Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 355
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

1. Giờ đây tôi quyết đi đến chốn xa xăm mịt mù,
Là nơi chưa ai truyền danh Jêsus;
Nguyền lấy cổ tích hay truyền cho kẻ chưa am tường
Tin Lành đạo ân điển, nguồn yêu thương.
Điệp Khúc:
Nầy tôi quyết, rao Tin Lành,
Miền xa xăm, vùng hẻo lánh,
Để muôn dân nhận cứu ân,
Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.
2. Nguyền đi nơi Chúa sai, dẫu khó khăn trong mọi đường,
Nào đâu quan tâm về sự vui sướng;
Trần thế dẫu coi tôi người mộng ảo, tên điên cuồng,
Miễn được đẹp lòng Chúa Jêsus luôn.
3. Còn bao chiên cách xa, Chúa đang lo đem về nhà,
Cần ta rao Tin Lành cho chiên ấy;
Hiện Chúa khiến tôi đi cùng nơi góp thâu chiên về,
Vô chuồng được âu yếm hằng no nê.