Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Đứng Trên Lời Hứa

Bài số: 201

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 202

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 203

Jesus Không Thất Tín Đâu

Bài số: 204

Tôi Vững Vàng

Bài số: 205

Gặp Được Thiết Hữu

Bài số: 206

Ánh Thái Dương Nầy

Bài số: 207

Ngài Vực Tôi

Bài số: 208

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Bài số: 209

Ngày Vui Vẻ

Bài số: 210

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số: 211

Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Bài số: 212

Giựt Mọi Chuông Trời

Bài số: 213

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Bài số: 214

Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số: 215

Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi

Bài số: 216

Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu

Bài số: 217

Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu

Bài số: 218

Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

Bài số: 219

Dức Dấy Chúng Tôi Luôn

Bài số: 220

Tôn Vinh Christ

Bài số: 221

Ngươi Phải Trùng Sinh

Bài số: 222

Chèo Ra

Bài số: 223

Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm

Bài số: 224

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Bài số: 225

Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra

Bài số: 226

Duy Chính Ngài

Bài số: 227

Tuyết Kia Khôn So

Bài số: 228

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Bài số: 229

Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu

Bài số: 230

Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi

Bài số: 231

Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài

Bài số: 232

Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao

Bài số: 233

Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Bài số: 234

Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài

Bài số: 235

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số: 236

Nguyện Theo Ý Cha

Bài số: 237

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số: 238

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số: 239

Càng Gần Chúa Hơn

Bài số: 240

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số: 241

Lên Chốn Cao Hơn

Bài số: 242

Ước Ao Nhìn Jesus

Bài số: 243

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số: 244

Gần Thập Tự Hơn

Bài số: 245

Biết Nhiều Hơn Về Jesus

Bài số: 246

Hãy Giơ Tay Ra

Bài số: 247

Christ Chữa Bịnh

Bài số: 248

Danh Y Độc Nhất

Bài số: 249

Chiều Xưa

Bài số: 250

Giờ Dịu Êm

Bài số: 251

Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số: 252

Jêsus Là Bạn Thật

Bài số: 253

Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh

Bài số: 254

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số: 255

Chúa Ôi! Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi

Bài số: 256

Xin Thần Linh Cảm Hóa

Bài số: 257

Ôi Chúa! Đấng Tôi Luôn Cần

Bài số: 258

Canh Giữ Kêu Cầu

Bài số: 259

Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Bài số: 260

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 261

Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Bài số: 262

Christ Nắm Tôi Thật Chặt

Bài số: 263

Căn Cơ Kiên Cố

Bài số: 264

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 265

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số: 266

Chỗ Kẻ Đá Vững An

Bài số: 267

Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Bài số: 268

Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số: 269

Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số: 270

Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số: 271

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Bài số: 272

Người Làm Tôi Chúa Phước Thay

Bài số: 273

Diệu Vinh Thay Bình An!

Bài số: 274

Con Sông Thái An

Bài số: 275

Yên Chăng? Êm Chăng?

Bài số: 276

Tâm Linh Tôi An Ninh Thay!

Bài số: 277

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 278

Lòng Tôi Được An Ninh

Bài số: 279

Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng

Bài số: 280

Christ Hiểu Rõ Tâm Trạng

Bài số: 281

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số: 282

Mau Thưa Với Jesus

Bài số: 283

Việc Chi Chúa Không Thể Làm

Bài số: 284

Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?

Bài số: 285

Ai Tuyệt Vọng

Bài số: 286

Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi

Bài số: 287

Danh Lạ Lùng

Bài số: 288

Kết Hữu Với Jesus

Bài số: 289

Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 290

Đi Từng Bước

Bài số: 291

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số: 292

Từng Giây Phút

Bài số: 293

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 294

Luôn Mỗi Phút

Bài số: 295

Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số: 296

Thật Hạnh Vinh Thay!

Bài số: 297

Vui Thú Thế Gian Mau Tàn

Bài số: 298

Càng Yêu Chúa Hơn

Bài số: 299

Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Bài số: 300

Copyright © 2012-2022