Giải thích từ ngữ

Bìa của Ôi Tình Thương

Ôi Tình Thương

Bài số: 301
XEM BẢN NHẠC   1. Thần nhân Jesus thương yêu chúng sinh vô ng
Bìa của Ân Hồng Cứu Ân

Ân Hồng Cứu Ân

Bài số: 302
XEM BẢN NHẠC 1. Ôi, lạ thay ân trạch của Chúa khoan hồng! Tr
Bìa của Ân Điển

Ân Điển

Bài số: 303
XEM BẢN NHẠC   1. Diệu bấy! Núi ân điển cao, cao vượt tr
Bìa của Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số: 304
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian
Bìa của Nguồn Ân Điển

Nguồn Ân Điển

Bài số: 305
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi, nguồn ân điển tuôn vô ngập trànTâm
Bìa của Thắng Nhờ Ân Điển

Thắng Nhờ Ân Điển

Bài số: 306
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, hiện đắc thắng đâh còn đắc thắ
Bìa của Ân Điển Cứu Chúa

Ân Điển Cứu Chúa

Bài số: 307
XEM BẢN NHẠC   1. Ân điển cứu rỗi sâu rộng lạ lùngChu
Bìa của Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus

Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus

Bài số: 308
XEM BẢN NHẠC   1. Rộng lớn thay ân trạch Chúa vô cươngBi
Bìa của Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 309
XEM BẢN NHẠC   1. Chiến sĩ thập tự bấy lâu chần chờNên
Bìa của Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương

Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương

Bài số: 310
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tôi vẫn tin Chúa Trời thánh,Là Cha á
Bìa của Ca-lép Trông Chúa

Ca-lép Trông Chúa

Bài số: 311
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn người giềnh giàng hiên ngangMấy gã
Bìa của Con Trời Xông Ra Chiến Đấu

Con Trời Xông Ra Chiến Đấu

Bài số: 312
XEM BẢN NHẠC   1. Con trời xông ra chiến đấu oai linhHầu đ
Bìa của Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên

Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên

Bài số: 313
XEM BẢN NHẠC   1. Phước âm Jêsus muôn thuở còn nguyênLửa,
Bìa của Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Bài số: 314
XEM BẢN NHẠC 1. Tinh binh Jêsus tiến lên! Xung phong vào trận tuy
Bìa của Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên

Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên

Bài số: 315
XEM BẢN NHẠC   1. Nầy tinh binh của quân thập tự,Vâng lện
Bìa của Thập Tự Christ Đi Đầu

Thập Tự Christ Đi Đầu

Bài số: 316
XEM BẢN NHẠC   1. Ta xông ra nơi linh trậnThập tự Christ đi
Bìa của Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự

Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự

Bài số: 317
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi có phải chiến binh đoàn thập tựNgu
Bìa của Mùa Gặt

Mùa Gặt

Bài số: 318
XEM BẢN NHẠC   1. Lúa kia chín khô giăng giăng đồngTrùng đi
Bìa của Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!

Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!

Bài số: 319
XEM BẢN NHẠC   1. Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm việc h
Bìa của Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha

Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha

Bài số: 320
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng cõi Á rày hưởng phước ChaXưa đem
Bìa của Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi

Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi

Bài số: 321
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Chúa hãy phán với tôi từng tiếngH
Bìa của Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Bài số: 322
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng ưa thuật chuyện tích rất hayBao nhiê
Bìa của Lo Vực Người Luân Vong

Lo Vực Người Luân Vong

Bài số: 323
XEM BẢN NHẠC 1. Lo vực người đang luân vongSẵn vớt kẻ giữ
Bìa của Mau Quăng Dây Cứu Sanh

Mau Quăng Dây Cứu Sanh

Bài số: 324
XEM BẢN NHẠC   1. Luồng sóng hắc ám xao, cần quăng dây cứ
Bìa của Gánh Lúa Về

Gánh Lúa Về

Bài số: 325
XEM BẢN NHẠC   1. Ban mai hăng hái lên đường, Ta đem gieo gi
Bìa của Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Bài số: 326
XEM BẢN NHẠC   1. Hiện giờ tôi có một Cứu Chúa biện hộ
Bìa của Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng

Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng

Bài số: 327
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng,Từ L
Bìa của Dắt Về Chúa

Dắt Về Chúa

Bài số: 328
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, Người chăn bầy cất tiếng đau thư
Bìa của Báo Tin Lành

Báo Tin Lành

Bài số: 329
XEM BẢN NHẠC   1. Người đời ham vui trong thế gian, Thần h
Bìa của Các Thánh Đã Nghỉ Yên

Các Thánh Đã Nghỉ Yên

Bài số: 330
XEM BẢN NHẠC   1. Nhơn cuộc phiền lao qua, các thánh đã ngh
Bìa của Buổi Mai Rực Rỡ

Buổi Mai Rực Rỡ

Bài số: 331
XEM BẢN NHẠC   1. Buổi mai rực rỡ của ngày soiCòn đâu đ
Bìa của Vinh Thay Cho Tôi

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 332
XEM BẢN NHẠC   1. Hồi thử thách lao lực đời này đều chu
Bìa của Mặt Gặp Mặt

Mặt Gặp Mặt

Bài số: 333
XEM BẢN NHẠC   1. Khi tôi đối mặt cùng Cứu Chúa tôiPhút h
Bìa của Rất An Ninh Trong Cánh Christ

Rất An Ninh Trong Cánh Christ

Bài số: 334
XEM BẢN NHẠC   1. Rất an ninh tại trong cánh ChristÊm bấy tr
Bìa của Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng

Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng

Bài số: 335
XEM BẢN NHẠC   1. Ai đó khoác bạch y rỡ ràngNhân số dư v
Bìa của Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

Bài số: 336
XEM BẢN NHẠC   1. Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rao
Bìa của Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?

Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?

Bài số: 337
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi há phải đưa đến nơi thiên tòaĐối
Bìa của Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng

Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng

Bài số: 338
XEM BẢN NHẠC   1. Thành Giê-ru-sa-lem bằng vàngĐượm ơn sữ
Bìa của Bất Dạ Thành

Bất Dạ Thành

Bài số: 339
XEM BẢN NHẠC   1. Tại miền kia, nơi chẳng hề tối,Là nơi
Bìa của Vua Anh Minh

Vua Anh Minh

Bài số: 340
XEM BẢN NHẠC   1. Rồi đây mắt tôi ngắm xem Vua Anh minhTại
Bìa của Về Nhà Cha

Về Nhà Cha

Bài số: 341
XEM BẢN NHẠC   Quyết hướng về cố gia, về nhà ChaLìa vinh
Bìa của Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Bài số: 342
XEM BẢN NHẠC   1. Phải chăng sau này họp trên sông vàng,Nơi
Bìa của Thế Cảnh Giống Thoi Đưa

Thế Cảnh Giống Thoi Đưa

Bài số: 343
XEM BẢN NHẠC   1. Cảnh thế giống thoi đưa lẹ làngRồi th
Bìa của Miền Vinh Hiển

Miền Vinh Hiển

Bài số: 344
XEM BẢN NHẠC   1. Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng,Nh
Bìa của Nơi Vĩnh Phước

Nơi Vĩnh Phước

Bài số: 345
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-xu nhân ái, từ bi vô ngầnTa nên khen n
Bìa của Thiên Cung Là Quê Hương

Thiên Cung Là Quê Hương

Bài số: 346
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, trông lên thiên cung, chính quê hươngG
Bìa của Tại Nhà Chúa, Ta Còn Xa Nhau Đâu?

Tại Nhà Chúa, Ta Còn Xa Nhau Đâu?

Bài số: 347
XEM BẢN NHẠC   Tại nhà Chúa ta còn xa nhau đâuNào còn xa nha
Bìa của Gia Hương Cơ Đốc Nhân

Gia Hương Cơ Đốc Nhân

Bài số: 348
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, gia hương Cơ đốc nhân vinh hiểnLà q
Bìa của Jesus Cứu

Jesus Cứu

Bài số: 349
XEM BẢN NHẠC   1. Này lời vui, lời ta nghe hátGiê-xu cứu! C
Bìa của Vạn Ức Sanh Linh Trầm Luân Mỗi Ngày

Vạn Ức Sanh Linh Trầm Luân Mỗi Ngày

Bài số: 350
XEM BẢN NHẠC   1. Hằng muôn linh hồn ta thấy mỗi ngàyKhông
Bìa của Jesus Sẽ Cai Trị

Jesus Sẽ Cai Trị

Bài số: 351
XEM BẢN NHẠC   1. Phàm mọi nơi dương quang chiếu sáng nayMai
Bìa của Mạng Lịnh Duy Nhứt

Mạng Lịnh Duy Nhứt

Bài số: 352
XEM BẢN NHẠC   1. Mạng lịnh duy nhất do Chân ThầnBảo ta tr
Bìa của Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền

Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền

Bài số: 353
XEM BẢN NHẠC   1. Bao nhiêu hồn đồng bào còn chưa thoát ly
Bìa của Mọi Người Cần Được Cứu

Mọi Người Cần Được Cứu

Bài số: 354
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa chung quanh ta khắp xa gần, bao người c
Bìa của Quyết Rao Tin Lành

Quyết Rao Tin Lành

Bài số: 355
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ đây tôi quyết đi đến chốn xa xăm
Bìa của Mau Chiếu Ra

Mau Chiếu Ra

Bài số: 356
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, trông vực sâu đương lôi cuốn hằng
Bìa của Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân

Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân

Bài số: 357
XEM BẢN NHẠC   Ta sai ngươi đi đánh lưới tội nhânĐem bao
Bìa của Trách Nhiệm Giảng Tin Lành

Trách Nhiệm Giảng Tin Lành

Bài số: 358
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày Chúa gần lắm, dám hẹn rày maiTôi ph
Bìa của Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi

Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi

Bài số: 359
XEM BẢN NHẠC   1. Ớ Si-ôn ơi, làm trọn thiên chức, mau lên
Bìa của Hãy Nói Đi

Hãy Nói Đi

Bài số: 360
XEM BẢN NHẠC   1. Cùng truyền cho chúng sinh đang trầm luânTi
Bìa của Ai Giảng Tin Lành?

Ai Giảng Tin Lành?

Bài số: 361
XEM BẢN NHẠC   1. Đồng bào thiểu số ở nơi non xanhCần đư
Bìa của Xin Chúa Sai

Xin Chúa Sai

Bài số: 362
XEM BẢN NHẠC 1. Hãy nghe tiếng êm ái kìa Chủ mùa gặt truyền
Bìa của Jesus Yêu Tôi

Jesus Yêu Tôi

Bài số: 363
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay!Kia Kinh Thánh
Bìa của Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số: 364
XEM BẢN NHẠC   1. Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha nhân
Bìa của Được Làm Bạn Cùng Jesus

Được Làm Bạn Cùng Jesus

Bài số: 365
XEM BẢN NHẠC   1. Ta thật là con thơ dạiMiệng còn hôi sữa
Bìa của Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số: 366
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-xu như người chăn chiên dắt tôiLòng
Bìa của Đấng Chăn Hiền Lành

Đấng Chăn Hiền Lành

Bài số: 367
XEM BẢN NHẠC   1. Đàn chiên thơ ta nay,Nhờ Jêsus chăn nuôi
Bìa của Chúa Truyền Hãy Soi Sáng

Chúa Truyền Hãy Soi Sáng

Bài số: 368
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus truyền bạn mình soi sáng luôn luôn r
Bìa của Tôi Đứng Cách Khiêm Cung

Tôi Đứng Cách Khiêm Cung

Bài số: 369
XEM BẢN NHẠC   1. Tại đây tôi đứng cách khiêm cungLạy Jê
Bìa của Tôi Dầu Nhỏ

Tôi Dầu Nhỏ

Bài số: 370
XEM BẢN NHẠC   1. Em dầu có bàn tay thật nhỏ, Cũng vui lòng
Bìa của Một Tia Sáng

Một Tia Sáng

Bài số: 371
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-xu dạy tôi ngày đêm lòa sángVì Ngài
Bìa của Châu Báu Vua Jesus Christ

Châu Báu Vua Jesus Christ

Bài số: 372
XEM BẢN NHẠC   1. Ta thiếu nhi chính châu ngọc Vua Thánh đây
Bìa của Vinh Quang, Vinh Quang!

Vinh Quang, Vinh Quang!

Bài số: 373
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, trên thiên đàng bao trẻ nhóm nhau,Vui
Bìa của Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

Bài số: 374
XEM BẢN NHẠC   1. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứtThời
Bìa của Sẵn Sàng

Sẵn Sàng

Bài số: 375
XEM BẢN NHẠC   1. Sẵn nếm trải hết mọi gian lao, tai ương
Bìa của Không Nên Khuất Kế Sa Tan

Không Nên Khuất Kế Sa Tan

Bài số: 376
XEM BẢN NHẠC   1. Không nên khuất kế Sa-tanNghe theo ắt mang
Bìa của Tại Chốn Trận Tiền

Tại Chốn Trận Tiền

Bài số: 377
XEM BẢN NHẠC   1. Đời tôi nay đà tình nguyện ký tên gia nh
Bìa của Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Bài số: 378
XEM BẢN NHẠC   1. Trung, thành, tín, nghĩa, bầy tôi con hứa n
Bìa của Bạn Đứng Phía Nào?

Bạn Đứng Phía Nào?

Bài số: 379
XEM BẢN NHẠC   Duy một cửa vô thiên đàngMà chia hai phía r
Bìa của Thuộc Jesus Thỏa Vui

Thuộc Jesus Thỏa Vui

Bài số: 380
XEM BẢN NHẠC   1. Jê-sus yêu thương tôi, vui bỏ thiên đài,T
Bìa của Quyết Sống Cho Christ

Quyết Sống Cho Christ

Bài số: 381
XEM BẢN NHẠC   Quyết sống cho Christ,Quyết sống cho Ngài,Vì
Bìa của Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát

Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát

Bài số: 382
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng vui thay chung nhau ta hát vang lừng cho
Bìa của Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số: 383
XEM BẢN NHẠC   1. Xin dâng hết thảy cho Giê-xuTôi tình nguy
Bìa của Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Bài số: 384
XEM BẢN NHẠC   1. Tuy tôi có cả thiên hạ nhưng mất JêsusVu
Bìa của Hư Không

Hư Không

Bài số: 385
XEM BẢN NHẠC   Đông hư không, Tây hư không!Nam hư không, B
Bìa của Khi Jesus Qua

Khi Jesus Qua

Bài số: 386
XEM BẢN NHẠC   1. Có kẻ ăn mày mù lòa đôi mắt ngồi bên
Bìa của Muôn Tội Lăn Xa

Muôn Tội Lăn Xa

Bài số: 387
XEM BẢN NHẠC   Muôn tội lăn xa, tâm đầy nước sốngVui m
Bìa của Hãy Theo Ta

Hãy Theo Ta

Bài số: 388
XEM BẢN NHẠC   1. Này tôi lặng nghe Giê-xu phán tuyên:“Hãy
Bìa của Theo Chúa

Theo Chúa

Bài số: 389
XEM BẢN NHẠC   Theo Chúa! Theo hoài!Tôi quyết tâm luôn theo Ng
Bìa của Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Bài số: 390
XEM BẢN NHẠC   1. Khi có Jêsus, bạn vô đối,Ngày đêm khắn
Bìa của Ngắm Jesus Đừng Xao

Ngắm Jesus Đừng Xao

Bài số: 391
XEM BẢN NHẠC   Ta cứ tiến bước ngắm Jêsus đừng xaoLâm c
Bìa của Gô-gô-tha

Gô-gô-tha

Bài số: 392
XEM BẢN NHẠC   1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha,Yêu tô
Bìa của Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn

Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn

Bài số: 393
XEM BẢN NHẠC   1. Trông lên kia Đấng chăn chiên khoan nhơnĐ
Bìa của Lạy Từ Phụ

Lạy Từ Phụ

Bài số: 394
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Từ Phụ, Chân Thần, Vua nhân áiRày c
Bìa của Ôi Cha Thánh Khiết

Ôi Cha Thánh Khiết

Bài số: 395
XEM BẢN NHẠC   1. Ôi Cha thánh khiết, ân hậu trọn đầyXin
Bìa của Viên Ngọc Đẹp Ròng

Viên Ngọc Đẹp Ròng

Bài số: 396
XEM BẢN NHẠC   Kìa Jêsus ta, kìa Jêsus taĐến thâu viên ngọ
Bìa của Báp Têm Trong Jesus

Báp Têm Trong Jesus

Bài số: 397
XEM BẢN NHẠC   1. Đồng chịu Báp-têm, chết trong JêsusLòng
Bìa của Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm

Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm

Bài số: 398
XEM BẢN NHẠC   1. Ngợi khen danh Jêsus Chúa chí tônTụng chúc
Bìa của Truy Niệm Chúa

Truy Niệm Chúa

Bài số: 399
XEM BẢN NHẠC   1. Thành tâm vâng lời Chân Chúa phán tuyênCun
Bìa của Tiệc Thánh

Tiệc Thánh

Bài số: 400
XEM BẢN NHẠC   1. Tiệc thánh Chúa ban mọi sứ đồTruyền đ