Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: E. Perronet
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 8
Hợp âm: (G)

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền


1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay!
Các thiên thần sấp trước Ngài.
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

2. Tội nhân yêu Chúa chẳng khi nào phai,
Nuốt cay ngậm đắng bao nài.
Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Bao chiến thắng vật đem hiến trước ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

3. Phàm ai trong giống A-đam tự lai,
Đã được chuộc bởi ơn Ngài.
Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

4. Mọi dân muôn giống chẳng phân biệt ai,
Sống trên tòan thế gian này.
Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Xưng Đấng Christ là Vua hiển vinh thay,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

5. Nguyền ta chung các thánh trên trời nay,
Kính cung quì dưới chân Ngài.
Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,
Tung hô danh Chúa quyền oai!
Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai,
Thành kính tôn Chúa muôn loài!

Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022