Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Jêsus Sẽ Đến

Bài số: 601

Khi Chúa Đến

Bài số: 602

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 603

Jêsus Mau Đến

Bài số: 604

Jêsus Sẽ Tái Lâm

Bài số: 605

Ta Sẽ Trở Lại

Bài số: 606

Chúa Sẽ Đến

Bài số: 607

Ngày Jêsus Đến

Bài số: 608

Sẽ Không Còn Bóng Tối

Bài số: 609

Rồi Đây Chúa Đến

Bài số: 610

Bóng Tối Sẽ Qua Khi Bình Minh Đến

Bài số: 611

Nguồn Hy Vọng

Bài số: 612

Ngày Ấy Sẽ Đến

Bài số: 613

Ngày Chúa Mau Đến

Bài số: 614

Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời

Bài số: 615

Xin Đức Thánh Linh Cảm Thúc Tôi

Bài số: 616

Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu

Bài số: 617

Xin Cha Ban Linh Ân

Bài số: 618

Yêu Chúa Và Học Lời Ngài

Bài số: 619

Hứa Ngôn Nghìn Xưa

Bài số: 620

Lời Chúa

Bài số: 621

Bạn Dành Chỗ Cho Jêsus Chưa?

Bài số: 622

Sao Anh Không Tin?

Bài số: 623

Sự Sống Mới

Bài số: 624

Chính Jêsus

Bài số: 625

Ngay Hôm Nay

Bài số: 626

Trong Tay Chúa

Bài số: 627

Tiếng Chúa Gọi

Bài số: 628

Trở Về

Bài số: 629

Về Nhà Cha

Bài số: 630

Tiếng Gọi

Bài số: 631

Chúa Mong Bạn Quay Về

Bài số: 632

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 633

Thiết Tha

Bài số: 634

Đến Với Nguồn Nước Sống

Bài số: 635

Vì Bạn Với Tôi

Bài số: 636

Đừng Hoang Phí Tháng Năm Dài

Bài số: 637

Hãy Theo Jêsus

Bài số: 638

Tình Yêu Trời

Bài số: 639

Dòng Huyết Đào

Bài số: 640

Chúa Cứu Tôi

Bài số: 641

Ơn Cứu Rỗi

Bài số: 642

Mưa Phước Hạnh

Bài số: 643

Em-ma-nu-ên, Chúa Luôn Ở Cùng

Bài số: 644

Thập Giá, Nơi Chúa Mong Anh Về

Bài số: 645

Thập Tự Xưa

Bài số: 646

Nơi Chân Thập Tự Giá

Bài số: 647

Quăng Xa Khỏi Tôi

Bài số: 648

Bài Ca Cứu Chuộc

Bài số: 649

Chúa Mãi Bên Ta

Bài số: 650

Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn Trong Lòng

Bài số: 651

Chúa Đem An Vui Cho Tôi

Bài số: 652

Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi

Bài số: 653

Được Jêsus Cứu

Bài số: 654

Khi Chúa Cất Xa Tội Ô

Bài số: 655

Jêsus Bên Tôi

Bài số: 656

Cuộc Sống Mới

Bài số: 657

Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Bài số: 658

Khúc Hát Trong Tâm

Bài số: 659

Jêsus Cứu Tôi

Bài số: 660

Vinh Quang Trời

Bài số: 661

Tội Tôi Được Đóng Đinh Rồi

Bài số: 662

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 663

Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi

Bài số: 664

Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha

Bài số: 665

Khi Dâng Lòng Mình Cho Jêsus

Bài số: 666

Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Bài số: 667

Nguồn Phước Gô-gô-tha

Bài số: 668

Tiếng Chúa Phán

Bài số: 669

Kính Khen Ngài

Bài số: 670

Ngợi Khen Vì Được Cứu

Bài số: 671

Vì Tôi

Bài số: 672

Thầm Tạ Ơn Chúa

Bài số: 673

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Bài số: 674

Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

Bài số: 675

Bài Ca Cảm Tạ

Bài số: 676

Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh

Bài số: 677

Lời Tạ Ơn Chúa

Bài số: 678

Cảm Tạ Ơn Chúa

Bài số: 679

Từ Lòng Tôi Một Bài Ca Mới

Bài số: 680

Công Việc Của Đức Chúa Trời

Bài số: 681

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Bài số: 682

Ánh Sáng Tình Yêu

Bài số: 683

Ra Khơi

Bài số: 684

Học Theo Chúa

Bài số: 685

Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa

Bài số: 686

Dâng Chúa Trọn Đời

Bài số: 687

Dâng Chúa Đời Con

Bài số: 688

Lời Con Hứa Nguyện

Bài số: 689

Từ Nay Tôi Thuộc Chúa

Bài số: 690

Lạy Chúa Xin Sai Tôi

Bài số: 691

Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 692

Sống Vì Chúa

Bài số: 693

Cầu Xin Cha Đổi Lòng

Bài số: 694

Xin Tầy Sạch Tôi

Bài số: 695

Cần Jêsus Hơn

Bài số: 696

Xin Ngài Giúp Con

Bài số: 697

Trọn Dâng Cho Jêsus

Bài số: 698

Tâm Nguyện

Bài số: 699

Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus

Bài số: 700

Copyright © 2012-2022