Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Qua Đời, Sống Đời Đờ
Nhịp: 4/4
Bài số: 445
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Giờ này qua đời anh sẽ đến đâu?
Về cõi phước hay vực sâu?
Nên nhớ khánh phước, tai ương luôn còn,
Giờ này anh khá mau chọn.