Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Lời Mời Gọi
Nhịp: 4/4
Bài số: 471
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

1. Thật đáng thảm thương, tôi đã lạc đường
Nay quay đến Jêsus
Tội lỗi vấn vương xây bỏ đạo thường
Nay quay đến Jêsus.
Điệp Khúc:
Biển khổ sâu, tôi quay đầu
Còn dám lỗi lầm đâu
Lạy Thánh Chúa, thương yêu kẻ tội này
Dang tay tiếp rước đây.
2. Ngày trước đã buông lung cả mọi đường
Nay quay đến Jêsus
Thật cảm cảnh, ăn năn, nhỏ lụy hường
Nay quay đến Jêsus.
3. Lạc lối ngẫm đau thương cảnh đoạn trường
Nay quay đến Jêsus
Lời bác ái kêu tôi khỏi lạc đường
Xin quay đến Jêsus.
4. Hồn với quả tim tôi thảm lạ thường
Nay quay đến Jêsus
Ngài bổ sức cho tôi giữa chặng đường
Xin quay đến Jêsus.