Giải thích từ ngữ

Bìa của Như Ý Cha

Như Ý Cha

Bài số: 701
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng ước mong, lòng ước mong.Từ đáy tim
Bìa của Tìm Về Miền Đất Hứa

Tìm Về Miền Đất Hứa

Bài số: 702
XEM BẢN NHẠC   Cùng đi ta vui bước bên nhau về miền quê h
Bìa của Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Bài số: 703
XEM BẢN NHẠC   1. Trong nơi hồn thân được an tịnh thay,gầ
Bìa của Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

Bài số: 704
XEM BẢN NHẠC   1. Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương,Ngà
Bìa của Nguyện Tôi Được Đổi Mới

Nguyện Tôi Được Đổi Mới

Bài số: 705
XEM BẢN NHẠC   1. Muôn người đang gánh khổ đau rên siết
Bìa của Tôi Sẽ Đi

Tôi Sẽ Đi

Bài số: 706
XEM BẢN NHẠC   1. Lặng nghe Jêsus êm tiếng phán rằng: “Con
Bìa của Khát Khao Dòng Nước

Khát Khao Dòng Nước

Bài số: 707
XEM BẢN NHẠC   1. Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như co
Bìa của Khi Chúa Vô Lòng

Khi Chúa Vô Lòng

Bài số: 708
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng con luôn thiết tha ước mơ chan hòa,
Bìa của Anh Cầu Xin Gì?

Anh Cầu Xin Gì?

Bài số: 709
XEM BẢN NHẠC   1. Khi tia sáng ban mai xuyên màn đêm,anh xin Ch
Bìa của Đêm Sẽ Tan Mau

Đêm Sẽ Tan Mau

Bài số: 710
XEM BẢN NHẠC   1. Những khi quanh mình tràn ngập bóng hoàng h
Bìa của Hãy Ca Hát và Nguyện Cầu

Hãy Ca Hát và Nguyện Cầu

Bài số: 711
XEM BẢN NHẠC   1. Nào vui ca lên đi, biến đêm nên ban ngày.X
Bìa của Hãy Cầu Xin

Hãy Cầu Xin

Bài số: 712
XEM BẢN NHẠC   1. Hãy cầu xin khi ánh dương đang lên,hãy c
Bìa của Xin Mở Mắt Chúng Con

Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số: 713
XEM BẢN NHẠC   1. Cầu xin Chúa chí nhân,rủ lòng thương đ
Bìa của Jêsus Ôi, Con Tin Ngài

Jêsus Ôi, Con Tin Ngài

Bài số: 714
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus con xin tin Ngài,tin nơi Chúa hết lòng
Bìa của Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Bài số: 715
XEM BẢN NHẠC   Thật Chúa là chốn nương thân,Ngài đến gi
Bìa của Vâng Theo Chúa

Vâng Theo Chúa

Bài số: 716
XEM BẢN NHẠC   1. Tháng năm đi trên đường trần,Bước tôi
Bìa của Vững Niềm Tin

Vững Niềm Tin

Bài số: 717
XEM BẢN NHẠC   1. Dẫu thân nầy thường xem như nhỏ bé,có
Bìa của Ái Từ Cứu Tôi

Ái Từ Cứu Tôi

Bài số: 718
XEM BẢN NHẠC   1. Xưa biển ô tội tôi đắm sâu.Bờ an ninh
Bìa của Hãy Tin Nơi Ngài

Hãy Tin Nơi Ngài

Bài số: 719
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn ơi! Có khi nào nghe lòng vỡ tan bao hy
Bìa của Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số: 720
XEM BẢN NHẠC   1. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào,tôi ch
Bìa của Thuận Phục Ý Chúa

Thuận Phục Ý Chúa

Bài số: 721
XEM BẢN NHẠC   1. Ngày xưa ấy tôi thường kiêu hãnh thích l
Bìa của Chỉ Tin Cậy Chúa

Chỉ Tin Cậy Chúa

Bài số: 722
XEM BẢN NHẠC   1. Cậy tin nơi Cứu Chúa Jêsus,mỗi bước đi
Bìa của Ban Mai

Ban Mai

Bài số: 723
XEM BẢN NHẠC   1. Có bao lần bầu trời u ám,mây sầu giăng
Bìa của Thà Có Jêsus Thì Hơn

Thà Có Jêsus Thì Hơn

Bài số: 724
XEM BẢN NHẠC   1. Thật hơn kim ngân châu báu là Chúa Jêsus,l
Bìa của Nhìn Xem Jêsus

Nhìn Xem Jêsus

Bài số: 725
XEM BẢN NHẠC   1. Khi cuộc sống chìm sâu trong ô tội,không
Bìa của Tại Vầng Đá Ngất Cao

Tại Vầng Đá Ngất Cao

Bài số: 726
XEM BẢN NHẠC   1. Dù trời đêm tăm tối vương u buồn,Dù ng
Bìa của Đời Luôn An Bình

Đời Luôn An Bình

Bài số: 727
XEM BẢN NHẠC   1. Ðời sẽ đến với ta tươi đẹp như nắ
Bìa của Trước Khi Rạng Đông

Trước Khi Rạng Đông

Bài số: 728
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn ơi đừng chán nữa,hãy quên đi buồn
Bìa của Chỉ Có Jêsus

Chỉ Có Jêsus

Bài số: 729
XEM BẢN NHẠC   1. Cuộc đời đem cho tôi bao nhiêu đắng cay
Bìa của Bình An Trong Thung Lũng

Bình An Trong Thung Lũng

Bài số: 730
XEM BẢN NHẠC   1. Dù nhiều lúc nghe mỏi mệt,lòng kiên nhẫ
Bìa của Ánh Sáng Cho Đời

Ánh Sáng Cho Đời

Bài số: 731
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đ
Bìa của Vững Tâm Tin Chúa

Vững Tâm Tin Chúa

Bài số: 732
XEM BẢN NHẠC   1. Sống trong ô trần đầy phong ba nguy nanTừ
Bìa của Dạ Khúc

Dạ Khúc

Bài số: 733
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn đớn đau chăng bạn ưu tư gì?Hay trê
Bìa của Vững Bước Bên Jêsus

Vững Bước Bên Jêsus

Bài số: 734
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tôi vẫn luôn dâng lời hát cho dù có
Bìa của Bên Kia Bóng Mờ

Bên Kia Bóng Mờ

Bài số: 735
XEM BẢN NHẠC   1. Trong những phiền ưu ta, hào quang Chúa soi
Bìa của Nguồn An Bình

Nguồn An Bình

Bài số: 736
XEM BẢN NHẠC   1. Mắt hãy ngước nhìn lên Chúa toàn năngQua
Bìa của Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bài số: 737
XEM BẢN NHẠC   1. Bạn thân mến! đừng ngã lòng khi giông t
Bìa của Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số: 738
XEM BẢN NHẠC   1. Xin cho con đi đường Ngài, dạy con lối đ
Bìa của Mỗi Bước Trên Đường

Mỗi Bước Trên Đường

Bài số: 739
XEM BẢN NHẠC   1. Đường đi quanh co, từng bước tôi nhìn x
Bìa của Đi Với Jêsus

Đi Với Jêsus

Bài số: 740
XEM BẢN NHẠC   Nào bước cùng JêsusHằng ngày hằng giây ph
Bìa của Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 741
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi vẫn tin Ngài dầu khi gặp cảnh khổ n
Bìa của Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Bài số: 742
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-hô-va Đấng dắt chăn hồn tôi,Đưa t
Bìa của Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Bài số: 743
XEM BẢN NHẠC   1. Trần gian đau thương tối tăm chôn vùi taM
Bìa của Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

Bài số: 744
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Chúa! Qua những con đường hành trình
Bìa của Chúa Nâng Đỡ

Chúa Nâng Đỡ

Bài số: 745
XEM BẢN NHẠC   Ngợi Jêsus! Ngài nâng đỡ tôiNgợi Jêsus!Ng
Bìa của Chỉ Một Niềm Tin

Chỉ Một Niềm Tin

Bài số: 746
XEM BẢN NHẠC   1. Rồi đây khi thế gian này qua điNgười ơi
Bìa của Vững Tin Nơi Chúa

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 747
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tôi tin và sẽ không lo hay sợ.Dẫu gi
Bìa của Đường Đi Có Chúa

Đường Đi Có Chúa

Bài số: 748
XEM BẢN NHẠC   1. Đường tôi đi lắm khi nhiều gai góc phủ
Bìa của Theo Dấu Chân Chúa

Theo Dấu Chân Chúa

Bài số: 749
XEM BẢN NHẠC   1. Xin nguyện bước đi theo dấu chân JêsusĐ
Bìa của Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi

Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi

Bài số: 750
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus dắt tôi đi cùng khắp nơiLòng nguy
Bìa của Trong Cánh Tay Cha

Trong Cánh Tay Cha

Bài số: 751
XEM BẢN NHẠC   1. Đời ta khi gặp bao thống khổ như cơn bã
Bìa của Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt

Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt

Bài số: 752
XEM BẢN NHẠC   1. Nhờ ơn Cha dìu dắt suốt linh trìnhBước
Bìa của Chúa Sắp Đặt Đời Tôi

Chúa Sắp Đặt Đời Tôi

Bài số: 753
XEM BẢN NHẠC   1. Dù trần gian tối tăm hay lừa dốiĐường
Bìa của Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Bài số: 754
XEM BẢN NHẠC   1. Cầu xin Ngài đưa con theo lối điSuốt ch
Bìa của Chúa Ôi, Xin Nghe Tôi

Chúa Ôi, Xin Nghe Tôi

Bài số: 755
XEM BẢN NHẠC   1. Cứu Chúa chí ái dắt tôi xa rời tội ôCh
Bìa của Lẽ Sống Cho Đời

Lẽ Sống Cho Đời

Bài số: 756
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng hân hoan reo vui hát caTràn ngập trong t
Bìa của Trên Đường Đời

Trên Đường Đời

Bài số: 757
XEM BẢN NHẠC   1. Những bước trong đời hằng ngày có Jêsu
Bìa của Đường Lối Chúa

Đường Lối Chúa

Bài số: 758
XEM BẢN NHẠC   1. Chúa hằng đưa dắt tôi, tôi nào biết t
Bìa của Đường Về An Khương

Đường Về An Khương

Bài số: 759
XEM BẢN NHẠC   1. Như mây trôi cùng muôn cánh gióThế gian ma
Bìa của Mỗi Bước Trên Thiên Trình

Mỗi Bước Trên Thiên Trình

Bài số: 760
XEM BẢN NHẠC   Tôi luôn đi cùng Giê-xu trọn mọi bước khô
Bìa của Nơi Jêsus

Nơi Jêsus

Bài số: 761
XEM BẢN NHẠC   1. Ngồi lặng yên nơi chân Jêsus chí nhânTôi
Bìa của Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Bài số: 762
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi yếu đuối - Nhờ linh năng NgàiJêsus
Bìa của An Bình Trong Chúa

An Bình Trong Chúa

Bài số: 763
XEM BẢN NHẠC   Sống an bình nhờ nương tay Chúa phủ bao,Th
Bìa của Rừng Núi Cất Tiếng Ca

Rừng Núi Cất Tiếng Ca

Bài số: 764
XEM BẢN NHẠC   1. Rừng sâu vang tiếng reo mừngĐại dương t
Bìa của Đồng Cỏ Thiên Thượng

Đồng Cỏ Thiên Thượng

Bài số: 765
XEM BẢN NHẠC   1. Nay chúng ta quay quần với nhauAn thoả vui t
Bìa của Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi

Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi

Bài số: 766
XEM BẢN NHẠC   1. Đời tôi thỏa lòng nơi Đấng chăn hiềnN
Bìa của Bình An Trong Jêsus

Bình An Trong Jêsus

Bài số: 767
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng bạn chưa từng được thái an?Gặp gi
Bìa của Tâm Hồn Bình An

Tâm Hồn Bình An

Bài số: 768
XEM BẢN NHẠC   1. Sự bình an trong danh Jêsus giống như sông
Bìa của Thỏa Lòng

Thỏa Lòng

Bài số: 769
XEM BẢN NHẠC   1. Có Chúa dắt đưa đời tôi thấy thỏa lò
Bìa của Ta Luôn Hát Xướng Suốt Linh Trình

Ta Luôn Hát Xướng Suốt Linh Trình

Bài số: 770
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng vui lên vì suốt đời ta là cõi vui t
Bìa của Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 771
XEM BẢN NHẠC   1. Thế gian đầy đau thương với ưu tưSống
Bìa của Một Ngày Tươi Mới

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 772
XEM BẢN NHẠC   Một ngày tươi mới, Một ngày tươi mớiDo C
Bìa của Vui Bên Chúa

Vui Bên Chúa

Bài số: 773
XEM BẢN NHẠC   1. Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức,Chúa
Bìa của Nơi Đâu Có Chúa

Nơi Đâu Có Chúa

Bài số: 774
XEM BẢN NHẠC   1. Nơi đâu có Chúa Jêsus dìu đưa luôn an nin
Bìa của Chúa Ngự Trong Tôi

Chúa Ngự Trong Tôi

Bài số: 775
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia, Jêsus ngự trong tôiHa-lê-lu-gia, J
Bìa của Chúa Biết Rõ

Chúa Biết Rõ

Bài số: 776
XEM BẢN NHẠC   Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống
Bìa của Tìm Được Niềm Vui

Tìm Được Niềm Vui

Bài số: 777
XEM BẢN NHẠC   1. Nhiều năm trôi qua nhân thế vẫn mong tìm
Bìa của Duy Jêsus

Duy Jêsus

Bài số: 778
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng tôi ưa rao Jêsus ra cho mọi người bi
Bìa của Nơi Bình An

Nơi Bình An

Bài số: 779
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi tìm được bình an khi đến với Jêsus
Bìa của Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren

Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren

Bài số: 780
XEM BẢN NHẠC   1. Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối r
Bìa của Bài Ca Tâm Linh

Bài Ca Tâm Linh

Bài số: 781
XEM BẢN NHẠC   1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng,B
Bìa của Chúa Lo Cho Ta Chăng

Chúa Lo Cho Ta Chăng

Bài số: 782
XEM BẢN NHẠC   1. Mỗi khi tâm hồn thấy khổ đau ưu sầu v
Bìa của Chúa Hiểu Thấu Vô Cùng

Chúa Hiểu Thấu Vô Cùng

Bài số: 783
XEM BẢN NHẠC   1. Ai đang còn mang gánh ô tội chất ngất tr
Bìa của Ánh Sáng Thiên Thượng

Ánh Sáng Thiên Thượng

Bài số: 784
XEM BẢN NHẠC   1. Ô linh hồn sao đớn đau với bất an?Tìm
Bìa của Tôi Không Bước Đi Một Mình

Tôi Không Bước Đi Một Mình

Bài số: 785
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi không đi nơi đâu một mình lẻ loi tr
Bìa của Xin Chúa Cho Con

Xin Chúa Cho Con

Bài số: 786
XEM BẢN NHẠC   1. Xin Chúa cho con tâm hồn thiết tha yêu Ngài
Bìa của Khi Ban Mai Đến

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 787
XEM BẢN NHẠC   1. Trần gian bao phong ba vây quanh, bao tối tăm
Bìa của Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi

Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi

Bài số: 788
XEM BẢN NHẠC   Xin nghe tôi kêu cầuÔi Chúa lòng nhân áiXin
Bìa của Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus

Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus

Bài số: 789
XEM BẢN NHẠC   1. Đời tôi thật gian nan, nguyện thưa với J
Bìa của Tôi Sẽ Thưa Chuyện Với Chúa

Tôi Sẽ Thưa Chuyện Với Chúa

Bài số: 790
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi sẽ không hỏi Ngài lòng sao đắng cayK
Bìa của Buổi Mai Với Jêsus

Buổi Mai Với Jêsus

Bài số: 791
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắngLúc sư
Bìa của Theo Bước Jêsus

Theo Bước Jêsus

Bài số: 792
XEM BẢN NHẠC   1. Tình yêu Chúa ban cho, điều hằng ghi khắc
Bìa của Ngày Ngày Đi Với Chúa

Ngày Ngày Đi Với Chúa

Bài số: 793
XEM BẢN NHẠC   Ngày ngày tôi đi với ChúaTôi sống vui thỏa
Bìa của Khu Vườn Thân Ái

Khu Vườn Thân Ái

Bài số: 794
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi đến khu vườn một mình mỗi khi ưu s
Bìa của Chung Niềm Tin

Chung Niềm Tin

Bài số: 795
XEM BẢN NHẠC   1. Tình yêu Chúa sâu rộng đã đến với tôi
Bìa của Giây Phút Ngợi Ca

Giây Phút Ngợi Ca

Bài số: 796
XEM BẢN NHẠC   1. Giờ đây giây phút này con ngước mắt lê
Bìa của Bên Chúa Nhân Hiền

Bên Chúa Nhân Hiền

Bài số: 797
XEM BẢN NHẠC   1. Nhiều khi cuộc đời vần xoay trời giông
Bìa của Bước Với Chúa Yêu Thương

Bước Với Chúa Yêu Thương

Bài số: 798
XEM BẢN NHẠC   1. Bước với Chúa yêu thương tôi đi muôn ph
Bìa của Trọn Đời Ngợi Khen

Trọn Đời Ngợi Khen

Bài số: 799
XEM BẢN NHẠC   1. Phước Chúa ban thật như mưa lớnĐến v
Bìa của Chúa Biết Lòng Con

Chúa Biết Lòng Con

Bài số: 800
XEM BẢN NHẠC   Lạy Jêsus, Chúa biết lòng con yêu NgàiLạy J