Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charles Weigle
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 6/4
Bài số: 648
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

1. Nơi đáy biển sâu muôn vi phạm
được quăng xa tôi,
xuống biển sâu xa rồi.
Sâu thẳm không chi so,
nơi tội nầy được quăng xa,
xuống biển sâu xa rồi.

Điệp khúc:
Xuống nơi sâu rồi,
sâu như nơi hang vực trùng dương.
Ném xa mọi tội tôi vào nơi đáy biển sâu.
Quăng ra xa tôi muôn tội nầy.

2. Vui vẻ thay cho tôi
muôn tội nầy được quăng xa,
xuống biển sâu xa rồi.
Tôi hát tôn vinh ơn Jêsus
vì Ngài quăng xa,
xuống biển sâu xa rồi.

3. Từ chốn thế gian ô dơ
tôi được buông tha ra,
thoát khỏi tay ma quyền.
Muôn khiếp kinh không vây tôi,
tội nầy được quăng xa,
sống hiển vinh muôn đời.

————————————————————————————————————————