Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Như Ý Cha

Bài số: 701

Tìm Về Miền Đất Hứa

Bài số: 702

Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Bài số: 703

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

Bài số: 704

Nguyện Tôi Được Đổi Mới

Bài số: 705

Tôi Sẽ Đi

Bài số: 706

Khát Khao Dòng Nước

Bài số: 707

Khi Chúa Vô Lòng

Bài số: 708

Anh Cầu Xin Gì?

Bài số: 709

Đêm Sẽ Tan Mau

Bài số: 710

Hãy Ca Hát và Nguyện Cầu

Bài số: 711

Hãy Cầu Xin

Bài số: 712

Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số: 713

Jêsus Ôi, Con Tin Ngài

Bài số: 714

Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Bài số: 715

Vâng Theo Chúa

Bài số: 716

Vững Niềm Tin

Bài số: 717

Ái Từ Cứu Tôi

Bài số: 718

Hãy Tin Nơi Ngài

Bài số: 719

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số: 720

Thuận Phục Ý Chúa

Bài số: 721

Chỉ Tin Cậy Chúa

Bài số: 722

Ban Mai

Bài số: 723

Thà Có Jêsus Thì Hơn

Bài số: 724

Nhìn Xem Jêsus

Bài số: 725

Tại Vầng Đá Ngất Cao

Bài số: 726

Đời Luôn An Bình

Bài số: 727

Trước Khi Rạng Đông

Bài số: 728

Chỉ Có Jêsus

Bài số: 729

Bình An Trong Thung Lũng

Bài số: 730

Ánh Sáng Cho Đời

Bài số: 731

Vững Tâm Tin Chúa

Bài số: 732

Dạ Khúc

Bài số: 733

Vững Bước Bên Jêsus

Bài số: 734

Bên Kia Bóng Mờ

Bài số: 735

Nguồn An Bình

Bài số: 736

Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bài số: 737

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số: 738

Mỗi Bước Trên Đường

Bài số: 739

Đi Với Jêsus

Bài số: 740

Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 741

Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Bài số: 742

Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Bài số: 743

Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

Bài số: 744

Chúa Nâng Đỡ

Bài số: 745

Chỉ Một Niềm Tin

Bài số: 746

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 747

Đường Đi Có Chúa

Bài số: 748

Theo Dấu Chân Chúa

Bài số: 749

Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi

Bài số: 750

Trong Cánh Tay Cha

Bài số: 751

Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt

Bài số: 752

Chúa Sắp Đặt Đời Tôi

Bài số: 753

Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Bài số: 754

Chúa Ôi, Xin Nghe Tôi

Bài số: 755

Lẽ Sống Cho Đời

Bài số: 756

Trên Đường Đời

Bài số: 757

Đường Lối Chúa

Bài số: 758

Đường Về An Khương

Bài số: 759

Mỗi Bước Trên Thiên Trình

Bài số: 760

Nơi Jêsus

Bài số: 761

Đi Với Chúa

Bài số: 762

An Bình Trong Chúa

Bài số: 763

Rừng Núi Cất Tiếng Ca

Bài số: 764

Đồng Cỏ Thiên Thượng

Bài số: 765

Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi

Bài số: 766

Bình An Trong Jêsus

Bài số: 767

Tâm Hồn Bình An

Bài số: 768

Thỏa Lòng

Bài số: 769

Ta Luôn Hát Xướng Suốt Linh Trình

Bài số: 770

Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 771

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 772

Vui Bên Chúa

Bài số: 773

Nơi Đâu Có Chúa

Bài số: 774

Chúa Ngự Trong Tôi

Bài số: 775

Chúa Biết Rõ

Bài số: 776

Tìm Được Niềm Vui

Bài số: 777

Duy Jêsus

Bài số: 778

Nơi Bình An

Bài số: 779

Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren

Bài số: 780

Bài Ca Tâm Linh

Bài số: 781

Chúa Lo Cho Ta Chăng

Bài số: 782

Chúa Hiểu Thấu Vô Cùng

Bài số: 783

Ánh Sáng Thiên Thượng

Bài số: 784

Tôi Không Bước Đi Một Mình

Bài số: 785

Xin Chúa Cho Con

Bài số: 786

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 787

Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi

Bài số: 788

Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus

Bài số: 789

Tôi Sẽ Thưa Chuyện Với Chúa

Bài số: 790

Buổi Mai Với Jêsus

Bài số: 791

Theo Bước Jêsus

Bài số: 792

Ngày Ngày Đi Với Chúa

Bài số: 793

Khu Vườn Thân Ái

Bài số: 794

Chung Niềm Tin

Bài số: 795

Giây Phút Ngợi Ca

Bài số: 796

Bên Chúa Nhân Hiền

Bài số: 797

Bước Với Chúa Yêu Thương

Bài số: 798

Trọn Đời Ngợi Khen

Bài số: 799

Chúa Biết Lòng Con

Bài số: 800

Copyright © 2012-2022