trung tínAnh em hô lên khẩu hi
Bìa của Vinh Thay Cho Tôi

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 485
XEM BẢN NHẠC   1. Hồi thử thách lao lực đời này đều chu
Bìa của Kìa, Chúa Đến!

Kìa, Chúa Đến!

Bài số: 486
XEM BẢN NHẠC   1. Hằng cầu nguyện, tỉnh thức mở mắt xem
Bìa của Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó!

Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó!

Bài số: 487
XEM BẢN NHẠC   1. Khi Thiên sứ Đấng Christ đến với loa van
Bìa của Về Nhà Chúa

Về Nhà Chúa

Bài số: 488
XEM BẢN NHẠC   Hãy kíp về! Mau mau về!Lạc lối mãi làm chi
Bìa của Màn Sương Tiêu Tan

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 489
XEM BẢN NHẠC 1. Kìa màn sương âm u tiêu tan,Dãy núi non cao kia
Bìa của Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!

Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!

Bài số: 490
XEM BẢN NHẠC   Tôi tin chắc Chúa hay nhậm lời khẩn nguyện
Bìa của Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai

Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai

Bài số: 491
XEM BẢN NHẠC   1. Ánh sáng ta đợi chờ kìa ban maiKhi chúng t
Bìa của Giống Như Cứu Chúa Tôi

Giống Như Cứu Chúa Tôi

Bài số: 492
XEM BẢN NHẠC   Giống như Cứu Chúa tôiGiống Cứu Chúa Chris
Bìa của Thành Vinh Hiển

Thành Vinh Hiển

Bài số: 493
XEM BẢN NHẠC   1. Thành vinh hiển, nơi sáng và thánhThành san
Bìa của Đến Thiên Đàng

Đến Thiên Đàng

Bài số: 494
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus yêu rất kỳ lạ, nên hát khen NgàiCh
Bìa của Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ

Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ

Bài số: 495
XEM BẢN NHẠC   1. Thật vui thay, chỗ vinh quang ChúaXưa đã h
Bìa của Suối Huyết

Suối Huyết

Bài số: 496
XEM BẢN NHẠC   1. Rày đã thấy sông cho sạch tâm linhSuối
Bìa của Đáng Ngợi Khen Chúa

Đáng Ngợi Khen Chúa

Bài số: 497
XEM BẢN NHẠC   1. Khi tôi thấy tuôn giọt hồng rất thánhĐ
Bìa của Nơi Gô-gô-tha

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 498
XEM BẢN NHẠC 1. Chạnh thương thân Chúa xuống cõi nhơn gian,Th
Bìa của Tôi Đến Thập Tự Giá

Tôi Đến Thập Tự Giá

Bài số: 499
XEM BẢN NHẠC   1. Thập tự giá tôi nay đứng bênTôi khôn k
Bìa của Nhìn Xem Chúa Cứu Thế

Nhìn Xem Chúa Cứu Thế

Bài số: 500
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jesus,Phải đ