Giải thích từ ngữ

Bìa của Con Đường Thập Giá Cô Đơn

Con Đường Thập Giá Cô Đơn

Bài số: 901
XEM BẢN NHẠC   1. Đường trường gai góc Chúa đi một mìnhCh
Bìa của Ngày Mai Huy Hoàng

Ngày Mai Huy Hoàng

Bài số: 902
XEM BẢN NHẠC   Bên con sông vàng khi nắng mai về, anh em chúng
Bìa của Thành Thánh

Thành Thánh

Bài số: 903
XEM BẢN NHẠC   Một đêm kia trong mơ mông lungGiấc mơ êm ái v