Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Robert Grant
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 6
Hợp âm: (Ab)

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

1. Thành tâm tôn Vua Thánh, đầy hiển hách oai phong,
niềm yêu thương khôn sánh, đáng hát xướng ghi lòng.
Ngài là Thần hộ thân, linh, cây khiên, Vua muôn thuở.
Kìa vinh quang bao chung quanh Đấng khắp chốn tôn thờ.

2. Ngợi khen Giê-hô-va, quyền phép rất siêu cao,
tàn không trung che tỏa, ánh sáng chính vương bào.
Bầu trời rền vang lôi oanh như đưa xa giá thánh,
Ngài đi trên mây u minh cánh bão tố vô hình.

3. Nghiệm xem thiên cơ bủa, kìa quả đất vẫn xoay,
đều do công linh Chúa, thuở sáng thế an bài.
Mọi sự vật thiên nhiên kia, quy tắc không cải hoán.
Đại dương bao quanh bốn phía, quả đất có đai ràng.

4. Sự chăm nom của Chúa miệng lưỡi khó tả ra,
hà bao nhiêu sanh khí, chiếu sáng khắp sơn hà.
Dội từ nguồn qua trung nguyên, đưa cao hơi nước bốc,
luồng mây un lên gây nên giá móc nhỏ mưa ngọc.

5. Bầy chiên con non nớt, bụi đất vốn chóng tan,
thành tâm luôn nương náu Đấng tín nghĩa châu toàn.
Lòng Ngài mềm dịu nhưng luôn khăng khăng như đóng ấn.
Ngài thật Tạo Công, Cứu Chúa, Thiết Hữu, Bảo An Thần.

6. Tình yêu thương của Chúa thật chẳng thể chuyển lời,
kìa thiên binh hát múa, chúc Đấng ở ngai trời.
Vật thọ tạo vô giai thinh, tuy ca không êm ái,
đồng thanh đơn sơ, bái kính, hát chúc Chúa thiên đài.

Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  

Copyright © 2012-2022