Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thanh Thiếu Niên
Nhịp: 4/4
Bài số: 381
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Quyết sống cho Christ,
Quyết sống cho Ngài,
Vì Ngài đã cứu linh hồn tôi;
Quyết sống cho Christ,
Quyết sống cho Ngài,
Vì Ngài đã cứu linh hồn rồi.