Giải thích từ ngữ

Bìa của Đứng Trên Lời Hứa

Đứng Trên Lời Hứa

Bài số: 201
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ
Bìa của Cơn Mưa Phước Lành

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 202
XEM BẢN NHẠC   1. Từ trời dội một cơn mưa phước lành,L
Bìa của Trông Mong Thiên Ân

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 203
XEM BẢN NHẠC   1. Này anh đang trông mong thiên ân dư dật t
Bìa của Jesus Không Thất Tín Đâu

Jesus Không Thất Tín Đâu

Bài số: 204
XEM BẢN NHẠC   Jêsus thất tín đâuJêsus thất tín đâuTrời
Bìa của Tôi Vững Vàng

Tôi Vững Vàng

Bài số: 205
XEM BẢN NHẠC   Tôi vững vàngTôi vững vàngTrong cánh tay Chú
Bìa của Gặp Được Thiết Hữu

Gặp Được Thiết Hữu

Bài số: 206
XEM BẢN NHẠC   1. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm t
Bìa của Ánh Thái Dương Nầy

Ánh Thái Dương Nầy

Bài số: 207
XEM BẢN NHẠC   1. Tại chính lòng tôi dương quang đang chói,S
Bìa của Ngài Vực Tôi

Ngài Vực Tôi

Bài số: 208
XEM BẢN NHẠC   1. Vì lòng yêu thương, Jêsus đã đếnĐể đ
Bìa của Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Bài số: 209
XEM BẢN NHẠC   1. Tiếng chuông mừng vui nức lòng bạn hằng
Bìa của Ngày Vui Vẻ

Ngày Vui Vẻ

Bài số: 210
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin ChúaTôn Giê
Bìa của Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số: 211
XEM BẢN NHẠC   1. Nhờ Jesus cứu, hồn sạch ác khiên,Nơi dư
Bìa của Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Bài số: 212
XEM BẢN NHẠC   1. Dầu cho ai tranh giàu sang thế gian,Có Jesus
Bìa của Giựt Mọi Chuông Trời

Giựt Mọi Chuông Trời

Bài số: 213
XEM BẢN NHẠC   1. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, b
Bìa của Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Bài số: 214
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tôi ưa thích trổi khúc hoan ca,Từ lú
Bìa của Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số: 215
XEM BẢN NHẠC   1. Lạ lùng thay đời tôi nay nhờ ân điển
Bìa của Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi

Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi

Bài số: 216
XEM BẢN NHẠC   1. Jê-sus chết chuộc tội ác tôi đây,Thật
Bìa của Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu

Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu

Bài số: 217
XEM BẢN NHẠC   1. Tâm tôi rày văng vẳng linh âm giai điệuJ
Bìa của Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu

Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu

Bài số: 218
XEM BẢN NHẠC   1. Muôn sự nay tôi có thảy do Chúa thiên thư
Bìa của Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Bài số: 219
XEM BẢN NHẠC   1. Nầy chuyện hay tôi thích ca chẳng thôi,Xư
Bìa của Dức Dấy Chúng Tôi Luôn

Dức Dấy Chúng Tôi Luôn

Bài số: 220
XEM BẢN NHẠC   1. Ngợi khen Cha thiêng liêng,Hằng yêu thương
Bìa của Tôn Vinh Christ

Tôn Vinh Christ

Bài số: 221
XEM BẢN NHẠC   1. Khi trước tôi là tội nhơn,Đâu đáng gì
Bìa của Ngươi Phải Trùng Sinh

Ngươi Phải Trùng Sinh

Bài số: 222
XEM BẢN NHẠC   1. Một đêm kia Ni-cô-đem đến thăm JêsusHỏ
Bìa của Chèo Ra

Chèo Ra

Bài số: 223
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa thật hồng ân Cha mêng mông như biển
Bìa của Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm

Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm

Bài số: 224
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền tình yêu thượng giới giáng lâm ng
Bìa của Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Bài số: 225
XEM BẢN NHẠC   1. Thần quyền từ thần phụ ban, vào tâm ác
Bìa của Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra

Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra

Bài số: 226
XEM BẢN NHẠC   1. Lo biệt giờ nên thánh ra,Hằng nói chuyện
Bìa của Duy Chính Ngài

Duy Chính Ngài

Bài số: 227
XEM BẢN NHẠC 1. Xưa từng chăm ơn phước hoài, quyết nay chăm
Bìa của Tuyết Kia Khôn So

Tuyết Kia Khôn So

Bài số: 228
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Jêsus tôi ước thân, hồn nên thánh v
Bìa của Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Bài số: 229
XEM BẢN NHẠC 1. Tôi nguyện dâng tất sanh, Chúa hãy nhậm lời
Bìa của Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu

Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu

Bài số: 230
XEM BẢN NHẠC   1. Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa tuyên,Hi
Bìa của Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi

Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi

Bài số: 231
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền cung hiến Chúa cả đời con,Thành t
Bìa của Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài

Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài

Bài số: 232
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi nguyện thuộc về Jêsus hoàiVốn đư
Bìa của Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao

Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao

Bài số: 233
XEM BẢN NHẠC   1. Thập tự Jêsus vác đi lao đaoCòn mọi ngư
Bìa của Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Bài số: 234
XEM BẢN NHẠC   1. Bao nhiêu tư niệm mình đã treo trên cây g
Bìa của Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài

Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài

Bài số: 235
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Chúa, tôi nay thuộc NgàiNgài sáng danh
Bìa của Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số: 236
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyện đời con dâng Chúa thủy chungDuy mon
Bìa của Nguyện Theo Ý Cha

Nguyện Theo Ý Cha

Bài số: 237
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi nguyện theo ý ChaVâng Ngài không thôiCh
Bìa của Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số: 238
XEM BẢN NHẠC   1. Đời sống hiến Christ, tình ái hiến Chris
Bìa của Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số: 239
XEM BẢN NHẠC 1. Tôn Vua Jêsus ngự quản nhất sanh, hiển vinh v
Bìa của Càng Gần Chúa Hơn

Càng Gần Chúa Hơn

Bài số: 240
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa ôi, cho tôi càng gần, Gần nơi Chúa h
Bìa của Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số: 241
XEM BẢN NHẠC   1. Nghe tiếng Jêsus tuyên, yêu mến tôi vẹn t
Bìa của Lên Chốn Cao Hơn

Lên Chốn Cao Hơn

Bài số: 242
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng này nôn nả Chúa ban cho mìnhTiến trê
Bìa của Ước Ao Nhìn Jesus

Ước Ao Nhìn Jesus

Bài số: 243
XEM BẢN NHẠC   1. Ước ao nhìn Jê-sus, trong khi màn đen bủa
Bìa của Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số: 244
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng nguyện càng yêu Jesus, Mến yêu Ngài t
Bìa của Gần Thập Tự Hơn

Gần Thập Tự Hơn

Bài số: 245
XEM BẢN NHẠC   1. Ước ao gần thập tự Jêsus hơnTiến hơn
Bìa của Biết Nhiều Hơn Về Jesus

Biết Nhiều Hơn Về Jesus

Bài số: 246
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền ngày càng tường minh Jêsus thêmCao
Bìa của Hãy Giơ Tay Ra

Hãy Giơ Tay Ra

Bài số: 247
XEM BẢN NHẠC   1. Từ nghìn xưa Christ với linh năng NgàiĐi q
Bìa của Christ Chữa Bịnh

Christ Chữa Bịnh

Bài số: 248
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi Christ, xưa biết bao bệnh nguy cùngKêu x
Bìa của Danh Y Độc Nhất

Danh Y Độc Nhất

Bài số: 249
XEM BẢN NHẠC   1. Vui thay ta được hằng gần bên nơiDanh y
Bìa của Chiều Xưa

Chiều Xưa

Bài số: 250
XEM BẢN NHẠC   1. Chiều xưa, vừng ô sắp lặn non tâyÔi qua
Bìa của Giờ Dịu Êm

Giờ Dịu Êm

Bài số: 251
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ tôi cầu xin giờ dịu êm bấyCứu tô
Bìa của Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số: 252
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus Đấng hằng yêu thương tôiTôi mong
Bìa của Jesus Là Bạn Thật

Jesus Là Bạn Thật

Bài số: 253
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi Jêsus Chúa ta là bạn thậtBằng lòng g
Bìa của Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh

Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh

Bài số: 254
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi nghe nói hạnh phước như mưa dàoTừ n
Bìa của Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số: 255
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tin ngó Chúa chẳng thôiGô-gô-tha, Chi
Bìa của Chúa Ôi! Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi

Chúa Ôi! Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi

Bài số: 256
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa, xin đừng lìa con phận cùng nhânĐang
Bìa của Xin Thần Linh Cảm Hóa

Xin Thần Linh Cảm Hóa

Bài số: 257
XEM BẢN NHẠC   1. Bầy chiên cùng nhóm nhau xin ơn lànhThành t
Bìa của Ôi Chúa! Đấng Tôi Luôn Cần

Ôi Chúa! Đấng Tôi Luôn Cần

Bài số: 258
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi Chúa, Đấng tôi cần luônDuy Chúa nhơn
Bìa của Canh Giữ Kêu Cầu

Canh Giữ Kêu Cầu

Bài số: 259
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus dạy tôi canh giữ kêu cầuDầu trư
Bìa của Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Bài số: 260
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn dòng đời dần dần trôi, Cứu Chúa
Bìa của Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 261
XEM BẢN NHẠC   1. Cùng đi với Chúa mỗi ngàyLời Kinh Thánh
Bìa của Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Bài số: 262
XEM BẢN NHẠC   1. Vì sao tôi hưởng ân điển hôm nayThật kh
Bìa của Christ Nắm Tôi Thật Chặt

Christ Nắm Tôi Thật Chặt

Bài số: 263
XEM BẢN NHẠC 1. Khi đức tin vì sợ hóa sờn, Christ nắm tôi t
Bìa của Căn Cơ Kiên Cố

Căn Cơ Kiên Cố

Bài số: 264
XEM BẢN NHẠC   1. Căn cớ nào kiên cố bằng nền Chúa xưa
Bìa của Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 265
XEM BẢN NHẠC 1. Tuy giông tố xô hồn mạnh thay, Satan tức mu
Bìa của Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số: 266
XEM BẢN NHẠC   1. Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơiCông
Bìa của Chỗ Kẻ Đá Vững An

Chỗ Kẻ Đá Vững An

Bài số: 267
XEM BẢN NHẠC   1. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chú
Bìa của Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Bài số: 268
XEM BẢN NHẠC   1. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jêsus!Lòng tô
Bìa của Nầy Là Truyện Ký Tôi

Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số: 269
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa thuộc về tôi, tôi nguyện tin sắt so
Bìa của Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số: 270
XEM BẢN NHẠC   1. Đường đời lắm lúc trải bước chông g
Bìa của Ngài Dìu Dắt Tôi

Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số: 271
XEM BẢN NHẠC   1. Phước thay trong lòng suy nghĩ về lờiJêsu
Bìa của Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Bài số: 272
XEM BẢN NHẠC   1. Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôiLòng
Bìa của Người Làm Tôi Chúa Phước Thay

Người Làm Tôi Chúa Phước Thay

Bài số: 273
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Christ, người làm tôi Chúa phước tha
Bìa của Diệu Vinh Thay Bình An!

Diệu Vinh Thay Bình An!

Bài số: 274
XEM BẢN NHẠC   1. Từ ngày Thần Linh giáng lâm trần đây,Vui
Bìa của Con Sông Thái An

Con Sông Thái An

Bài số: 275
XEM BẢN NHẠC   1. Sự bình an trong JêsusNhư trên một dòng th
Bìa của Yên Chăng? Êm Chăng?

Yên Chăng? Êm Chăng?

Bài số: 276
XEM BẢN NHẠC   1. Yên chăng, êm chăng trong ác thế tối tăm
Bìa của Tâm Linh Tôi An Ninh Thay!

Tâm Linh Tôi An Ninh Thay!

Bài số: 277
XEM BẢN NHẠC   1. Khi tôi được bình tịnh dường sông chả
Bìa của Tay Chúa Nắm Tôi

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 278
XEM BẢN NHẠC   1. Êm thay, vui bấy chính chỗ tôi dựa yênKh
Bìa của Lòng Tôi Được An Ninh

Lòng Tôi Được An Ninh

Bài số: 279
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus ôi, lòng tôi nay an ninhNgài hằng lo l
Bìa của Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng

Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng

Bài số: 280
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus nguồn vui vẻ cho mọi lòngVầng ô h
Bìa của Christ Hiểu Rõ Tâm Trạng

Christ Hiểu Rõ Tâm Trạng

Bài số: 281
XEM BẢN NHẠC   1. Hồi cùng cực, cơn phong baChúa rõ tâm tr
Bìa của Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số: 282
XEM BẢN NHẠC   1. Nhờ Jêsus ngăn che như Tảng đáNơi tôi n
Bìa của Mau Thưa Với Jesus

Mau Thưa Với Jesus

Bài số: 283
XEM BẢN NHẠC 1. Anh có rối reng, tâm trí đang nặng nề ư? Mau
Bìa của Việc Chi Chúa Không Thể Làm

Việc Chi Chúa Không Thể Làm

Bài số: 284
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa đòi phen tôi thấy như tuyệt vọng,
Bìa của Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?

Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?

Bài số: 285
XEM BẢN NHẠC   1. Ngươi đang hao mòn, lo lắng, khóc laMê man,
Bìa của Ai Tuyệt Vọng

Ai Tuyệt Vọng

Bài số: 286
XEM BẢN NHẠC   1. Ai tuyệt vọng thống tâm kia, gần xa trong
Bìa của Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi

Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi

Bài số: 287
XEM BẢN NHẠC   1. Mọi sự thử thách bủa vây tôi nayĐườn
Bìa của Danh Lạ Lùng

Danh Lạ Lùng

Bài số: 288
XEM BẢN NHẠC   1. Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu,Nhờ dan
Bìa của Kết Hữu Với Jesus

Kết Hữu Với Jesus

Bài số: 289
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus khuyên tôi lời rất thiết tha“Hỡi
Bìa của Nương Cánh Vĩnh Sinh

Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 290
XEM BẢN NHẠC   1. Phước bấy mối giao thân, phước bấy m
Bìa của Đi Từng Bước

Đi Từng Bước

Bài số: 291
XEM BẢN NHẠC   1. Nhẹ nhàng thay bước theo chơn JêsusNgày đ
Bìa của Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số: 292
XEM BẢN NHẠC   1. Thật tôi có sự bình an mà trần thế khô
Bìa của Từng Giây Phút

Từng Giây Phút

Bài số: 293
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa quý hơn chính sinh mạng nàyHằng gần
Bìa của Dương Quang Thiên Quốc

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 294
XEM BẢN NHẠC   1. Đường trời nay tôi đi, có mặt trời soi
Bìa của Luôn Mỗi Phút

Luôn Mỗi Phút

Bài số: 295
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày đêm luôn chết với Jêsus, thật tôi
Bìa của Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số: 296
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus ôi, dầu nay chỉ niệm NgàiMà lòng c
Bìa của Thật Hạnh Vinh Thay!

Thật Hạnh Vinh Thay!

Bài số: 297
XEM BẢN NHẠC   1. Thật hạnh vinh khi đi bên Đấng mua chuộc
Bìa của Vui Thú Thế Gian Mau Tàn

Vui Thú Thế Gian Mau Tàn

Bài số: 298
XEM BẢN NHẠC   1. Vui thú thế gian mau tàn, Jêsus thuộc tôiĐ
Bìa của Càng Yêu Chúa Hơn

Càng Yêu Chúa Hơn

Bài số: 299
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tôi kính mến Jêsus, biết nay Ngài thu
Bìa của Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Bài số: 300
XEM BẢN NHẠC 1. Kìa, lòng yêu thương Chúa phi thường,Tìm tôi,