Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Walter Martin
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 16
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Danh Chúa Jêsus 

1. Danh Chúa Jêsus thật rất dịu dàng,
Tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian;
Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn,
Diệu vinh thay danh Chúa Jêsus!


Điệp Khúc:
Jêsus, có phương danh tuyệt vời!
Jêsus, vẫn y nguyên đời đời!
Jêsus, thánh dân vui tụng truyền,
Ngợi danh Jêsus không biến thiên.


2. Tôi mến yêu danh Jêsus trọn đời,
Nhơn Chúa xẻ chia buồn bã trong tôi;
Ngài đuổi lo âu, xua kinh hoàng rồi,
Lòng nguyện yêu danh Chúa Jêsus.


3. Danh Chúa tôi mong được nghe thường thường,
Tôi náu nương luôn và mãi yêu thương;
Danh ấy xẻ chia bao nhiêu đoạn trường,
Nguyện tôn cao danh Chúa muôn đời.


4. Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường,
Danh Chúa Jêsus là Đấng yêu thương;
Ta khá tôn vinh danh Vua lạ thường;
Hằng tung hô danh Chúa Jêsus.

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  

Copyright © 2012-2022